dzieci zaczynają korzystać z telefonu

Oto wiek, w którym dzieci najczęściej zaczynają korzystać z telefonu komórkowego

Mateusz Nowak Mateusz Nowak Artykuły

Z najnowszego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wynika, że dzieci najczęściej zaczynają korzystać z telefonu komórkowego, gdy mają 7-8 lat. Co piąte dziecko w wieku 7-14 lat w ogóle nie posiada komórki. UKE zapytał rodziców, z jakiego powodu ich dzieci nie mają telefonu.

W jakim wieku dzieci zaczynają korzystać z telefonu?

źródło: raport UKE

46,8% ankietowanych dzieci twierdzi, że zaczęło korzystać z telefonu komórkowego w wieku 7-8 lat. Drugą najpopularniejszą odpowiedzią było 9-10 lat (25,8% wskazań) oraz 5-6 lat (12,4%). Pojedyncze dzieci zadeklarowały, że zaczęły korzystać z telefonu już w wieku 3-4 lat lub dopiero mając 13-14 lat.

Z odpowiedzi udzielanych przez dzieci oraz ich rodziców wynika, że co piąte dziecko w wieku 7-14 lat nie posiada telefonu komórkowego. Autorzy raportu przygotowanego na zlecenie UKE zapytali rodziców, których dzieci nie posiadają telefonu, co jest tego przyczyną. Oto odpowiedzi, jakich udzielali:

 • Negatywny wpływ telefonu komórkowego na rozwój dziecka – 57,8%
 • Brak potrzeby korzystania z telefonu komórkowego u dziecka – 36,3%
 • Możliwość zetknięcia się z niepożądanymi treściami – 30,4%
 • Niewystarczające umiejętności dziecka w zakresie obsługi telefonu – 11,8%
 • Wysokie koszty – 10,8%
 • Inne powody – 2,9%
 • Nie wiem, nie pamiętam – 1%

Niemal każde ankietowane dziecko w wieku 7-14 lat, które korzysta z telefonu komórkowego, posiada smartfona (97,7%). Tylko 1,3% młodych respondentów ma klasyczny telefon komórkowy, a 1% telefon uproszczony. W co drugim przypadku to rodzice wybrali telefon dla swojego dziecka. Rzadziej (ok. 37%) była to wspólna decyzja rodziców i dziecka. W co dziesiątym przypadku to dziecko wybrało, jaki chce mieć telefon. Blisko 57,8% rodziców wskazało, że dzieci samodzielnie instalują sobie aplikacje na telefon. Podobny odsetek dzieci wskazał, że instaluje sobie aplikacje (57,4%) – twierdzi UKE.

Karta czy abonament i kto płaci

źródło: raport UKE

Autorzy raportu zapytali rodziców, z jakiego typu oferty komórkowej korzysta ich dziecko. Najwięcej wskazań otrzymał abonament (47%), ale niewiele mniej popularne są oferty na kartę (44%). 8,3% rodziców wskazało na oferty typu MIX. 0,8% ankietowanych udzieliło natomiast odpowiedzi Nie wiem, nie pamiętam.

W zdecydowanej większości przypadków (79,1%) to rodzice zdecydowali, z jakiej oferty komórkowej będzie korzystało ich dziecko. W 18,3% przypadków była to wspólna decyzja rodziców i dziecka, natomiast w 2,5% zdecydowało samo dziecko.

Ankietowani rodzice zostali zapytani również o to, ile pieniędzy przeznaczają miesięcznie na korzystanie z telefonii komórkowej przez dziecko. Blisko połowa odpowiedziała, że między 21 a 30 zł. Oto jak dokładnie rozkładały się odpowiedzi:

 • Do 20 zł – 11,6%
 • 21-30 zł – 48,5%
 • 31-40 zł – 25,6%
 • 41 zł i więcej – 12,3%
 • Nie wiem – 2%

Z jakich usług w telefonie korzystają dzieci?

źródło: raport UKE

Jeśli chodzi o usługi w telefonie, z których najczęściej korzystają dzieci, nie ma wielkich zaskoczeń. Najpopularniejsze są rozmowy telefoniczne, SMS-y, przeglądanie internetu, granie w gry, a także używanie aplikacji. Dzieci posiadające telefon najczęściej dzwoniły do rodziców, rodziny lub
znajomych (85,9%). Rodzice również wskazali, że ich dzieci najczęściej
kontaktują się z rodziną i znajomymi (82,7%). Korzystanie z telefonu nieco
różnicuje się ze względu na wiek dzieci. Im dzieci starsze, tym częściej korzystają z telefonu, aby móc kontaktować się z innymi, starsze dzieci korzystały też z aplikacji oraz przeglądały w telefonie internet
— zauważa UKE.

źródło: raport UKE

Z dodatkowo płatnych usług korzysta niewiele dzieci. Tylko co dziesiąte dziecko zadeklarowało korzystanie z usług premium. Jeśli już młode osoby używają takich usług, to robią to bardzo rzadko i przeważnie wysyłają płatne SMS-y na gry i aplikacje. Mniej popularne są głosowania, akcje charytatywne, konkursy i loterie, a także serwisy informacyjne.

Ponad połowa dzieci (57,8%) wskazała, że rodzice kontrolują to, jak korzystają z telefonu. Najczęściej rodzic razem z dzieckiem wspólnie ustalają zasady używania urządzenia. Rzadziej stosowane są programy do kontroli rodzicielskiej oraz inne narzędzia.

Czytaj także: Chińskie 6G zostawia 5G daleko w tyle – transfer 1 TB/s na dużą odległość

Badanie zostało zrealizowane w listopadzie 2021 roku na losowej próbie 500 diad (dziecko w wieku 7-14 lat + rodzic). Wywiady zostały przeprowadzone metodą CAPI z osobami z całej Polski. Badanie zrealizowała agencja Danae.

źródło: „Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów” – raport UKE

Sprawdź najlepsze prezenty na Komunię

Partner poradnika:

Kup prezent na Komunię z apką PAYBACK i zgarnij punkty
Impression Tag
Sprawdź najnowsze wpisy