Broadcom oskarżony o bycie monopolistą

Broadcom oskarżony o bycie monopolistą przez Komisję Europejską

2 minuty czytania
Komentarze

Komisja Europejska nakazała firmie Broadcom, amerykańskiemu dostawcy półprzewodników, natychmiast wstrzymać transakcje na wyłączność z sześcioma producentami dekoderów telewizyjnych i modemów na okres do trzech lat w celu zapobieżenia poważnym i nieodwracalnym szkodom dla konkurencji.

Broadcom oskarżony o bycie monopolistą

Broadcom oskarżony o bycie monopolistą

KE wszczęła kompleksowe dochodzenie antymonopolowe w sprawach Broadcom już w czerwcu. Pośród obaw związanych z praktykami wyłączającymi firmy w zakresie sprzedaży set-top boksów i modemów. Komisja Europejska jest obecnie w trakcie badania zarzutów mówiących, że firma związała swoich klientów poprzez zobowiązania do wyłącznego zakupu. Według oskarżenia te albo wymagają od takich klientów uzyskania odpowiednich chipów wyłącznie od firmy, albo utrzymania minimalnej wielkości zakupu tych komponentów u producenta. Ponadto Broadcom rzekomo zachęcał do stosowania takich praktyk, oferując ukierunkowane rabaty i łączenie produktów. Tym samym stosując strategię wyzysku i zagrożenia związane z własnością intelektualną, Według KE takie praktyki mogą zdławić konkurencję i innowacje na właściwych rynkach kosztem dobrobytu konsumentów.

Zobacz też: Mimo przeciwności losu Huawei może pochwalić się wzrostem sprzedaży

Jest to pierwszy taki nakaz KE od ponad 18 lat. Sugeruje to, że Komisja jest skłonna podjąć bardziej proaktywne działania przeciwko przedsiębiorstwom technologicznym uważanym za nadużywające swojej pozycji dominującej, zamiast czekać na formalne zakończenie trwających dochodzeń antymonopolowych. W oświadczeniu wydanym przez Margrethe Vestager komisarz ds. polityki konkurencji UE stwierdzono:

Mamy wyraźne oznaki, że Broadcom, wiodący światowy dostawca układów stosowanych w dekoderach telewizyjnych i modemach, angażuje się w praktyki antykonkurencyjne. Zachowanie firmy, w przypadku braku interwencji, prawdopodobnie spowoduje poważne i nieodwracalne szkody dla konkurencji. Nie możemy na to pozwolić. W przeciwnym razie europejscy klienci i konsumenci stanęliby w obliczu wyższych cen oraz mniejszego wyboru i innowacji. Dlatego też nakazaliśmy Broadcomowi, aby natychmiast zaprzestał swojego postępowania.

Broadcom ze swojej strony wskazał, że zastosuje się do nakazu w przewidzianym terminie trzydziestu dni. Ponadto, spółka postanowiła odwołać się od tej decyzji przed sądami europejskimi. Tym samym zakwestionowała interpretację postanowień umów przez Komisję Europejską.

Źródło: wccftech