Ropuchy-kanibale z Australii

Inwazyjne ropuchy-kanibale rodem z Australii –  stereotypy o tym państwie nie biorą się znikąd

2 minuty czytania
Komentarze

Australia ma opinię kraju, w którym jedynymi zwierzętami pozbawionymi morderczych zapędów są owce. To oczywiście nie jest prawda. Założę się, że na pewno znajdzie się w historii przynajmniej kilka osób zamordowanych przez owce na tamtejszej ziemi. Warto także pamiętać, że nie każde zwierzę skupia się na mordowaniu rodzaju ludzkiego. Dobrym przykładem są tu australijskie ropuchy-kanibale, które od mordowania ludzi wyżej cenią pożeranie ciał swych sióstr i braci. 

Ropuchy-kanibale z Australii

Ropuchy-kanibale z Australii

Kanibalistyczne zapędy płazów odkryto podczas badania inwazyjnych populacji ropuch trzcinowych. Wygląda na to, że ropuchy te ewoluowały, aby nie tylko zwalczać konkurencję u innych gatunków, ale także u siebie. Naukowcy wykazali, że ropuchy te — w stadium kijanki — wykształciły zarówno silną atrakcyjność behawioralną w stosunku do wrażliwego stadium wylęgu, jak i zwiększoną skłonność do kanibalizacji tych młodszych osobników. Tym samym nie ma tu mowy o ropusze mordującej inne ropuchy, a jedynie kijanki. Lub patrząc z innej perspektywy: mowa tu o pożeraniu dzieci własnego gatunku i to głównie przez inne dzieci.

Zobacz też: Rosja znajduje pęknięcia w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Wzrost liczby kanibalistycznych kijanek w populacjach kumaka trzcinowego w zaatakowanych siedliskach spowodował presję na mniejsze stadia tego samego gatunku. Zmieniają się stadia rozwojowe jaj i wylęgu, a gatunek ten skraca czas trwania okresu larwalnego, tak aby uniknąć zjedzenia. Obserwacje tych populacji inwazyjnych ropuch wykazały, że wrażliwe stadia mają silniejsze konstytutywne mechanizmy obronne i większe indukowane kanibalizmem reakcje plastyczne niż ich odpowiedniki bez kanibalistycznej presji. Kiedy pojawiają się tego typu zmiany, osobniki te mają obniżoną wydajność w późniejszych etapach życia. Naukowcy sugerują, że te odkrycia pokazują znaczenie konfliktu wewnątrzgatunkowego w napędzaniu szybkiej ewolucji i jak procesy ewolucyjne mogą wytwarzać mechanizmy, które regulują inwazyjne populacje.

Źródło: SlashGear

Motyw