Grafika przedstawiająca schematyczną ilustrację mózgu w neonowych kolorach zintegrowaną z elektronicznym układem scalonym, symbolizująca połączenie biologii z technologią.

Co napędza polski MedTech? Oto obecna sytuacja startupów medycznych

8 minut czytania
Komentarze

Innowacyjna przyszłość nie jest możliwa bez innowatorów, którzy swoimi pomysłami i przede wszystkim działaniami zmieniają świat i poprawiają jakość życia w społeczeństwie. Jak zauważają słusznie autorzy Raportu Top Disruptors in Healthcare, ale również eksperci branżowi, istnieje spora luka informacyjna w obszarze nowości technologicznych w dziedzinie zdrowia. Tę lukę wypełniają kolejne edycje tego raportu, który odpowiada na pytania dotyczące nowych, interesujących rozwiązań w sektorze medycznym oraz m.in. obecnej sytuacji wielu startupowców w Polsce. Ekosystem innowacji należy wspierać i promować działalności, które mają duży impakt na rozwój branży. Raport wspiera i pomaga w nawiązaniu efektywnej współpracy na linii startup — inwestor.

O Raporcie Top Distruptors in Healthcare

Raport dostarcza bogatej analizy rynku medtech, a w nim prezentowanych jest łącznie 151 startupów — wśród nich 125 pochodzi z Polski, a 26 z Europy Środkowo — Wschodniej. To pierwszy i jedyny w Polsce przegląd polskich startupów medycznych. Opiera się na kompleksowych informacjach zebranych przy użyciu precyzyjnie opracowanego narzędzia ankietowego, które zostało stworzone we współpracy z uznanymi ekspertami z branży. Ankieta została zaprojektowana w taki sposób, aby gromadzić i analizować kluczowe informacje dotyczące przestawionych startupów, takiej jak innowacyjne rozwiązania technologiczne, konkurencyjność, dane organizacji, bieżące potrzeby, wyzwania oraz plany ekspansji zagranicznej i finansowania.

Najlepsze laptopy do nauki zdalnej
Źródło: StartupStockPhotos from pixaby

Do kogo kierowany jest Raport?

Dzięki temu podejściu dokument dostarcza szczegółowego i wszechstronnego spojrzenia na prezentowane startupy, co z kolei przekłada się na pełniejszy obraz ich osiągnięć i potencjału w rozwój sektora medtech w Polsce i za granicą. Z raportu z pewnością wyniosą najwięcej inwestorzy, którzy chcą wiedzieć więcej o rodzimych startupach oraz śledzić najbardziej obiecujące projekty w dziedzinie opieki zdrowotnej. Pozyskiwanie finansowania jest kluczową częścią istnienia startupów. Paradoksalnie zdobycie odpowiedniego finansowania jest jednym z największych wyzwań, z którymi muszą się mierzyć — Raport wskazuje, że 82% badanych, czyli 103 startupy poszukuje obecnie finansowania, a 60% ze wszystkich badanych zgłasza trudności związane ze zdobyciem pieniędzy na dalszy rozwój. Środki finansowe są niezbędne do rozwijania i skalowania innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie opieki zdrowotnej. W Raporcie są wymienieni również jego potencjalni odbiorcy.

Raport daje startupom szansę na zwiększenie swoich perspektyw, umożliwiając im zdobycie niezbędnego wsparcia finansowego i strategicznego. Dzięki szczegółowym danym przedstawionym w raporcie potencjalni inwestorzy i instytucje biznesowe mogą lepiej zrozumieć potencjał tych startupów medycznych i ich możliwości na rynku. To z kolei zwiększa szanse startupów na pozyskanie niezbędnych środków, które pozwolą im kontynuować rozwój, prowadzić badania, przeprowadzać testy oraz wprowadzać innowacje na rynek.

Na bieżąco z nowymi rozwiązaniami mogą być również placówki medyczne, które są przecież nieodzowną częścią ochrony zdrowia. Śledząc najnowsze trendy technologiczne, wdrażając opracowane przez startupowców metody i działania mogą przyczynić się do usprawnienia procesów, które zachodzą na co dzień w polskich placówkach medycznych. Placówki medyczne są również wskazane przez ankietowanych jako instytucje, z którymi Ci chcieliby nawiązać współpracę w ciągu najbliższego roku. Są również na pierwszym miejscu w pytaniu o instytucje, z którymi obecnie współpracują startupowcy. Porównując jednak tegoroczny wynik z poprzednimi latami, można zaobserwować tu jednak tendencję spadkową – w drugiej edycji było to 70%, natomiast w tej edycji Raportu wynik ten wynosi 67%.

Raport jest też kluczowy dla zainteresowanych pacjentów. Poprzez dostarczanie informacji na temat nowych rozwiązań medycznych mogą być bardziej świadomymi swoich nowych możliwości, a w tym możliwości leczenia, monitorowania stanu swojego zdrowia oraz diagnozowania.

Raport jest szansą dla firm farmaceutycznych ze względu na nawiązywanie partnerstw strategicznych z innowacyjnymi startupami, które z pewnością uzupełnią ich portfolio i wachlarz usług.

Dokument pozwala również poszerzać swoją wiedzę i umiejętności części publiczności, którą stanowią osoby wykonujące zawody medyczne. Lektura ta zapewnia możliwość zapoznania się z innowacyjnymi technologiami opracowanymi wdrażanymi w sektor medtech w Polsce i na świecie.

