rekuperator
LINKI AFILIACYJNE

Wyjaśniamy, jak działa rekuperator i dlaczego warto go zainstalować nawet w bloku

3 minuty czytania
Komentarze

Dobrym sposobem na tanie ogrzewanie jest nie tylko poszukiwanie wydajnych alternatyw jak pompy ciepła, ale także ograniczenie strat energii cieplnej. I tak dzięki porządnej izolacji możemy znacznie ograniczyć ilość ciepła, która jest oddawana z budynku przez promieniowanie i przewodnictwo cieplne. To jednak chroni jedynie mury przed wychłodzeniem. Rekuperator ma natomiast za zadanie ochronić przed nim powietrze.

Rekuperator – co to, jak działa, ile można oszczędzić?

Rekuperator – jak działa?

Wentylacja, także zimą jest niezwykle ważna. Jednak z jej powodu wyrzucamy ciepłe powietrze na zewnątrz i zasysamy zimne z zewnątrz. Rekuperator natomiast jest urządzeniem służącym do odzyskiwania ciepła z powietrza wentylacyjnego. Działa on na zasadzie wymiany ciepła pomiędzy powietrzem wywiewanym a wprowadzanym do pomieszczenia.

Podczas wentylacji pomieszczenia, powietrze jest usuwane przez wentylator z pomieszczenia do systemu wentylacyjnego, gdzie jest przepuszczane przez rekuperator. Ten składa się z dwóch wymienników ciepła: jeden przepuszczający powietrze wywiewane, drugi przepuszczający powietrze wprowadzane. Powietrze wywiewane oddaje ciepło do wymiennika i zostaje wyrzucone na zewnątrz budynku, natomiast powietrze wprowadzane pobiera ciepło z wymiennika i jest wprowadzane do pomieszczenia.

Rekuperator – czym są wymienniki ciepła?

I chociaż wiedza ta nie jest aż tak istotna z punktu widzenia zalet rekuperacji, to warto się tu na chwile zatrzymać i wyjaśnić, czym tak  w ogóle są i jak działają wymienniki ciepła. To elementy, które pobierają ciepło z powietrza wylotowego i przekazują je do wlotowego, bez wchodzenia w bezpośrednią interakcję między nimi. Tak naprawdę występuje kilka ich typów, zależnie od złożoności, oraz rozmiarów samego urządzenia, ale omówimy dwa przykłady:

Najczęściej spotykany typ wymiennika to krzyżowy wymiennik przepływowy, składający się z rur, przez które przepływa powietrze wywiewane i wprowadzane. Rury te są zawinięte wokół siebie, co zapewnia skuteczną wymianę ciepła pomiędzy oboma strumieniami powietrza. Powietrze wywiewane przepływa przez jedne rury, natomiast powietrze wprowadzane przez drugie. Dzięki temu energia cieplna wyrównuje się w obydwu rurach i powietrze wlotowe jest ogrzewane. 

Kolejnym rodzajem wymiennika jest przeciwprądowy wymiennik płytowy, składający się z dwóch płyt podobnych do tych z rurami przepływowymi. Powietrze wprowadzane przepływa przez rury w jednej płycie, natomiast powietrze wywiewane przez rury w drugiej płycie. Te działają jak chłodzenie w komputerze: czyli jedna ciepło oddaje, a druga przejmuje.

Rekuperator – ile można oszczędzić?

To nie jest wcale takie proste pytanie. Otóż oszczędności, jakie zapewni rekuperator, zależą od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, klimat, koszty energii, sposób wentylacji, stopień szczelności budynku i innych. Dlatego też podany rozstrzał będzie naprawdę gigantyczny. Otóż wedle badań rekuperator może pozwolić na odzyskanie od 30% do nawet 90% energii cieplnej traconej podczas wentylacji. 

 Oszczędności te wynikają z redukcji strat ciepła przez wentylację. To natomiast wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ogrzewanie. Ponadto rekuperator umożliwia utrzymanie wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu, poprzez usuwanie z niego wilgoci, kurzu oraz innych zanieczyszczeń, co może przyczynić się do poprawy komfortu życia oraz zdrowia ludzi przebywających w budynku.

Źródło: YouTube, Fot: Wikimedia

Motyw