Kontrola opraw oświetleniowych

Kontrola opraw oświetleniowych — niektóre stwarzają zagrożenie pożarem

Mateusz Nowak Mateusz Nowak Artykuły

Kontrola opraw oświetleniowych przeprowadzona przez Inspekcję Handlową ujawniła, że niektóre z tego typu sprzętów mają istotne wady. Korzystanie z nich może skutkować nawet wywołaniem pożaru. Wiemy, które dokładnie modele okazały się niebezpieczne.

Kontrola opraw oświetleniowych — założenia i przebieg

fot. Inspekcja Handlowa

Inspekcja Handlowa od marca do czerwca tego roku sprawdzała, czy oprawy oświetleniowe dostępne na rynku spełniają niezbędne wymagania określone w rozporządzeniach i ustawach. W akcję zaangażowało się 6 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej z Katowic, Kielc, Olsztyna, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Inspektorzy skontrolowali 10 przedsiębiorców i sprawdzili łącznie 15 wyrobów, z czego 11 było z Chin, a 4 z Polski. Prawie połowa sprawdzanych wyrobów (dokładnie 7) to oprawy oświetleniowe do montażu w łazienkach. Pozostały sprzęt określono jako do stosowania na zewnątrz (4) lub wewnątrz (4).

Pod względem niezgodności formalnych Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2 z 15 opraw. W przypadku jednej z nich chodziło o deklarację zgodności. Przywołano w niej zły akt prawny, nie podano prawidłowej nazwy wyrobu oraz modelu. Zabrakło też informacji, że niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Druga oprawa nie posiadała koniecznych oznakowań. W dodatku miała tabliczkę znamionową umieszczoną w takim miejscu, że użytkownik nie mógł jej dostrzec przed montażem wyrobu.

Inspekcja Handlowa przeprowadziła również badania laboratoryjne. Sprawdzono oprawy o różnym stopniu IP. IP świadczy o poziomie
odporności danej oprawy na wnikanie wody i pyłu do środka obudowy. Im wyższy stopień IP, tym wyższy stopień odporności, co ma kluczowe znaczenie przy oprawach, które mogą mieć kontakt z wodą, np. w łazienkach czy do użytku zewnętrznego
— przypomina Inspekcja Handlowa. Badania wykazały, że 6 z 15 opraw nie spełnia obowiązujących wymagań. To aż 40% sprawdzanego sprzętu. Oprawy nie miały deklarowanej odporności na wodę i pył, co stwarza zagrożenie zwarcia elektrycznego. Ostateczną konsekwencją może być nawet pożar.

Dalsze działania Inspekcji Handlowej

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest odnośnik do tabeli, która pokazuje, jakie konkretnie wyroby nie spełniają wymagań. Wyniki kontroli pokazują, że nieprawidłowości w oznakowaniu nie przekładają się wprost na wady konstrukcyjne. Oprawy zakwestionowane pod względem formalnym przeszły pomyślnie badania laboratoryjne. Nie można powiedzieć tego o niektórych wyrobach, z którymi w dokumentacji wszystko było w porządku.

W przypadku opraw mających niezgodności formalne Inspekcja Handlowa wystąpiła do producentów o dobrowolne podjęcie działań naprawczych. Są one aktualnie w trakcie realizacji. W jednym przypadku kontrolowany podmiot dobrowolnie wycofał swój wyrób z obrotu. Wszczęto również postępowania administracyjne w przypadku dwóch opraw uznanych za niezgodne z wymaganiami.

Kontrola opraw oświetleniowych — rady dla klientów

Inspekcja Handlowa radzi klientom, by zapoznawali się z oznaczeniami na produkcie lub jego opakowaniu i stosowali daną oprawę oświetleniową zgodnie z przeznaczeniem. Na danym wyrobie powinien zostać wskazany stopień ochrony przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wilgoci (IP). W przypadku opraw oświetleniowych, które mają być montowane, np. w łazienkach w pobliżu kabiny prysznicowej warto zwrócić uwagę na to by stopień IP wynosił minimalnie 44. Zapewnia on między innymi ochronę przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej oraz ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem — radzi Inspekcja Handlowa.

Czytaj także: Kontrola Inspekcji Handlowej ws. czajników elektrycznych — wszczęto postępowanie

IP 54 oznacza, że oprawa ma zabezpieczenie przed zapyleniem oraz ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem. Ochrona IP 65 oznacza już, że oprawa jest pyłoszczelna oraz odporna nawet na strumień wody z dowolnego kierunku. Na oprawie powinny znajdować się dane adresowe producenta i importera (w sytuacji, gdy wyrób sprowadzono spoza terytorium Unii Europejskiej). Jednocześnie produkt powinien być możliwy do zidentyfikowania, czyli powinny się na nim znajdować: nazwa, model lub określenie typu, serii – przypomina Inspekcja Handlowa. Oprawy oświetleniowe powinny być oznakowanie znakiem CE, bo oznacza on deklarację producenta, że wyrób spełnia obowiązujące wymagania techniczno-prawne.

źródło: IH/UOKiK

Sprawdź najlepsze prezenty na Komunię

Partner poradnika:

Kup prezent na Komunię z apką PAYBACK i zgarnij punkty
Impression Tag
Sprawdź najnowsze wpisy