UOKiK opublikował właśnie raport z kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową. Elektryczne pojazdy, w tym hulajnogi, nie spełniają norm – tak najkrócej można podsumować wnioski płynące z przedstawionych danych. Skala nieprawidłowości była wyjątkowo duża.

Jakich norm nie spełniają elektryczne hulajnogi dostępne na polskim rynku?

Raport zaprezentowany przez UOKiK podsumowuje dużą kontrolę Inspekcji Handlowej, która miała miejsce w 2019 roku. Wojewódzcy inspektorzy z kilku województw skontrolowali 9 placówek detalicznych, 8 sklepów wielkopowierzchniowych, a także 3 sprzedawców hurtowych. Celem kontroli było sprawdzenie, czy wprowadzone do obrotu
maszyny (elektryczne środki transportu niedrogowego, niepodlegające homologacji), spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i nie stwarzają niebezpieczeństwa dla użytkowników.

Skontrolowano hulajnogi elektryczne, ale także deskorolki oraz rowery. Ponad 68% sprawdzonych urządzeń pochodziło z importu. Niecałe 10% to urządzenia z Polski, a nieco ponad 7% – pojazdy pochodzące z innych krajów Unii Europejskiej. W przypadku mniej więcej co 7 pojazdu inspektorzy nie mogli ustalić jego pochodzenia.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w przypadku aż 88% sprawdzonych produktów. Oto szczegóły:

  • 11 przypadków niedołączenia do urządzenia deklaracji zgodności wyrobu.
  • 15 przypadków nieprawidłowego sporządzenia deklaracji zgodności wyrobu. Chodzi o brak opisu maszyny, brak nazwy i adresu producenta, brak odniesienia do właściwej dyrektywy, niewskazanie norm zharmonizowanych zastosowanych w procedurze oceny zgodności, brak dwóch ostatnich cyfr roku oznaczających rok, w którym umieszczono znak CE, brak danych osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
  • 32 przypadki nieprawidłowego sporządzenia instrukcji obsługi. Chodzi o brak instrukcji w języku polskim, brak wymaganych ostrzeżeń, brak informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania maszyny, brak opisu zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem.
  • 28 przypadków niewłaściwego oznakowania pojazdów. Chodzi o brak nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, brak określenia maszyny, brak roku budowy.

Elektryczne hulajnogi nie spełniają norm, więc Inspekcja Handlowa reaguje

W przypadku łatwych do wyeliminowania niezgodności formalnych inspektorzy występowali do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie pojazdów do obrotu o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Łącznie takie działania podjęto 34 razy. Inspektorzy skierowali jednak również 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania. Powód? Wprowadzenia do obrotu wyrobu niespełniającego zasadniczych wymagań.

To była pierwsza taka kontrola tego typu urządzeń w Polsce i wykazała ona szereg nieprawidłowości. Zdaniem autorów raportu, świadczy to o niskiej
świadomości obowiązujących uregulowań prawnych wśród przedsiębiorców. Ktoś mógłby powiedzieć, że inspektorzy przesadzają, bo nieprawidłowości dotyczyły jedynie kwestii formalnych. Brak jasno sformułowanej informacji o sposobie korzystania z maszyn, może prowadzić do ich niewłaściwego użycia i w konsekwencji obrażeń – podkreślają jednak autorzy raportu. O tym, jak ważne jest przestrzeganie norm przez producentów, ale także zasad bezpieczeństwa przez użytkowników, mogą świadczyć liczne wypadki związane z elektrycznymi pojazdami. Niedawno pisaliśmy o elektrycznej hulajnodze, która eksplodowała w warszawskim mieszkaniu.

Użytkownicy elektrycznych pojazdów powinni zachować ostrożność

Na końcu raportu jego autorzy zawarli porady dla konsumentów. Pierwsza rzecz, którą warto zrobić przed zakupem elektrycznego pojazdu, to sprawdzenie, czy posiada on znak CE o odpowiednim kształcie. Brak znaku na maszynach oznacza zwykle brak przeprowadzenia przez producenta właściwej procedury oceny zgodności – wyjasniają autorzy raportu. Nie zaszkodzi także sprawdzenie dodatkowych certyfikatów czy atestów, które nie są obowiązkowe, ale mogą świadczyć o dbałości producenta o bezpieczeństwo. Urządzenie nie powinno mieć śladów uszkodzeń. Powinno za to mieć deklarację zgodności, a w niej m.in. oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn. Autorzy raportu zwracają także uwagę na to, by zapoznać się z parametrami urządzenia oraz z instrukcją obsługi, a także by uważać na drodze.

Czytaj także: Niebezpieczne ładowarki w polskich sklepach – użytkowników mógł porazić prąd

Ponieważ elektryczne środki transportu niedrogowego pozwalają na jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, skutki nieostrożnej jazdy mogą być bardzo groźne – zarówno dla osób z nich korzystających, jak również postronnych – głosi raport i namawia do korzystania z kasków i ochraniaczy oraz do uważania na innych uczestników ruchu. Z pełną treścią raportu można się zapoznać na stronie internetowej UOKiK.

źródło: Departament Nadzoru Rynku UOKiK – „Elektryczne deskorolki, hulajnogi, rowery – raport z kontroli”, infografiki: UOKiK

Google News
Obserwuj ANDROID.COM.PL w Google News i bądź zawsze na bieżąco!
Obserwuj

Mateusz Nowak

Student dziennikarstwa i komunikacji społecznej, interesują go nowe technologie, a także kwestie społeczne i polityczne. W wolnym czasie czyta, słucha muzyki (głównie hip-hop) lub ćwiczy na siłowni.