Ostatnią grupą docelową wskazaną w Raporcie jest strona publiczna, która dzięki niemu będzie w stanie zdecydowanie lepiej zapoznać się ze specyfiką sektora medtech, ale również tak kreować działania polityczno-społeczne, aby w jaki najlepszy m stopniu dostosować się do zmieniającej się szybko rzeczywistości.

Raport jest mostem, który łączy świat innowacji medycznych z potrzebami sektora ochrony zdrowia. Startupy z Raportu „Top Disruptors in Healthcare” to jednocześnie społeczność ambitnych wizjonerów i przedsiębiorców, tworzących ekosystem, w którym innowacje rodzą się i rozwijają. Wraz z Raportem, odważnie kierujemy się ku przyszłości, w której pacjenci i lekarze mają dostęp do najnowocześniejszych technologii, które poprawiają jakość życia i skuteczność terapiiRazem tworzymy przyszłość sektora ochrony zdrowia.

wskazuje Karolina Kornowska, Project Manager Koalicji AI w Zdrowiu oraz Polskiej Federacji Szpitali.

Medtech w Polsce: omówienie wybranych statystyk

Do zrealizowania badań statystycznych wykorzystano metodę CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview). To rodzaj wywiadu przy wykorzystaniu strony WWW.

Praca
Obraz StartupStockPhotos z Pixabay

Według Raportu największym zainteresowaniem wśród startupowców cieszą się dwie dziedziny, które uzyskały tyle samo głosów — po 21 startupów (17%) wskazało onkologię oraz kardiologię jako obszar medyczny, w którym działają. Dane te ilustrują szansę, jaką widzą twórcy w stworzeniu i implementacji innowacyjnych rozwiązań. Do tej pory choroby z tych dwóch dziedzin (np. choroby nowotworowe czy schorzenia sercowo-naczyniowe) są jednymi z głównych przyczyn zgonów w ujęciu globalnym. Na trzecim miejscu w wykresie plasuje się diagnostyka laboratoryjna, w której to 16% (20 startupów) badanych prężnie działa.

Swoisty „bum” na rozwiązania wspierane sztuczną inteligencją (AI) pokazany jest również w niniejszym Raporcie — aż 60% badanych (75 startupów) wskazało na technologie z tego obszaru (w jego ramach mieści się m.in. uczenie maszynowe). Autorzy Raportu wskazują tutaj rosnącą świadomość społeczeństwa i twórców nowych technologii jako główne przyczyny takiego wyniku. Dane te pokazują, jak wiele osób wierzy w moc sztucznej inteligencji, która może przynieść niebywałe korzyści, szczególnie w kontekście ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Kolejne miejsca (choć już ze zdecydowanie mniejszym wynikiem) zajęły dane medyczne oraz medical devices (kolejno 48 startupów, 38% oraz 46 startupów, 37%). O AI jako nie tak odległej przyszłości pisano między innymi w tzw. Białej Księdze wydanej w zeszłym (2022 r.) przez Koalicję AI w zdrowiu oraz ekspertów z dziedziny medycyny, prawa oraz technologii.

Rynek startupów medycznych wykorzystujący sztuczną inteligencję jest bardzo istotny. Dzięki rozwojowi technologii medycznej oraz opieki zdrowotnej jesteśmy w stanie lepiej i dłużej żyć. Jesteśmy świadkami tego, jak AI przyśpiesza prace naukowe i badawcze. Potrafi analizować znacznie większe zasoby danych niż dotychczasowe rozwiązania, dzięki czemu diagnostyka już staje się łatwiejsza i szybsza. Dlatego też wsparcie projektów opisujących ekosystem startupów medycznych i ich popularyzacja są dla nas tak ważne. Wiele startupów koncentruje się na analizie danych, która jest podstawą do badań naukowych i rozwoju innowacyjnych rozwiązań – stwarza to ogromne możliwości do zastosowania AI – dodaje Michał Kramarz, szef Google for Startups w Europie Środkowo-Wschodniej, cytowany przez Jagiellońskie Centrum Innowacji.

komputer, człowiek, notatki
Obraz StartupStockPhotos z Pixabay

Poruszając tematykę płci w startupach, okazuje się, że wciąż dominującą płcią wśród wszystkich founderów są mężczyźni. Sześćdziesiąt siedem startupów została założona wyłącznie przez mężczyzn (wynik ten stanowi 54% badanych). W Raporcie jest również informacja o „zatrważająco” niewielkiej ilości startupów założonych wyłącznie przez kobiety — tylko 2 startupy, co daje wynik ledwo 1% wśród wszystkich startupów. Autorzy podają tutaj za prawdopodobną przyczynę nierówności i stereotypy związane z rolą płci. Ze swojej strony dodam, że być może jest to kwestia braku pewności siebie wśród kobiet oraz poczucie zdominowania przez mężczyzn w tym sektorze.

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule niniejszego podsumowania, odpowiem, że polski sektor medtech napędza w ogromnej mierze sztuczna inteligencja oraz… mężczyźni. Być może w ramach przyszłorocznej edycji zostania zachowana pewna równowaga wśród płci founderów? 🙂

Dla zainteresowanych dostępna jest wersja rozszerzona Raportu, w której można znaleźć m.in. informacje dotyczące konkurencji startupów, patentowaniu oraz danych kontaktowych do poszczególnych startupowców.

Źródła: Raport Top Disruptors in Healthcare