ANDROID.COM.PL – społeczność entuzjastów technologii
mObywatel i lokalne dokumenty

mObywatel i lokalne dokumenty – rządowa aplikacja może zmienić się nie do poznania

Autor: Mateusz Nowak Kategoria: Artykuły

Rząd szykuje duże zmiany związane z aplikacją mObywatel – wiele wskazuje na to, że za jakiś czas mogą trafić do niej lokalne dokumenty. Chodzi m.in. o karty mieszkańca, karty seniora wydawane przez urzędy miasta i legitymacje związków sportowych. Pierwsze szczegóły zdradza projekt ustawy o mObywatelu, który ma być wkrótce przyjęty przez rząd.

mObywatel i lokalne dokumenty – o co dokładnie chodzi?

mObywatel i lokalne dokumenty

W maju informowaliśmy o rewolucji w mObywatelu. Aplikacja ma doczekać się m.in. wersji na komputery i systemu płatności. Dowiedzieliśmy się również, że mObywatela mają wreszcie respektować urzędy i banki. Z przygotowywanej ustawy o rządowej aplikacji wynika bowiem, że dokumenty z mObywatela będą traktowane na równi z tradycyjnymi. Uważna lektura projektu udostępnionego w wykazie prac legislacyjnych rządu pozwala zauważyć jeszcze jedną istotną nowość, która może zmierzać do mObywatela.

Mimo dotychczasowych działań, poziom popularyzacji i dostępności usług cyfrowych, w tym lokalnych w Polsce jest nadal niezadowalający – czytamy w uzasadnieniu przygotowanym dla projektu ustawy. Dalej jest mowa o ograniczeniach, które uniemożliwiają samorządom, organizacjom zawodowym, zrzeszeniom, związkom sportowym i innym podmiotom cyfryzację swoich usług. Nierówność w dostępie do cyfrowych rozwiązań ma być szczególnie widoczna w mniejszych gminach oraz u osób, które są członkami organizacji prowadzonych przez takie podmioty, jak związki sportowe, organizacje zrzeszające miłośników zwierząt itp.

Ograniczenia te można zlikwidować udostępniając rozwiązania techniczne pozwalające na prowadzenie ewidencji, np. wydanych kart mieszkańca, patentu żeglarskiego, a jednocześnie umożliwiając obywatelom korzystanie z usług pozwalających na posługiwanie się takimi dokumentami elektronicznymi w ramach aplikacji mObywatel – czytamy w uzasadnieniu.

Rozwiązania, które mogą odmienić mObywatela

mObywatel i lokalne dokumenty

Co zatem proponują autorzy projektu ustawy z działu Kancelarii Premiera odpowiedzialnego za cyfryzację (dawnego Ministerstwa Cyfryzacji)? Na to pytanie wydaje się odpowiadać punkt trzeci z opisu rozwiązań zawartych w projekcie. Czytamy w nim o stworzeniu rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe) będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi, wydanymi dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji).

Wynika z tego, że w razie przyjęcia ustawy w mObywatelu mogłyby znaleźć się dokumenty podmiotów niezwiązanych ściśle z administracją rządową. Informacje znalezione przez nas w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów są jednak dosyć ogólne, dlatego postanowiliśmy skontaktować się z działem KPRM odpowiedzialnym za cyfryzację. Zapytaliśmy, czy planowana jest możliwość dodawania do rządowej aplikacji dokumentów przez zewnętrzne podmioty, np. karty seniora wydanej przez urząd miejski, jak dokładnie ma wyglądać ten proces oraz w jaki sposób byłby ustalony próg ważności, od którego dany dokument może trafić do mObywatela, by uniknąć sytuacji, w której rządowa aplikacja stałaby się zbiorem bardzo wielu drobnych i mało znaczących modułów.

W pierwszej kolejności umożliwia ona [aplikacja mObywatel – red.] dostęp do najczęściej używanych usług takich jak: informacje z dowodu osobistego, prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego. Zgodnie z założeniami projektu nowej ustawy o aplikacji mObywatel, zostanie wprowadzona możliwość dostępu także do innych przydatnych dokumentów elektronicznych, w tym także tych lokalnych. W przypadku pojawienia się potrzeby wydawania karty seniora minister właściwy ds. informatyzacji, będzie mógł wyrazić zgodę na jej udostępnienie w aplikacji mObywatel. Przy planach rozwojowych mObywatela, będziemy brać pod uwagę m.in. potrzeby użytkowników aplikacji i partnerów biznesowych oraz posiadane zasoby, ponadto pierwszeństwo w udostępnianiu usług będą miały podmioty publiczne wyjaśnia nam Monika Dębkowska z działu KPRM odpowiedzialnego za cyfryzację.

Kiedy poznamy więcej konkretów?

mObywatel i lokalne dokumenty

Jeszcze w tym kwartale rząd ma przyjąć projekt ustawy zmieniającej mObywatela. Jeśli tak się stanie, wprowadzenie proponowanych zmian prawdopodobnie będzie tylko kwestią czasu. Cyfryzacja państwa i usług publicznych nie jest obszarem, który budzi wśród parlamentarzystów szczególne kontrowersje.

Na 2 czerwca zaplanowano konferencję Adama Andruszkiewicza, sekretarza stanu w Kancelarii Premiera zajmującego się cyfryzacją. Tematem ma być właśnie ustawa o mObywatelu i zmiany czekające aplikację. Bardzo możliwe więc, że już jutro poznamy więcej konkretów i oficjalną zapowiedź tego, o czym teraz można przeczytać w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Sprawdź najnowsze wpisy