ANDROID.COM.PL – społeczność entuzjastów technologii
Porozumienie Artemis

Porozumienie Artemis – międzynarodowy traktat, który zadecyduje o przyszłości Księżyca

Autor: Paweł Maretycz Kategoria: Newsy

Agencje Kosmiczne z ośmiu krajów podpisały porozumienia Artemis. Ustanawia ono zbiór zasad dotyczących głębokich badań kosmosu, chociaż skupia się głównie na temacie zagospodarowania Księżyca. Warto tu przypomnieć, że NASA w 2024 roku za pośrednictwem Projektu Artemis zamierza wysłać na Srebrny Glob kolejnego mężczyznę i pierwszą kobietę. Jednak głównym celem projektu jest zbudowanie na Księżycu bazy i księżycowej stacji kosmicznej. Mają one pomóc nie tylko w badaniu naszego satelity, ale także zamienić go w bazę wypadową do podboju całego Układu Słonecznego.

Porozumienie Artemis

Porozumienie Artemis

Projekt ten jest ogromnym przedsięwzięciem i doprowadził do powstania Porozumienia Artemis, które ma pomóc w uniknięciu konfliktów. Opierają się one na Traktacie o Przestrzeni Kosmicznej z 1967 roku, w którym sygnatariusze zobowiązują się nie umieszczać broni na Księżycu i innych ciałach niebieskich. Osiem krajów założycielskich, które podpisały porozumienia ARTEMIS, to Australia, Kanada, Włochy, Japonia, Luksemburg, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Zobacz też: Nowe Horyzonty i American Film Festival przenoszą się do internetu

Zasady Artemis

  • Pokojowe poszukiwanie: Wszystkie działania prowadzone w ramach programu Artemis muszą być prowadzone w celach pokojowych.
  • Przejrzystość: Sygnatariusze Artemis Accords będą prowadzić swoją działalność w sposób przejrzysty, aby uniknąć zamieszania i konfliktów.
  • Interoperacyjność: Kraje uczestniczące w programie Artemis będą dążyć do wspierania systemów interoperacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.
  • Pomoc w nagłych wypadkach: Sygnatariusze Artemis Accords zobowiązują się do udzielenia pomocy personelowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie.
  • Rejestracja obiektów kosmicznych: Każdy kraj uczestniczący w ARTEMIS musi być sygnatariuszem Konwencji Rejestracyjnej lub stać się sygnatariuszem o zaostrzonym rygorze.
  • Udostępnienie danych naukowych: Sygnatariusze Porozumienia Artemis zobowiązują się do publicznego udostępniania informacji naukowych. Tym samym umożliwią całemu światu przyłączenie się do nich w podróży Artemis.
  • Zachowanie dziedzictwa: Sygnatariusze Porozumień Artemis zobowiązują się do ochrony dziedzictwa przestrzeni kosmicznej.
  • Zasoby kosmiczne: Wydobycie i wykorzystanie zasobów przestrzeni kosmicznej ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznych i zrównoważonych badań. Dygnatariusze porozumień Artemis potwierdzają, że takie działania powinny być prowadzone zgodnie z Traktatem o przestrzeni kosmicznej.
  • Dekonfliktowanie działań: Kraje objęte Porozumieniem Artemis zobowiązują się do zapobiegania szkodliwym zakłóceniom i wspierania zasady należytego poszanowania, zgodnie z wymogami Traktatu o przestrzeni kosmicznej.
  • Kosmiczne śmieci: Kraje zrzeszone w Artemis Accords zobowiązują się do planowania bezpiecznego usuwania odpadów.

Rozrost porozumienia

NASA zapewnia, że z czasem kolejne kraje będą podpisywać się przy porozumieniu Artemis. Warto jednak zwrócić uwagę na dwóch wielkich nieobecnych. Są to oczywiście Rosja i Chiny. Warto jednak przypomnieć, że te obydwa mocarstwa podpisały już Traktat o Przestrzeni Kosmicznej. Natomiast Rosja współpracuje z USA w ramach ISS. 

Nasi amerykańscy partnerzy aktywnie promują Projekt Artemis. Naszym zdaniem Brama Księżycowa w swojej obecnej formie jest zbytnio zorientowana na USA. Rosja prawdopodobnie powstrzyma się od uczestnictwa w niej na dużą skalę. Mimo to wciąż jesteśmy zainteresowani tym, aby projekt modułu dokującego umożliwił przyszłej rosyjskiej załodze Orel dokowanie statków kosmicznych do Bramy Księżycowej.

— Powiedział Dmitrij Rogozin, szef rosyjskiej agencji kosmicznej Roscosmos.

Chiny nie są tak otwarte na współpracę. Uważają, że porozumienia Artemidy są kolejnym przykładem na to, że USA próbują kolonizować przestrzeń kosmiczną. Według Państwa Środka Stany Zjednoczone chcą przejąć faktyczną władzę na Księżycu.

Źródło: TechSpot

Sprawdź najnowsze wpisy