Paragon ze sklepu Biedronka w tle sam sklep, zdjęcie wykonane w nocy

Biedronka szykuje przełom. Papierowe paragony mogą zniknąć

5 minut czytania
Komentarze

Biedronka i paragony ciągnące się w nieskończoność – jeśli ostatnio robiliście zakupy w tych marketach, na pewno zwróciliście uwagę na ten ciekawy artefakt sprzedażowy. Okazuje się, że firma jest jednak przygotowana… w ogóle z nich zrezygnować. Przedstawiciel sieci poinformował redakcję Android.com.pl, że żółto-czerwone sklepy są gotowe do wycofania tradycyjnych paragonów, ale dla wybranej grupy klientów.

Kłopotliwe paragony w Biedronce

Sklep Biedronka z dużym czerwonym banerem reklamującym niskie ceny od 2002 roku w porównaniu z Lidlem, obok wejście do sklepu i zaparkowany rower.
Fot. Borys Francuz / Android.com.pl

Nie da się ukryć, że ostatnie rozwiązania dotyczące rekordowo długich paragonów Biedronki budzą wątpliwości klientów. Pod znakiem zapytania leży aspekt ekologiczny niepotrzebnego drukowania dokumentu sprzedażowego okraszonego kuponami i rozbudowanymi opisami promocji. Chodzi nie tylko o zużycie papieru i energii elektrycznej, ale także o utylizację śmieci. Przecież i tak wszyscy doskonale wiemy, że większość z paragonów trafia do kubła jeszcze zanim opuści market, w którym robiliśmy zakupy.

Ostatnio zapytaliśmy o wszystkie powyższe aspekty biuro prasowe Biedronki, jednak w stosunku do wielu z nich nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Nie udało nam się m.in. dowiedzieć, czy Biedronka przeprowadzała jakiekolwiek analizy dotyczące wpływu długich paragonów na środowisko. W komentarzu przedstawiciela sieci pojawiła się jednak inna bardzo ciekawa informacja, która być może niedługo zaprowadzi małą rewolucję wśród klientów sieci. Niestety, jak wynika z wypowiedzi, na ten moment barierą jest polskie prawo.

Długi paragon leżący na drewnianej podłodze obok pojedynczego banana.
Rekordowo długi paragon z Biedronki. Fot. Redakcja Android.com.pl

Biedronka e-paragony – digitalizacja dowodu zakupu

Redakcja Android.com.pl została poinformowana, że Biedronka jest gotowa zrezygnować z drukowanych paragonów i wysyłać elektroniczne dokumenty sprzedaży osobom, które mają zainstalowaną aplikację kliencką. Wtedy to tam mielibyśmy dostęp do dokumentu. Mógłby on być także wyświetlany w formie powiadomień push zaraz po zakupie.

Jesteśmy w pełni przygotowani do rezygnacji z drukowanych paragonów w przypadku klientów, którzy korzystają przy zakupach z naszej aplikacji.

Jan Kołodyński, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka w rozmowie z Android.com.pl

Okazuje się jednak, że mimo gotowego systemu, który mógłby wysyłać potwierdzenie transakcji w aplikacji, na ten moment, według wypowiedzi przedstawiciela Biedronki, ogranicza taki proces polskie prawo.

Mamy gotowe rozwiązania technologiczne, które pozwoliłyby klientom otrzymywanie paragonów jedynie w formie cyfrowej. Do tego niezbędna byłaby jednak zmiana przepisów prawa, bo według aktualnie obowiązujących jesteśmy zobligowani do wydawania drukowanych paragonów fiskalnych przy każdej transakcji. Ta potencjalna zmiana z pewnością radykalnie zmniejszyłaby liczbę wydawanych przez sklepy paragonów z korzyścią dla środowiska.

Jan Kołodyński, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka w rozmowie z Android.com.pl

Prawnik ocenia: „Nie ma przeszkód, żeby e-paragony były stosowane także w sklepach spożywczych”

Nie do końca wiadomo, do czego odnosi się „zmiana przepisów prawa”, ponieważ zgodnie z polskim prawem, e-paragon jest uznawany za pełnoprawny dowód zakupu i zapłaty, o czym informuje rządowa strona gov.pl. Zastanawiające było zatem, czy można stosować paragony elektroniczne w branży spożywczej (bo być może to jest przeszkodą). Redakcja Android.com.pl zapytała o to adwokata, Natalię Gaweł. Okazuje się, że nie ma przepisów, które ograniczałyby stosowanie paragonów w formie elektrycznej wyłącznie do określonych branż.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej (konsumentów) oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Natalia Gaweł, adwokat w Kancelarii Andersen, dla redakcji Android.com.pl

Najważniejszą kwestią w przytoczonej sprawie jest to, że klient musi wyrazić zgodę na otrzymanie takiego paragonu. Jeśli na to nie przystanie, sprzedawca ma obowiązek wydać tradycyjny dowód zakupu.

Prowadząc ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, sprzedawca ma obowiązek wydania paragonu fiskalnego nabywcy towaru. Wydanie paragonu może
nastąpić – stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt. 1 ustawy o VAT – w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, pod warunkiem że nabywca wyrazi na to zgodę i dwie strony uzgodnią sposób przesłania tego paragonu.

Natalia Gaweł, adwokat w Kancelarii Andersen, dla redakcji Android.com.pl
Ręka trzymająca smartfon z ekranem wyświetlającym aplikację Biedronka z logo w postaci czerwonego biedronki na żółtym tle oraz napisem "Twoja karta w aplikacji MOJA Biedronka".
Fot. Biedronka / materiały prasowe

Być może właśnie ta zgoda jest problematyczna dla sieci sklepów. Jeśli jednak e-paragony miałyby być stosowane tylko dla właścicieli aplikacji Biedronka, zgodnie z informacjami dostarczonymi przez naszego eksperta, nie widać przeszkód we wprowadzeniu elektronicznych dokumentów sprzedażowych.

Brak jest przepisów, które ograniczałyby stosowanie paragonów w formie elektrycznej wyłącznie do określonych branż. W mojej ocenie nie ma więc przeszkód, żeby e-paragony były stosowane także w sklepach spożywczych. Jedyną barierę w wystawieniu e-paragonu może stanowić brak zgody klienta. Może się bowiem okazać, że klient wcale nie chce lub nie ma możliwości korzystania z takiej formy. W tym kontekście całkowite odstąpienie od stosowania tradycyjnych paragonów może być niemożliwe. Klientom nie można bowiem narzucić tylko e-paragonów. Jak jasno wynika z brzmienia przepisów prawa, klient musi się na to zgodzić.

Natalia Gaweł, adwokat w Kancelarii Andersen, dla redakcji Android.com.pl

Źródło: oprac. własne. Zdjęcie otwierające: Redakcja Android.com.pl

Część odnośników to linki afiliacyjne lub linki do ofert naszych partnerów. Po kliknięciu możesz zapoznać się z ceną i dostępnością wybranego przez nas produktu – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz niezależność zespołu redakcyjnego.

Motyw