ANDROID.COM.PL – społeczność entuzjastów technologii
Konto o2 zostanie zawieszone - to oszustwo!

Konto o2 zostanie zawieszone – uważaj, ten e-mail to pułapka!

Autor: Paweł Maretycz Kategoria: Newsy

Cyberprzestępcy coraz rzadziej skupiają się na złamaniu samych protokołów zabezpieczeń systemów komputerowych. O wiele łatwiejszym celem jest w końcu użytkownik. Człowieka o wiele łatwiej jest oszukać. Zwłąszcza, jeśli uderzamy w jego lęki. W końcu zablokowanie adresu e-mail brzmi dość groźnie. A możliwość rozwiązania tego problemu dzięki zwykłemu zatwierdzeniu nowej polityki prywatności sprawie, że niemal bezmyślnie chcemy to zrobić. To jednak pułapka, która została zastawiona na użytkowników poczty o2.

Konto o2 zostanie zawieszone – to oszustwo!

Konto o2 zostanie zawieszone - to oszustwo!

Użytkownicy poczty o2 zaczęli dostawać wiadomości e-mail o następującej treści:

Informujemy, że nadal nie zaakceptowałeś nowej Polityki Prywatności. Twoje konto zostanie wkrótce zablokowane.

Zaakceptowanie Polityki Prywatności jest dobrowolne jednak brak zgody na zbieranie danych (w tym także plików cookies) oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. 

Przetwarzamy dane, które podajesz, pozostawiasz, lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania z usług, witryn czy aplikacji O2, witryn i aplikacji naszych Zaufanych Partnerów i innych lokalizacjach w sieci Internet, w tym udostępnianych przez Ciebie w historii przeglądania witryn i aplikacji.

Pozdrawiamy,

Zespół Poczty o2

Sama treść powyższej wiadomości jest pełna błędów i brzmi jak swoisty bełkot. Prawdziwa magia dzieje się jednak przy próbie jej skopiowania. Wtedy wygląda ona w sposób następujący:

InformKqujemy, żKRe naUdal niSe zaakceptoJxWwałeś nowtwej Polixtyki PrywaWItności. TwoTnje koSnto zostukanie wkróHJtce zablokxowane.

ZaakcedYptowanie PolpNityki Prywaltności jexst dobroPwolne jedpnak brNak zgFwody nva zbiernanie danyUch (yNw tyVvm takkże plikxjów cookites) oznaczoEinych jaOko niezbuLędne dwo świadczqTenia ussuług nypa TwoVPją rzhecz uniemLożliwi iuch świadcpzenie.

PolitKIjqLyka PrywaTkxTvtności

Przeutwarzawmy daWne, ktOóre podaaijeszsy, pozosNtawiasz luWxb dzo któerych możeMmy uzystWkać dosqxtęp wT ramLIach korzysYztania zTZ usłqvug, wiwtryn cXzy aplyRikacji Oz2, witZryn io apliNTkacji naszREych ZaufaUnych PartnGerów ixu inniXych lokaJOlizacNjach wny siekyci Intehhrnet, wok ttym udostKqępnianPoych przRez CieRbie wh hisltorii przegklądanWia witWryn ijw aplikhuacji.

PozdrTawiamy,

ZespVpół PocLWzty ovU2

Zobacz też: Producent kabli do iPhone ucieka do Indii – trend jest raczej oczywisty

Poważne wątpliwości budzi także adres e-mail, z jakiego wiadomość została wysłana:

[email protected]

Pod żadnym pozorem nie należy klikać udostępnionego linku. Najlepiej jest zignorować tę wiadomość, a jej adresata zablokować.

Sprawdź najnowsze wpisy