skróty klawiaturowe macOS

Bez nich nie da się żyć! Najlepsze skróty klawiaturowe macOS

Mariusz Nowak Mariusz Nowak Artykuły

Skróty klawiaturowe macOS podstawa tego systemu. Jestem pewien, że większość użytkowników komputerów Apple wie, że Command+C oznacza kopiowanie, a Command+V oznacza wklejanie, ale to dopiero początek. Istnieje jeszcze wiele innych przydatnych skrótów, które znacznie ułatwiają życie użytkownikowi komputera Mac. Oto przegląd tych najważniejszych oraz najbardziej przydatnych.

Pierwsza rada… Nigdy nie lekceważ klawisza Esc, aby zlikwidować problem. Załóżmy, że wykonasz zrzut ekranu, ale jest na nim jednak niewłaściwa część – dotknij Esc, a nie będziesz musiał się tym martwić. To w zasadzie zasada jego działania: użyj go, aby anulować poprzednie polecenie. W poniższym artykule zapoznacie się z najważniejszymi ułatwieniami oraz ich działaniem w Finderze. Mamy jeszcze zastosowanie skrótów w dokumentach, ale to oddzielny i bardzo rozległy temat, którego tutaj nie poruszę.

Zobacz także: Funkcje Galaxy S22, które chcę zobaczyć w iPhone

Bez nich nie da się żyć! Najlepsze skróty klawiaturowe macOS

Naciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy pozwala wykonywać czynności, które normalnie wymagają użycia myszy czy gładzika. Aby użyć skrótu na klawiaturze, naciśnij i przytrzymaj jeden lub kilka klawiszy modyfikujących, a następnie naciśnij klawisz skrótu. Na przykład, aby użyć skrótu kopiowania Command+C, naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, następnie naciśnij klawisz C, po czym zwolnij oba klawisze. Menu i klawiatura komputera Mac często zawierają:

 • Command (lub Cmd) ⌘Shift ⇧
 • Option (lub Alt) ⌥
 • Control (lub Ctrl) ⌃
 • Caps Lock ⇪
 • Fn
skróty klawiaturowe macOS

Różnice między macOS, a Windows

Możemy używać skrótów także na komputerze zaprojektowanej dla komputera z Windows. Jednak znacznie wygodniej będzie z komputerami Apple używać takiej klawiatury, która jest dopasowana do oprogramowania. Na klawiaturze zaprojektowanej dla komputera z systemem Windows użyj Alt zamiast klawisza Option i klawisza z logo Windows zamiast Command.

Do niektórych klawiszy na klawiaturach Apple przypisane zostały specjalne symbole i funkcje, takie jak jasność wyświetlacza, jasność podświetlenia klawiatury, Mission Control itp. Jeśli te funkcje nie są dostępne na klawiaturze, niektóre z nich można odtworzyć, tworząc własne skróty klawiszowe. Aby użyć tych klawiszy jako klawiszy F1, F2, F3 lub innych standardowych klawiszy funkcyjnych, przytrzymaj Fn.

