kontrola czajników elektrycznych

Kontrola Inspekcji Handlowej ws. czajników elektrycznych — wszczęto postępowanie

Mateusz Nowak Mateusz Nowak Artykuły

Od marca do czerwca tego roku trwała kontrola czajników elektrycznych przeprowadzana przez Inspekcję Handlową. Kontrolerzy sprawdzili 15 urządzeń, w kilku z nich dopatrzyli się wad lub błędów formalnych. Jeden model miał na tyle poważne niezgodności konstrukcyjne, że zdecydowano o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Kontrola czajników elektrycznych — jak przebiegała?

Od marca do czerwca 4 wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (z Gdańska, Krakowa, Lublina i Warszawy) sprawdzali, czy dostępne na rynku czajniki elektryczne spełniają niezbędne wymogi. Kontrolerzy przyjrzeli się temu, czy producenci i importerzy dopełnili wszystkich formalności. Elementem kontroli były również badania laboratoryjne. Łącznie skontrolowano 11 producentów i 3 importerów oraz sprawdzono 15 czajników elektrycznych. Wszystkie wyroby pochodziły z Chin (12 urządzeń) lub z Polski (3 urządzenia).

Wyniki kontroli

Spośród 15 sprawdzanych czajników elektrycznych, kontrolerzy zakwestionowali 6 z nich ze względu na niezgodności formalne. W niektórych przypadkach stwierdzono więcej niż jedną niezgodność. Uchybienia dotyczyły:

  • Identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za wyrób, np. brak nazwy producenta, danych kontaktowych (5 urządzeń);
  • identyfikacji wyrobu, czyli brak numeru partii, typu lub serii (1 urządzenie);
  • instrukcji, w tym informacji o tym, jak bezpiecznie używać sprzętu (1 urządzenie nie miało instrukcji, a w przypadku 2 stwierdzono brak informacji o bezpiecznym użytkowaniu);
  • deklaracji zgodności (1 urządzenie — brak podpisu osoby upoważnionej).

Braki formalne producenci i importerzy mogą jednak nadrobić i najprawdopodobniej obędzie się bez istotnych szkód dla użytkowników. Co jednak z realnym bezpieczeństwem kontrolowanych urządzeń? Podczas badań laboratoryjnych skupiono się na sprawdzeniu: ochrony przed dostępem do części czynnych, odporności na wilgoć, wytrzymałości elektrycznej, pracy w warunkach nienormalnych (np. włączenie czajnika bez wody) oraz konstrukcji i połączeń uziemiających.
Sprawdzenie tych parametrów pozwala stwierdzić czy dany czajnik elektryczny jest bezpieczny dla użytkowników, np. czy konstrukcja czajnika zapewnia odpowiednią ochronę przed zwarciem
— czytamy w informacji z kontroli.

Tylko 1 czajnik (oznaczenia GB/4706.1 GB/4706.19) nie spełnia obowiązujących wymagań. Konkretnie chodzi o brak odpowiedniego odwodnienia w podstawce czajnika. Wewnątrz podstawki gromadzi się przez to woda, co może być przyczyną zwarcia. Oprócz tego zastosowane połączenie podstawki i czajnika sprawia, że przy łączeniu tych elementów ma miejsce brak ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (brak uziemienia ochronnego).

Działania Inspekcji Hanlowej po kontroli czajników elektrycznych

W przypadku urządzeń, które mają jedynie niezgodności formalne, inspektorzy wystąpili o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, które są w trakcie realizacji. Jeśli chodzi o czajnik elektryczny, który nie spełnia wymagań konstrukcyjnych, sprawa nie zakończy się tak łatwo, ponieważ wszczęto postępowanie administracyjne. Na stronie UOKiK-u znajduje się odnośnik do tabeli z wynikami kontroli. Można sprawdzić, jak wyglądają urządzenia, co do których inspektorzy mieli zastrzeżenia.

Czytaj także: Zapotrzebowanie na energię stale rośnie – budynki zrównoważone energetycznie nas uratują?

Czajnik elektryczny to sprzęt, który znajduje się w niemal każdym domu. Warto więc wiedzieć, jakie kryteria powinno spełniać takie urządzenie. Inspekcja Handlowa przygotowała rady dla konsumentów z tym związane:

  • Na urządzeniu lub jego opakowaniu można znaleźć symbol uziemienia. Producent informuje za jego pomocą, że czajnik elektryczny należy podpiąć do uziemionego gniazda. Zmniejsza to ryzyko porażenia prądem;
  • do urządzenia powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, która określa, jak prawidłowo korzystać ze sprzętu;
  • urządzenie powinno zawierać dane adresowe producenta i importera (jeśli ten jest spoza Unii Europejskiej);
  • nazwa, model, określenie typu, serii — te dane pozwalające zidentyfikować urządzenie powinny się na nim znajdować i być zgodne z tymi, które widnieją w instrukcji obsługi;
  • na urządzeniu powinien znajdować się znak CE, oznaczający, że producent deklaruje, iż urządzenie spełnia obowiązujące wymagania techniczno-prawne.

źródło: IH/UOKiK

Sprawdź najlepsze prezenty na komunię

Partner poradnika:

Kup prezent na komunię z apką PAYBACK i zgarnij punkty
Impression Tag
Sprawdź najnowsze wpisy