ANDROID.COM.PL – społeczność entuzjastów technologii
Nintendo świadczenia dla par homo

Nintendo wprowadza świadczenia dla par homoseksualnych

Autor: Paweł Maretycz Kategoria: Gry

Nintendo Japan jest firmą prorodzinną. W związku z tym zapewnia swoim pracownikom będącym w zarejestrowanych związkach dodatkowe świadczenia. Zasada ta jednak nie dotyczyła osób w związkach homoseksualnych, co uległo zmianie w najnowszej polityce firmy, która weszła w życie z dniem 12 lipca. Dotyczy ona głównie wytycznych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nintendo wprowadza świadczenia dla par homoseksualnych

Nintendo wprowadza świadczenia dla par homo

Jest jednak pewna zasadnicza różnica pomiędzy traktowaniem par hetero i homo: w przypadku tych pierwszych konieczny jest formalny związek prawny. Natomiast pary homoseksualne jedynie muszą złożyć pewną deklarację. Nie wynika to jednak z faktu dyskryminacji osób heteroseksualnych, a przepisów w Japonii. W kraju tym nie funkcjonuje bowiem status małżeństwa homoseksualnego, ani żaden rodzaj związków partnerskich. Z tego też powodu nie istnieje możliwość, aby takie pary mogły spełniać ten konkretny wymóg.

W Nintendo chcemy stworzyć środowisko pracy, które wspiera i wzmacnia każdego z naszych wyjątkowych pracowników.

— Podała firma w oświadczeniu.

Przy okazji Nintendo zamierza propagować w swoich szeregach politykę równości i wzajemnego szacunku w kwestii orientacji seksualnej. Głównym celem firmy jest to, aby żaden z jej pracowników nie czuł się dyskryminowany, a w firmie panowała przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji. Warto zauważyć, że ruch ten nie tylko może pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy wśród środowisk postępowych i LGBT, ale przede wszystkim zwiększyć wydajność pracy.

W końcu znacznie lepiej pracuje się w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku, niż wrogości. Firma zamierza także przeprowadzić pewne szkolenia dotyczące tego, jak traktować osoby z mniejszości, aby nieświadomie nie prowadzić do niezręcznych, lub przykrych sytuacji. Oczywiście pewnie wkrótce pojawią się głosy dotyczące poprawności politycznej w firmie.

Tutaj jednak warto zwrócić uwagę, że Nintendo w żaden sposób nie komunikuje chęci lepszego traktowania osób LGBT, niż osób heteroseksualnych, a jedynie zrównania ich pozycji. Nie ma więc mowy o dodatkowych, niefunkcjonujących dla innych przywilejach — poza jednym, który wynika jednak z ograniczeń prawnych w Japonii. Całość więc polega tylko i wyłącznie na równie dobrym traktowaniu przez firmę wszystkich pracowników niezależnie od ich orientacji seksualnej.

Nie wiadomo, czy polityka ta z czasem zostanie rozszerzona także na inne, zagraniczne oddziały Nintendo. Oczywiście w przypadku tych, które są w krajach, gdzie związki partnerskie są zalegalizowane, dojdzie dodatkowy wymóg potwierdzenia sformalizowania takiego związku w celu uzyskania dodatkowych świadczeń dla par.

Źródło: Engadget

Sprawdź najnowsze wpisy