ANDROID.COM.PL – społeczność entuzjastów technologii
inspekcja handlowa akumulatory baterie

Inspekcja Handlowa sprawdzała baterie i akumulatory – co ustaliła?

Autor: Mateusz Nowak Kategoria: Newsy

Akumulatory, baterie, a także sprzęt nimi zasilany – kontrolą takich wyrobów zajmowała się Inspekcja Handlowa w IV kwartale 2019 roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów właśnie opublikował raport sporządzony na podstawie ustaleń Inspekcji Handlowej. Okazuje się, że tym razem kontrole ujawniły znacznie mniej nieprawidłowości, niż było to w przypadku np. elektrycznych hulajnóg.

Inspekcja Handlowa ustaliła, że generalnie rzecz biorąc akumulatory i baterie na polskim rynku są bezpieczne

Inspekcja Handlowa postanowiła sprawdzić zawartość kadmu, ołowiu i rtęci w kontrolowanych partiach akumulatorów i baterii. Sprawdzono także m.in. prawidłowość związaną z oznaczeniami na wyrobach oraz ich zaprojektowaniem.

W raporcie czytamy, że ogółem skontrolowano 54 przedsiębiorców, a różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono u 8 z nich. Kontrolą objęto 109 partii baterii, 77 partii akumulatorów oraz 42 partie sprzętu zasilanego bateriami lub akumulatorami. Z tego wszystkiego zakwestionowano jedynie 2 partie sprzętu. To 1,83% wszystkich kontrolowanych wyrobów. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, nieprawidłowości dotyczyły braku wyznaczenia punktu zbiórki zużytych baterii lub prowadzenie dokumentacji niezgodnej z obowiązującym wzorem. Ujawniono również błędy w treści kart gwarancyjnych. Co jednak istotne dla konsumentów, kontrola nie wykazała, by w bateriach lub akumulatorach zostały przekroczone normy zawartości rtęci i kadmu.

Oto efekty kontroli:

  • Wystąpienia pokontrolne do 5 przedsiębiorców w celu wyeliminowania nieprawidłowości
  • 1 żądanie w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
  • Pouczenie wobec 1 osoby na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń
  • 1 wniosek do sądu
  • Skierowanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do właściwych urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

Czytaj także: Fałszywa strona BNP Paribas – chwila nieuwagi i nie masz już pieniędzy

Kontrolowani przedsiębiorcy, jak również producenci i importerzy, których
wyroby były kontrolowane, w zdecydowanej większości przestrzegają postanowień ustawy o bateriach i akumulatorach
– czytamy w podsumowaniu raportu.

źródło: raport „Baterie i akumulatory. Kontrola Inspekcji Handlowej”

Sprawdź najnowsze wpisy