ANDROID.COM.PL – społeczność entuzjastów technologii
polskie dzieci w sieci badanie raport uke zagrozenia

Polskie dzieci w Sieci – badań ciąg dalszy

Autor: Mateusz Fronczak Kategoria: Artykuły

Szanowni Państwo, to kontynuacja przedstawienia wyników prowadzonego przez UKE badania, dotyczącego internetowej aktywności najmłodszych Polaków. W pierwszej części była mowa o częstotliwości i formie korzystania z sieci, a także kontroli rodzicielskiej. Teraz będzie o niebezpiecznych zjawiskach, z jakimi stykają się młodzi Polacy w internecie. W ramach przypomnienia mówimy o badaniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej z listopada 2019 roku, które zostało przeprowadzone na próbie 500 dzieci w wieku 7-15 lat. Wraz z pociechami kwestionariusz uzupełnili towarzyszący rodzice. Poproszono np. młodzież o wskazanie znanych im zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Najwięcej respondentów – ponad połowa – odpowiadała, że nie wolno udostępniać haseł, danych osobowych, wysyłać zdjęć obcym czy otwierać wiadomości od nieznajomych. Dużo, czy mało?

Internet oczami Polaków z badania UKE

UKE zagrożenie polska dzieci internet

Rodzice dostrzegają inne zagrożenia wynikające z korzystania przez dziecko z sieci. Respondenci mogli wskazać trzy ich zdaniem najbardziej pasujące odpowiedzi. Według młodzieży zagrożenia te to przede wszystkim kontakt z nieznajomymi (40%), możliwość stania się ofiarą oszustwa (36%) oraz wchodzenie na strony, gdzie mogą być wirusy (40%). Tymczasem zdaniem rodziców niebezpieczeństwa są związane w szczególności z kontaktem z nieodpowiednimi treściami (46%), kontaktem z nieznajomymi (41%) oraz możliwością uzależnienia się od Internetu (37%). Oprócz tego rodzice obawiają się pogorszenia wzroku, otyłości czy niewłaściwych wzorców, które przełożą się na relacje z otoczeniem swoich pociech. Odpowiedzi młodzieży różnią się ze względu na wiek i płeć – konkluzja jest taka, że młodsze dzieci wydają się czujniejsze, zwłaszcza dziewczynki. Co ciekawe, chłopcy bardziej obawiają się wirusów (33%), niż nieznajomych (31%).

Zobacz też: Jak kupować na Amazon?

Zagrożenie dzieci w polskim internecie?

UKE zagrożenie polska dzieci internet

Czy najmłodsi Polacy stykają się z brzydszą stroną internetu? Pierwsza wartość to odpowiedź młodych respondentów, a druga zdanie rodziców, czy ich dziecko zetknęło się z danym zjawiskiem:

  • Przemoc i okrucieństwo – 18% dzieci i 15% rodziców
  • Hejt/mowa nienawiści – 16% dzieci i 11% rodziców
  • Pornografia – 16% dzieci i 9% rodziców
  • Drastyczne treści – 14% dzieci i 11% rodziców
  • Internetowe znajomości – 11% dzieci i 8% rodziców
  • Wulgarne komentarze na swój temat – 6% dzieci i 4% rodziców
  • Zakończenie znajomości przez internet – 5% dzieci i 5% rodziców
  • Ktoś nieodpowiedni miał dostęp do treści dziecka – 3% dzieci i 5% rodziców
  • Gnębienie w mediach społecznościowych – 2% dzieci i 3% rodziców

Niewielkie różnice zdają się wskazywać na dialog w gronie rodzinnym tej konkretnej próby. Warto również dodać, że ponad połowa dzieci zadeklarowała, że żadne z wymienionych niebezpiecznych zdarzeń nie przytrafiły się im osobiście (63%). Co myślicie o skali i różnicach poszczególnych odpowiedzi?

Zobacz też: Przełom w produkcji komputerów kwantowych?

Polskie dzieci mądrzej korzystają z internetu od Brytyjczyków?

UKE zagrożenie polska dzieci internet

W ramach kwestionariusza UKE zapytano również starsze dzieci w wieku 13-15 lat i wszystkich rodziców o znajomość pojęć oznaczających różne zjawiska internetowe. Pojęcie hejtu jest znane przez większość odpowiadających (nastolatki – 88%, rodzice – 87%). Co drugi respondent wie, co oznaczają takie pojęcia jak: challenge, cyberbullying i trolling, a blisko co trzeci – sexting i patostream. Polska młodzież zdaje się relatywnie wyczulona na zagrożenia związane z publikowaniem intymnych materiałów, bo tego typu zjawisko ma charakter incydentalny. 92% nastolatków w wieku 13-15 lat zadeklarowało, że nie wysłało swoich intymnych zdjęć przez internet. Natomiast ze zjawiskiem sextorsingu spotkały się 2 osoby na 500 badanych, stwierdzając, że o sytuacji poinformowały dorosłych. Przypomnę, że brytyjski IWF donosi o kryzysie w związku z nieodpowiedzialnym użytkowaniem sieci przez tamtejszą młodzież… Szanowni Państwo, jesteście zaskoczeni wynikami? Czy rozmawiacie w gronie rodzinnym o zagrożeniach w sieci? Może cwane maluchy kłamały w kwestionariuszach?

źródło: uke.gov.pl

Sprawdź najnowsze wpisy