Google Chrome jest obecnie najpopularniejszą przeglądarką na świecie, z której korzysta naprawdę wiele osób. Oczywiście program giganta z Mountain View obsługuje rozszerzenia, których zresztą w Chrome Web Store nie brakuje. Niestety teraz pewna grupa badawcza odkryła we wspominanym sklepie ponad 100 złośliwych dodatków, których trzeba się natychmiast pozbyć. Szkodniki potrafią bowiem wykradać bardzo wrażliwe dane.

Złośliwe rozszerzenia w Chrome Web Store

Błędy pamięci problemem w Chrome

Chrome Web Store to oficjalny sklep z rozszerzeniami do przeglądarki Google Chrome. W jego ofercie można znaleźć naprawdę wiele różnorodnych dodatków, ale niestety także takich, które działają na szkodę użytkownika. Zespół badawczy firmy Awake Security odkrył ostatnio ponad 100 rozszerzeń, które potrafiły wykradać wrażliwe dane (zrzuty ekranu, zawartość schowka, naciśnięcia klawiszy użytkowników, tokeny uwierzytelniania). Szkodniki były w stanie w sprytny sposób ominąć wiele zabezpieczeń, pozostając w ukryciu aż do teraz. Pełna lista numerów ID opisywanych rozszerzeń prezentuje się następująco:

