Aktualizacja Swype

1 minuta czytania
Komentarze


Swype, czyli technika wprowadzania tekstu do smartfonów polegająca na przeciąganiu liter na ekranie dotykowym doczekała się aktualizacji. Wśród zmian możemy znaleźć m.in.:

  • Dodano zwiększoną czułość głównego przycisku do zatwierdzania/szukania,
  • Dodano automatyczne dodawanie apostrofu przy angielskich skrótach typu: won’t, don’t,
  • Dodano słownik języka włoskiego,
  • Ulepszono wykrywanie typu pola, zapobiegając dodawaniu haseł do słownika użytkownika,
  • Lepsze tłumienie autoodstępu przy adresach e-mail i URL,
  • Zmieniono opisy ustawień zwiększając przejrzystość interfejsu,
  • Naprawiono problem z „licencją ograniczającą”,
  • Naprawiono problem, który powodował zawieszenie się Swype przez ręczne wpisywanie wyrazów w trybie przewidywania słów,
  • Naprawiono błąd, który powodował podmienienie innych wyrazów w słowniku użytkownika, gdy ten używał trybu przewidywania słów. 

Motyw