Wycinanie, kopiowanie, wklejanie 

 • Command+C: kopiuje zaznaczoną rzecz do schowka. Działa też na plikach w Finderze.
 • Command+V: wkleja zawartość schowka w bieżącym dokumencie lub aplikacji. Działa też na plikach w Finderze.
 • Command+Z: cofa ostatnią wykonaną czynność. Następnie możesz nacisnąć klawisze Command+Shift+Z, aby przywrócić cofniętą czynność (anulować cofnięcie). W niektórych aplikacjach możesz cofać i przywracać wiele kolejnych czynności.
 • Command+A: zaznacza wszystkie rzeczy.
 • Command+F: znajduje rzeczy w dokumencie lub otwiera okno Znajdź.
 • Command+G: znajduje kolejne wystąpienie (jeśli istnieje) wcześniej znalezionej rzeczy. Aby przejść do poprzedniego wystąpienia, naciśnij klawisze Command+Shift+G.
 • Command+H: ukrywa okna aplikacji wyświetlanej na pierwszym planie. Aby wyświetlić aplikację z pierwszego planu i ukryć wszystkie pozostałe, naciśnij klawisze Option+Command+H.
 • Command+M: minimalizuje okno z pierwszego planu do Docka. Aby zminimalizować wszystkie okna aplikacji wyświetlanej na pierwszym planie, naciśnij klawisze Option+Command+M.
 • Command+O: otwiera zaznaczoną rzecz albo okno umożliwiające wybranie pliku do otwarcia.
 • Command+P: drukuje bieżący dokument.
 • Command+S: zachowuje bieżący dokument.
 • Command+T: otwiera nową kartę.
 • Command+W: zamyka okno wyświetlane na pierwszym planie. Aby zamknąć wszystkie okna aplikacji, naciśnij klawisze Option+Command+W.
 • Option+Command+Esc: wymusza zamknięcie aplikacji.
 • Command+spacja: pokazuje lub ukrywa pole wyszukiwania funkcji Spotlight. Aby przeprowadzić wyszukiwanie przy użyciu funkcji Spotlight w oknie Findera, naciśnij klawisze Command+Option+spacja. (Jeśli używasz dodatkowych źródeł wprowadzania do pisania w różnych językach, te skróty nie wyświetlają funkcji Spotlight, tylko zmieniają źródło wprowadzania. Dowiedz się, jak zmienić skrót klawiszowy powodujący konflikt).
 • Control+Command+spacja: wyświetla okno Podgląd znaków, w którym można wybierać ikony emoji i inne symbole.
 • Control+Command+F: wyświetla aplikację na pełnym ekranie, jeśli aplikacja obsługuje taką funkcję.
 • Spacja: włącza funkcję Szybki przegląd pozwalającą wyświetlić podgląd zaznaczonej rzeczy.
 • Command+Tab: przechodzi do ostatnio używanej otwartej aplikacji. 
 • Shift+Command+5: w systemie macOS Mojave lub nowszym tworzy zrzut lub nagranie ekranu. Zrzut ekranu można też zrobić za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Command+3 lub Shift+Command+4. Dowiedz się więcej na temat zrzutów ekranu.
 • Shift+Command+N: tworzy nowy folder w Finderze.
 • Command+przecinek (,): otwiera preferencje aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie.
skróty klawiaturowe macOS

Skróty trybu uśpienia, wylogowania i wyłączania komputera

Poniższa lista to czynności, które zwykle wykonuje się w razie problemów czy awarii urządzenia. W przypadku niektórych z tych skrótów konieczne może być naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy przez dłuższy czas. Zapobiega to przypadkowemu użyciu kombinacji:

 • Przycisk zasilania: włącza lub wybudza komputer Mac. Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, aby uśpić komputer Mac (nie dotyczy czytnika Touch ID). Przytrzymaj dłużej, aby wymusić zamknięcie komputera Mac.
 • Option+Command+przycisk zasilania* lub Option+Command+wysuń nośnik (Media Eject) : wprowadza komputer Mac w tryb uśpienia.
 • Control+Shift+przycisk zasilania* lub Control+Shift+wysuń nośnik (Media Eject) : wprowadza wyświetlacze w tryb uśpienia.
 • Control+Shift+przycisk zasilania* lub Control+wysuń nośnik (Media Eject) : powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego ponowne uruchomienie, uśpienie lub wyłączenie komputera.
 • Control+Command+przycisk zasilania*: wymusza ponowne uruchomienie komputera Mac bez monitowania, czy zachować otwarte lub niezachowane dokumenty.
 • Control+Command+wysuń nośnik (Media Eject) : zamyka wszystkie aplikacje i uruchamia ponownie komputer Mac. Jeśli w jakichkolwiek otwartych dokumentach są niezachowane zmiany, zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz je zachować.
 • Control+Option+Command+przycisk zasilania (nie dotyczy czytnika Touch ID) lub Control+Option+Command+wysuń nośnik (Media Eject) : zamyka wszystkie aplikacje i wyłącza komputer Mac. Jeśli w jakichkolwiek otwartych dokumentach są niezachowane zmiany, zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz je zachować.
 • Control+Command+Q: natychmiast blokuje ekran.
 • Shift+Command+Q: wylogowuje z konta użytkownika systemu macOS. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. Aby wylogować się natychmiast bez potwierdzania, naciśnij kombinację Option+Shift+Command+Q.

