Panele słoneczne na dachu pokrytym dachówką, pod niebieskim niebem.

Ruszył Mój Prąd 5.0. Możesz dostać nawet 58 tys. zł dotacji na m.in. fotowoltaikę i pompę ciepła

4 minuty czytania
Komentarze

Polacy polubili odnawialne źródła energii i coraz chętniej korzystają z dopłat do paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, a także pomp ciepła. Właśnie ruszył nowy program Mój Prąd 5.0. Sprawdźmy, co oferuje i na jakie pieniądze można liczyć. A dopłaty są naprawdę spore — można zyskać nawet do 58 tysięcy złotych na modernizację swojego gospodarstwa domowego. Dodajmy, że w ramach programu Mój Prąd 4.0 można było uzyskać maksymalnie 31 tysięcy złotych.

Nowy program — Mój Prąd 5.0

Zmiany, jakie pojawiły się względem poprzednich edycji programu, dotyczą:

 • rozszerzenia dofinansowania o pompy ciepła różnego typu oraz kolektory słoneczne
 • źródła finansowania (to nadal POIiŚ 2014-2020, ale zmieniono przypisane do niego poddziałanie)
 • wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego o dodatkowe urządzenia dla wnioskodawców, którzy posiadają instalację PV i otrzymali dofinansowanie na nią przy rozliczaniu się w systemie net-billing.

Rozszerzenie programu o kolejne elementy ma na celu wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia, który został zapoczątkowany w poprzedniej edycji programu.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Są trzy grupy odbiorców, które kwalifikują się do programu Mój Prąd 5.0.

 • Po pierwsze są to odbiorcy, którzy do tej pory nie korzystali z programu Mój Prąd (I grupa wnioskodawców)
 • Po drugie są to prosumenci, którzy nie korzystali z programu i rozliczają się w ramach net-meteringu. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przejście na system net-billing (II grupa wnioskodawców).
 • Po trzecie prosumenci, którzy rozliczają się w systemie net-meteringu i już korzystali z programu. W tym przypadku prosumenci przechodząc na system rozliczeń net-billing mogą zgłosić się o dofinansowanie urządzeń dodatkowych, wskazanych w programie (III grupa wnioskodawców).

Nowy program dedykowany jest prosumentom w nowym systemie net-billing oraz dotychczasowym, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing dla projektów zamkniętych, dla których dokonano zakupu i montażu urządzeń od dnia 1 lutego 2020 roku.

Na co można dostać dofinansowanie?

W programie Mój Prąd 5.0 można uzyskać dopłaty do instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii, pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz systemów zarządzania energią HEMS/EMS. Oto jak przedstawiają się stawki dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0:

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wysokość dofinansowania przewidziana w piątej edycji programu „Mój Prąd”:

 • przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł;
 • jeżeli jednak Wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli PV wzrośnie do 7 tys. zł;
 • przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła to w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł;
 • przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła, otrzymamy dodatkowo do 5 tys. zł;
 • o magazyn energii — do 16 tys. zł;
 • o kolektory słoneczne do 3,5 tys. zł;
 • a wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) – dodatkowo otrzymamy do 3 tys. zł.

Szczegółowe informacje o programie tryb składania wniosków można znaleźć na stronie programu Mój Prąd 5.0. Warto zwrócić uwagę, że urządzenia objęte dofinansowaniem z Mojego Prądu 5.0 musiały zostać wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Co więcej, beneficjent dotacji będzie zobowiązany do eksploatacji wszystkich instalacji i urządzeń objętych wnioskiem, we wskazanej we wniosku lokalizacji, przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

W przypadku dofinansowania na pompę ciepła istotne jest, aby w budynku mieszkalnym, objętym dofinansowaniem nie było zainstalowane i użytkowane źródło ciepła na paliwo stałe — z wyjątkiem kotłów na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych oraz spełniających wymagania ekoprojektu kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne.

Nabór wniosków potrwa do dnia 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania się środków.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Strona programu Mój Prąd 5.0

Motyw