Abonament RTV w 2023 roku. Kto jest z niego zwolniony?

5 minut czytania
Komentarze

Abonament RTV to opłata, która nierzadko spędza sen z powiek osobom, które posiadają urządzenia tak niezbędne w życiu, jak telewizory i odbiorniki radiowe. Abonament radiowo-telewizyjny obowiązuje w Polsce na mocy ustawy o opłatach abonamentowych z 2005 roku. Dzięki niemu finansowane jest działanie publicznych kanałów telewizyjnych i radiowych.

W najogólniejszym rozumieniu, opłacanie abonamentu RTV obowiązuje wszystkie osoby, które mają w domu telewizor i (lub) radio, a do tego z nich korzystają. Istnieją jednak pewne wyjątki w zakresie uiszczania opłat abonamentu RTV w Polsce. Kto jest zwolniony z abonamentu RTV w 2023 roku? Wszelkie niejasności dotyczące tego tematu wyjaśniamy w poniższym artykule.

Abonament RTV w Polsce. Obowiązki i ulgi

Słowem wstępu warto zaznaczyć, że abonament RTV opłacają w naszym państwie osoby, które zarejestrowały posiadanie odbiornika radiowego i telewizyjnego (a zobowiązani są do tego wszyscy posiadacze tego typu urządzeń).

Życiowa praktyka nie zawsze idzie w parze z teorią. Dowodem na to stwierdzenie jest fakt, że wiele osób unika rejestracji swoich telewizorów i odbiorników radiowych, nawet pomimo możliwych kontroli pracowników Poczty Polskiej w prywatnych domach.

Znaczące zmiany w tej kwestii zostały wprowadzone w rozporządzeniu wraz z początkiem lipca 2021 roku. O czym mowa? W sytuacji, gdy do drzwi posiadacza radia lub telewizora zapuka pracownik Poczty Polskiej, a później stwierdzi obecność wspomnianych urządzeń bez ich uprzedniego zarejestrowania, właściciel może się spodziewać dotkliwej kary finansowej. Jej zignorowanie może z kolei doprowadzić do jeszcze większych kłopotów już po upływie siedmiu dni – zaangażowania w sprawę Urzędu Skarbowego.

Warto zatem znać aktualne przepisy dotyczące abonamentu RTV – zarówno obowiązki nałożone na posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych, jak i przysługujące im ulgi. Okazuje się bowiem, że abonament RTV nie obciąża domowych budżetów sporej grupy mieszkańców Polski.

Abonament RTV – podstawowe fakty. Ile wynosi abonament RTV w 2023 roku?

Wysokość stawek abonamentu radiowo-telewizyjnego ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Wysokość abonamentu RTV w 2023 roku wzsrosła wobec roku poprzedzającego, w skali miesiąca opiewając na 8,70 zł (w przypadku radia) lub 27,30 zł (w przypadku telewizora lub telewizora i radia).

Co kluczowe, nawet jeśli w danym domostwie z telewizora lub radia korzysta nie jedna, a wiele osób, opłata nie ulega zmianie. Co więcej, na jej wysokość nie ma wpływu fakt, ile odbiorników radiowych i telewizyjnych znajduje się na terenie jednego gospodarstwa domowego.

W 2021 roku Poczta Polska informowała, że za uiszczenie opłat za cały roku z góry do 25 stycznia 2021 roku, abonenci mogą liczyć na zniżkę w postaci 10%. Z takiej samej zniżki skorzystać można było również w bieżącym roku, przy opłaceniu abonamentu na cały rok do 25 stycznia 2023 roku.

Wiele osób zapomina o ważnej kwestii, jaką jest obowiązek opłacania abonamentu RTV nie tylko od odbiorników radiowych i telewizyjnych znajdujących się w prywatnych domach, ale też w samochodach, domkach letniskowych.

Opłata obowiązuje również w przypadku urządzeń przenośnych, z których nie korzystamy ani w przestrzeni domowej, ani w samochodzie czy na wakacjach.

Abonament RTV. Kto jest zwolniony?

Jak poinformowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w 2023 roku od opłaty abonamentowej RTV zwolnione mogą być m.in. osoby, które ukończyły 75 lat, a także te osoby, które są po 60 roku życia i których wysokość emerytury wynosi maksymalnie 50% średniego wynagrodzenia w Polsce (w styczniu 2023 roku wyniosło ono 6935 zł brutto, rosnąc z każdym kolejnym miesiącem).

Do osób zwolnionych od opłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego należą także osoby należące do I grupy inwalidzkiej i kombatanci, którzy dysponują jednocześnie statusem inwalidy wojennego lub wojskowego. Po śmierci kombatanta prawo do zwolnienia z abonamentu RTV przysługuje również członkom ich rodzin.

Poza wymienionymi osobami w wieku senioralnym, od opłaty abonamentowej za korzystanie z radia i telewizora w domowym zaciszu mogą zostać zwolnione osoby, u których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, a także niesłyszące i niewidome. Warto jednak dodać, że w przypadku tych ostatnich ostrość wzroku nie może wynosić więcej niż 15% możliwości widzenia u osoby ze zdrowym narządem wzroku.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wskazała, że abonament RTV nie musi również obowiązywać osób, które spełniają kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych i osób mających prawo do pobierania świadczeń pieniężnych (zalicza się do nich m.in. zasiłek okresowy i zasiłek stały). O kontrole pracowników Poczty Polskiej nie muszą martwić się także bezrobotni.

Ostatnią grupą, która może liczyć na zwolnienie z opłat abonamentu RTV są osoby represjonowane (a po ich śmierci – również członkowie ich rodzin) oraz weterani, którzy zostali w jakikolwiek sposób poszkodowani na skutek działalności poza granicami kraju ojczystego.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty abonamentu RTV?

Automatyczne zwolnienie z uiszczania opłaty abonamentu RTV uzyskują osoby, które ukończyły 75 rok życia. Wszystkie inne grupy muszą w tym celu przedstawić odpowiednie dokumenty, które udowodnią ich prawo do zwolnienia z opłat – może to być książeczka wojskowa, zaświadczenie o statusie bezrobotnego wydawane przez Urząd Pracy czy legitymację osoby represjonowanej.

Istnieje również możliwość złożenia oświadczenia, w którym potwierdza się spełnienie wymaganych kryteriów do uchylenia obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Ostatnim, chyba najbardziej nieoczywistym sposobem na uniknięcie opłaty w postaci abonamentu radiowo-telewizyjnego jest pozbycie się radia i telewizora z domowej przestrzeni i – jeśli były uprzednio zarejestrowane – ich wyrejestrowanie.

Choć z jednej strony jest to propozycja, która może wydawać się wielu osobom kuriozalna, to faktem jest również, że urządzenia takie jak smartfony, tablety i laptopy z dużym powodzeniem zastępują tradycyjne telewizory i radioodbiorniki.

Motyw