Skróty w Finder oraz systemowe

Poniższa lista pokazuje jak wiele możliwości ma systemowy menedżer plików. Za każdym razem, gdy potrzebujesz zlokalizować cokolwiek na komputerze — czy to aplikację, zdjęcie, dokument, czy inny rodzaj pliku — Finder jest po to, aby przeszukiwać dane komputera i natychmiast znaleźć plik, którego szukasz. Aby jednak w pełni wykorzystać zaawansowane możliwości wyszukiwania Findera, musisz wiedzieć, jak korzystać z niego tak efektywnie, jak to możliwe.

 • Command+D: duplikuje zaznaczone pliki.
 • Command+E: wysuwa zaznaczony dysk lub wolumin.
 • Command+F: rozpoczyna wyszukiwanie Spotlight w oknie Findera.
 • Command+I: wyświetla okno Informacje dla zaznaczonego pliku.
 • Command+R: (1) gdy w Finderze wybrany jest skrót: pokazuje oryginalny plik dla wybranego skrótu. (2) W niektórych aplikacjach, takich jak Kalendarz lub Safari, odświeża lub wczytuje ponownie stronę. (3) W preferencjach Uaktualnienia oprogramowania sprawdza ponownie uaktualnienia oprogramowania.
 • Shift+Command+C: otwiera okno Komputer.
 • Shift+Command+D: otwiera folder biurka.
 • Shift+Command+F: otwiera okno Ostatnie, które zawiera wszystkie ostatnio wyświetlone lub zmienione pliki.
 • Shift+Command+G: otwiera okno Idź do folderu.
 • Shift+Command+H: otwiera folder domowy bieżącego konta użytkownika systemu macOS.
 • Shift+Command+I: otwiera folder usługi iCloud Drive.
 • Shift+Command+K: otwiera okno Sieć.
 • Option+Command+L: otwiera folder Pobrane rzeczy.
 • Shift+Command+N: tworzy nowy folder.
 • Shift+Command+O: otwiera folder Dokumenty.
 • Shift+Command+P: pokazuje lub ukrywa panel podglądu w oknach Findera.
 • Shift+Command+R: otwiera okno funkcji AirDrop.
 • Shift+Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek z kartami w oknach Findera. 
 • Control+Shift+Command+T: dodaje wybraną rzecz Findera do Docka (system OS X Mavericks lub nowszy).
 • Shift+Command+U: otwiera folder Narzędzia.
 • Shift+Command+D: wyświetla lub ukrywa Dock. 
 • Control+Command+T: dodaje zaznaczoną rzecz do paska bocznego (system OS X Mavericks lub nowszy).
 • Option+Command+P: pokazuje lub ukrywa pasek ścieżki w oknach Findera.
 • Option+Command+S: pokazuje lub ukrywa pasek boczny w oknach Findera.
 • Command+ukośnik (/): pokazuje lub ukrywa pasek stanu w oknach Findera.
 • Command+J: pokazuje opcje widoku.
 • Command+K: otwiera okno Połącz z serwerem.
 • Control+Command+A: tworzy skrót do zaznaczonej rzeczy.
 • Command+N: otwiera nowe okno Findera.
 • Option+Command+N: tworzy nowy folder inteligentny.
 • Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek z kartami, jeśli w bieżącym oknie Findera jest otwarta tylko jedna karta.
 • Option+Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi, jeśli w bieżącym oknie Findera jest otwarta tylko jedna karta.
 • Option+Command+V: przenosi pliki znajdujące się w schowku z ich oryginalnej lokalizacji do bieżącej lokalizacji.
 • Command+Y: wyświetla w funkcji Szybki przegląd podgląd zaznaczonych plików.
 • Option+Command+Y: wyświetla w funkcji Szybki przegląd pokaz slajdów zaznaczonych plików.
 • Command+1: wyświetla rzeczy w oknie Findera w postaci ikon.
 • Command+2: wyświetla rzeczy w oknie Findera na liście.
 • Command+3: wyświetla rzeczy w oknie Findera w postaci kolumn. 
