minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski stojący przed mikrofonami na tle flag Polski i UE

Ministerstwo Cyfryzacji ujawnia trzy priorytety na 2024 rok. Szykujcie się na zmiany

2 minuty czytania
Komentarze

Ministerstwo Cyfryzacji ma trzy priorytety na 2024 rok. Wskazał je podczas posiedzenia Rady ds. Cyfryzacji szef resortu, Krzysztof Gawkowski. Na liście znalazły się m.in. kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.

Ministerstwo Cyfryzacji i jego priorytety na 2024 rok

Podczas pierwszego posiedzenia Rady ds. Cyfryzacji w nowym składzie minister Krzysztof Gawkowski wymienił trzy priorytety resortu, którym kieruje, na 2024 rok.

ministerstwo cyfryzacji logo
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji / materiały prasowe

Pierwszy priorytet to projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Drugim jest ustawa prawo komunikacji elektronicznej, która znalazła się już w wykazie prac legislacyjnych rządu. Trzeci to z kolei kwestia implementacji w Polsce unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Wszystkie te ustawy będą szły trybem rządowym, będą szeroko konsultowane.

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji

O nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa było głośno już od wielu miesięcy, głównie z powodów kontrowersji wokół jednego z zapisów, który miał się w niej znaleźć. Chodziło o możliwość uznania przez ministra podmiotu dostarczającego sprzęt lub oprogramowanie za dostawcę wysokiego ryzyka. Duże firmy telekomunikacyjne oraz inne podmioty byłyby w takim wypadku zobowiązane do wycofania z użycia urządzeń lub programów producenta uznanego za ryzykownego.

Czym jest Rada ds. Cyfryzacji?

Z wypowiedzi Krzysztofa Gawkowskiego wynika, że w Radzie ds. Cyfryzacji powinny powstawać idee i rozwiązania, które przełożą się na strategię cyfryzacji państwa oraz przyśpieszą rozwój kraju.

Rada będzie miała szczególne miejsce jako organ doradczy Ministerstwa Cyfryzacji, nie zamierzamy radykalnie zmieniać jej formuły. Została powołana w 2023 r., ma swoją kadencję. Dołączyły do niej w tym roku trzy osoby, ale powinniśmy traktować te zmiany jak sztafetę, kontynuację wcześniejszych działań tego ciała doradczego.

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji.

Rada opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Podejmuje tematy związane z takimi obszarami, jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w internecie, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, oraz reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji. Zdjęcie otwierające: Ministerstwo Cyfryzacji / materiały prasowe

Część odnośników to linki afiliacyjne lub linki do ofert naszych partnerów. Po kliknięciu możesz zapoznać się z ceną i dostępnością wybranego przez nas produktu – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz niezależność zespołu redakcyjnego.

Motyw