nauka zdalna samopoczucie uczniów

Naukowcy sprawdzili, jak rok nauki online wpłynął na samopoczucie uczniów

2 minuty czytania
Komentarze

W poprzednim roku szkolnym nauka zdalna była często jedyną możliwą opcją — pytanie, jak wpłynęła na samopoczucie uczniów. Naukowcy z Polski i Ukrainy postanowili to sprawdzić. Znamy już ich ustalenia.

Nauka zdalna a samopoczucie uczniów

We wrześniu 4,6 mln uczniów w Polsce rozpoczęło rok szkolny. Póki co zajęcia w większości szkół odbywają się w formie stacjonarnej, ale w poprzednim roku dominowała nauka zdalna. Zespół badaczy z Polski i Ukrainy pod kierownictwem dr. hab. Piotra Długosza z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie sprawdził, jaki wpływ na kondycję psychiczną uczniów z obu państw miało zdalne nauczanie. Przebadano 1000 polskich uczniów ze starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich, oraz 1022 uczniów mieszkających na Ukrainie. Pochodzili oni z różnych klas społecznych.

Wstępne wyniki badań wskazują, że pandemia i przejście na zdalną edukację mogą prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego i fizycznego młodzieży. Widać też, że uczniowie po prawie półtorarocznej przerwie od tradycyjnej nauki w szkole zdali sobie sprawę z braków i zaległości powstałych w czasie lekcji online — mówi PAP dr. hab. Piotr Długosz.

Oto najważniejsze wnioski z badania:

  • 33% uczniów pozytywnie ocenia naukę zdalną, 46% negatywnie, a co piąty uczeń nie potrafi jej ocenić
  • 65% uczniów twierdzi, że lekcje online były prowadzone na niższym poziomie niż zajęcia w tradycyjnej formie
  • Tylko jeden na trzech uczniów nie miał problemów ze zrozumieniem treści, które przekazywali nauczyciele podczas zdalnych zajęć
  • 67% uczniów przyznało, że w trakcie zdalnych lekcji ściągało lub korzystało z pomocy innych domowników podczas sprawdzianów

Czytaj także: 12 godzin dziennie przed ekranem — niepokojące dane z raportu „Nastolatki 3.0”

Długotrwała nauka przed ekranem negatywnie wpłynęła na zdrowie uczniów. 7% wykazuje pogorszenie stanu zdrowia, chodzi m.in. o nadwagę i problemy ze wzrokiem. 20% uczniów przejawia objawy depresji, natomiast 15% nie ma satysfakcji z życia. Większość ankietowanej młodzieży nie chce powrotu do nauki zdalnej.

źródło: Nauka w Polsce

Motyw