 • Command+4: wyświetla rzeczy w oknie Findera w postaci galerii.
 • Command+lewy nawias ([): powoduje przejście do poprzedniego folderu.
 • Command+prawy nawias (]): powoduje przejście do następnego folderu.
 • Command+lewy nawias ([): otwiera folder, w którym znajduje się bieżący folder.
 • Command+strzałka w górę: otwiera w nowym oknie folder, w którym znajduje się bieżący folder.
 • Command+strzałka w dół: otwiera zaznaczoną rzecz.
 • Strzałka w prawo: otwiera zaznaczony folder. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
 • Strzałka w lewo: zamyka zaznaczony folder. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
 • Command+Delete: przenosi zaznaczoną rzecz do Kosza.
 • Shift+Command+Delete: opróżnia Kosz.
 • Option+Shift+Command+Delete: opróżnia Kosz bez wyświetlania okna potwierdzenia.
 • Command+zmniejszenie jasności: włącza lub wyłącza tryb klonowania ekranu, gdy do komputera Mac jest podłączony więcej niż jeden wyświetlacz.
 • Option+zwiększenie jasności: otwiera preferencje monitorów. Ten skrót działa też z klawiszem zmniejszania jasności.
 • Control+zwiększenie jasności lub Control+zmniejszenie jasności: zmienia jasność wyświetlacza zewnętrznego, jeśli wyświetlacz obsługuje tę funkcję.
 • Option+Shift+zwiększenie jasności lub Option+Shift+zmniejszenie jasności: stopniowo dostosowuje jasność wyświetlacza. Dodaj do tego skrótu klawisz Control, aby dostosować wyświetlacz zewnętrzny, jeśli wyświetlacz obsługuje tę funkcję.
 • Option+Mission Control: otwiera preferencje widoku Mission Control.
 • Command+Mission Control: pokazuje biurko. 
 • Control+strzałka w dół: pokazuje wszystkie okna aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie.
 • Option+zwiększ głośność: otwiera preferencje dźwięku. Ten skrót działa też z klawiszem zmniejszania głośności.
 • Option+Shift+zwiększ głośność lub Option+Shift+zmniejsz głośność: stopniowo dostosowuje poziom dźwięku.
 • Option+zwiększ jasność klawiatury: otwiera preferencje klawiatury. Ten skrót działa też z klawiszem podświetlania klawiatury.
 • Option+Shift+zwiększ jasność klawiatury lub Option+Shift+zmniejsz jasność klawiatury: stopniowo dostosowuje jasność podświetlenia klawiatury.
 • Przycisk Option podczas podwójnego kliknięcia: otwiera folder w osobnym oknie i zamyka bieżące okno.
 • Przycisk Command podczas podwójnego kliknięcia: otwiera folder w osobnej karcie lub osobnym oknie.
 • Przycisk Command podczas przeciągania na inny wolumin: przenosi (zamiast kopiować) przeciągniętą rzecz na inny wolumin lub do innej lokalizacji. 
 • Przycisk Option podczas przeciągania: kopiuje przeciąganą rzecz. Wygląd wskaźnika zmienia się podczas przeciągania.
 • Opcja+Command podczas przeciągania: tworzy skrót do przeciąganej rzeczy. Wygląd wskaźnika zmienia się podczas przeciągania.
 • Klawisz Opcja+kliknięcie trójkąta rozwijania: otwiera wszystkie foldery znajdujące się w zaznaczonym folderze. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
 • Klawisz Command+kliknięcie nazwy okna: wyświetla foldery zawierające bieżący folder.

Źródło: Apple

pastedGraphic.png
pastedGraphic.png

Sprawdź najlepsze prezenty na komunię

Partner poradnika:

Kup prezent na komunię z apką PAYBACK i zgarnij punkty
Impression Tag
Sprawdź najnowsze wpisy