Demokraci w Kongresie USA rozważają nową ustawę, która zatrzyma plany dotyczące kryptowaluty Facebooka. Nazywany Keep Big Tech Out of Finance Act, nowy projekt ustawy wyraźnie zakazuje dużym firmom wykonywania funkcji bankowych. Rachunek byłby bezpośrednim upomnieniem dla planów Facebooka z kryptowalutami, które prawdopodobnie musiałyby zostać oddzielone od firmy, gdyby projekt został wprowadzony i uchwalony. Ustawa nie została jeszcze wprowadzona do Kongresu, w związku z czym jej treść jest daleka od ostatecznej. Mimo to projekt ten cieszył się dużym zainteresowaniem, ponieważ przedstawiciele Facebooka pojawiają się w środę przed Komitetem Bankowości Domowej.

Facebook ma problem z kryptowalutą

Facebook problem z kryptowalutą

Tekst projektu ustawy mówi po prostu: Duże narzędzie platformy nie może być powiązane z żadnym podmiotem, który jest instytucją finansową. Duża platforma użytkowa jest definiowana jako firma technologiczna z rocznym globalnym dochodem w wysokości 25.000.000.000 dolarów lub więcej (..) zaangażowana głównie w działalność polegającą na oferowaniu społeczeństwu rynku internetowego, giełdy lub platformy łączącej strony trzecie. Nie jest jasne, co taka zasada oznaczałaby dla zorientowanych technologicznie firm finansowych, takich jak PayPal czy Square, gdyby miały one osiągnąć 25 miliardów dolarów rocznego przychodu.

Zobacz też: Huawei dokładnie zabezpiecza dostawy komponentów na przyszłość

Jednak z pewnością miałoby to zastosowanie do Facebooka i uniemożliwiłoby jakiekolwiek zaangażowanie w Librę jako powiązanie z instytucją finansową. Ustawa ta znacząco podnosi stawkę. Dyrektor wykonawczy Facebooka i architekt Libry David Marcus udają się w tym tygodniu na przesłuchania przed Izbą i Senatem. Wielu z tych samych prawodawców poprosiło wcześniej Facebooka o wstrzymanie rozwoju projektu. Spotkał się on już ze znacznym sceptycyzmem ze strony władz wykonawczych. Sekretarz skarbu Steve Mnuchin wyraził obawy, że projekt może być bardziej użyteczny dla przestępców niż prawowitych użytkowników.

Departament Skarbu wyraził bardzo poważne obawy, że Libra może być nadużywana przez osoby zajmujące się praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Nie pozwolimy, aby dostawcy usług związanych z aktywami cyfrowymi działali w cieniu.

— powiedział Mnuchin.

Źródło: The Verge

Google News
Obserwuj ANDROID.COM.PL w Google News i bądź zawsze na bieżąco!
Obserwuj

Paweł Maretycz

Sceptyczny fan nowych technologii. Uwielbia małe urządzenia, nawet jego komputer to mini ITX.