 • acmnokigkgihogfbeooklgemindnbine
 • apgohnlmnmkblgfplgnlmkjcpocgfomp
 • apjnadhmhgdobcdanndaphcpmnjbnfng
 • bahkljhhdeciiaodlkppoonappfnheoi
 • bannaglhmenocdjcmlkhkcciioaepfpj
 • bgffinjklipdhacmidehoncomokcmjmh
 • bifdhahddjbdbjmiekcnmeiffabcfjgh
 • bjpknhldlbknoidifkjnnkpginjgkgnm
 • blngdeeenccpfjbkolalandfmiinhkak
 • ccdfhjebekpopcelcfkpgagbehppkadi
 • cceejgojinihpakmciijfdgafhpchigo
 • cebjhmljaodmgmcaecenghhikkjdfabo
 • chbpnonhcgdbcpicacolalkgjlcjkbbd
 • cifafogcmckphmnbeipgkpfbjphmajbc
 • clopbiaijcfolfmjebjinippgmdkkppj
 • cpgoblgcfemdmaolmfhpoifikehgbjbf
 • dcmjopnlojhkngkmagminjbiahokmfig
 • deiiiklocnibjflinkfmefpofgcfhdga
 • dipecofobdcjnpffbkmfkdbfmjfjfgmn
 • dopkmmcoegcjggfanajnindneifffpck
 • dopmojabcdlfbnppmjeaajclohofnbol
 • edcepmkpdojmciieeijebkodahjfliif
 • ekbecnhekcpbfgdchfjcfmnocdfpcanj
 • elflophcopcglipligoibfejllmndhmp
 • eogfeijdemimhpfhlpjoifeckijeejkc
 • fcobokliblbalmjmahdebcdalglnieii
 • fgafnjobnempajahhgebbbpkpegcdlbf
 • fgcomdacecoimaejookmlcfogngmfmli
 • fgmeppijnhhafacemgoocgelcflipnfd
 • fhanjgcjamaagccdkanegeefdpdkeban
 • flfkimeelfnpapcgmobfgfifhackkend
 • fmahbaepkpdimfcjpopjklankbbhdobk
 • foebfmkeamadbhjcdglihfijdaohomlm
 • fpngnlpmkfkhodklbljnncdcmkiopide
 • gdifegeihkihjbkkgdijkcpkjekoicbl
 • gfcmbgjehfhemioddkpcipehdfnjmief
 • gfdefkjpjdbiiclhimebabkmclmiiegk
 • ggijmaajgdkdijomfipnpdfijcnodpip
 • ghgjhnkjohlnmngbniijbkidigifekaa
 • gllihgnfnbpdmnppfjdlkciijkddfohn
 • gmmohhcojdhgbjjahhpkfhbapgcfgfne
 • gofhadkfcffpjdbonbladicjdbkpickk
 • hapicipmkalhnklammmfdblkngahelln
 • hijipblimhboccjcnnjnjelcdmceeafa
 • hmamdkecijcegebmhndhcihjjkndbjgk
 • hodfejbmfdhcgolcglcojkpfdjjdepji
 • hpfijbjnmddglpmogpaeofdbehkpball
 • ianfonfnhjeidghdegbkbbjgliiciiic
 • ibfjiddieiljjjccjemgnoopkpmpniej
 • inhdgbalcopmbpjfincjponejamhaeop
 • iondldgmpaoekbgabgconiajpbkebkin
 • ipagcbjbgailmjeaojmpiddflpbgjngl
 • jagbooldjnemiedoagckjomjegkopfno
 • jdheollkkpfglhohnpgkonecdealeebn
 • jfefcmidfkpncdkjkkghhmjkafanhiam
 • jfgkpeobcmjlocjpfgocelimhppdmigj
 • jghiljaagglmcdeopnjkfhcikjnddhhc
 • jgjakaebbliafihodjhpkpankimhckdf
 • jiiinmeiedloeiabcgkdcbbpfelmbaff
 • jkdngiblfdmfjhiahibnnhcjncehcgab
 • jkofpdjclecgjcfomkaajhhmmhnninia
 • kbdbmddhlgckaggdapibpihadohhelao
 • keceijnpfmmlnebgnkhojinbkopolaom
 • khhemdcdllgomlbleegjdpbeflgbomcj
 • kjdcopljcgiekkmjhinmcpioncofoclg
 • kjgaljeofmfgjfipajjeeflbknekghma
 • labpefoeghdmpbfijhnnejdmnjccgplc
 • lameokaalbmnhgapanlloeichlbjloak
 • lbeekfefglldjjenkaekhnogoplpmfin
 • lbhddhdfbcdcfbbbmimncbakkjobaedh
 • ldoiiiffclpggehajofeffljablcodif
 • lhjdepbplpkgmghgiphdjpnagpmhijbg
 • ljddilebjpmmomoppeemckhpilhmoaok
 • ljnfpiodfojmjfbiechgkbkhikfbknjc
 • lnedcnepmplnjmfdiclhbfhneconamoj
 • lnlkgfpceclfhomgocnnenmadlhanghf
 • loigeafmbglngofpkkddgobapkkcaena
 • lpajppfbbiafpmbeompbinpigbemekcg
 • majekhlfhmeeplofdolkddbecmgjgplm
 • mapafdeimlgplbahigmhneiibemhgcnc
 • mcfeaailfhmpdphgnheboncfiikfkenn
 • mgkjakldpclhkfadefnoncnjkiaffpkp
 • mhinpnedhapjlbgnhcifjdkklbeefbpa
 • mihiainclhehjnklijgpokdpldjmjdap
 • mmkakbkmcnchdopphcbphjioggaanmim
 • mopkkgobjofbkkgemcidkndbglkcfhjj
 • mpifmhgignilkmeckejgamolchmgfdom
 • nabmpeienmkmicpjckkgihobgleppbkc
 • nahhmpbckpgdidfnmfkfgiflpjijilce
 • ncepfbpjhkahgdemgmjmcgbgnfdinnhk
 • npaklgbiblcbpokaiddpmmbknncnbljb
 • npdfkclmbnoklkdebjfodpendkepbjek
 • nplenkhhmalidgamfdejkblbaihndkcm
 • oalfdomffplbcimjikgaklfamodahpmi
 • odnakbaioopckimfnkllgijmkikhfhhf
 • oklejhdbgggnfaggiidiaokelehcfjdp
 • omgeapkgiddakeoklcapboapbamdgmhp
 • oonbcpdabjcggcklopgbdagbfnkhbgbe
 • opahibnipmkjincplepgjiiinbfmppmh
 • pamchlfnkebmjbfbknoclehcpfclbhpl
 • pcfapghfanllmbdfiipeiihpkojekckk
 • pchfjdkempbhcjdifpfphmgdmnmadgce
 • pdpcpceofkopegffcdnffeenbfdldock
 • pgahbiaijngfmbbijfgmchcnkipajgha
 • pidohlmjfgjbafgfleommlolmbjdcpal
 • pilplloabdedfmialnfchjomjmpjcoej
 • pklmnoldkkoholegljdkibjjhmegpjep
 • pknkncdfjlncijifekldbjmeaiakdbof
 • plmgefkiicjfchonlmnbabfebpnpckkk
 • pnciakodcdnehobpfcjcnnlcpmjlpkac
 • ponodoigcmkglddlljanchegmkgkhmgb

Zobacz także: Porzuć Google Chrome i zacznij używać Firefoxa – przeczytaj, dlaczego warto

Powyższa lista zawiera dokładnie 111 rozszerzeń, które pobrano w sumie prawie 33 miliony razy. Wszystkie wymienione dodatki należy natychmiast usunąć, bo ich pozostawienie może być tragiczne w skutkach. Większość z nich już opuściła Chrome Web Store, ale to nie oznacza, że także urządzenia użytkowników, na których zostały zainstalowane. Aby łatwo sprawdzić ID wgranych przez siebie rozszerzeń, wystarczy udać się do zakładki „Rozszerzenia” w Google Chrome i przejść do szczegółów każdego z nich, porównując ID z paska adresu (np. chrome://extensions/?id=ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi) do tych wymienionych w zestawieniu umieszczonym powyżej.

Źródło: Tom’s Guide

Google News
Obserwuj ANDROID.COM.PL w Google News i bądź zawsze na bieżąco!
Obserwuj

Kacper Kościański

Pasjonat nowych technologii, dobrych seriali i gier.