Dwie jednostki klimatyzacyjne na zewnątrz budynku, otoczone żwirem i trawnikiem.

Nowe zasady w programie Czyste Powietrze dla pomp ciepła. Musisz wiedzieć o tym obowiązku

4 minuty czytania
Komentarze

Celem programu „Czyste Powietrze” jest dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Do takowych należą pompy ciepła. Od połowy czerwca w programie pojawią się istotne zmiany.

Zewnętrzna jednostka pompy ciepła zamontowana na ścianie budynku obok okna.
Fot. Depositphotos

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą. W jego ramach można uzyskać nawet do 136 200 złotych bezzwrotnej dotacji na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Od 14 czerwca 2024 roku wszyscy korzystający z programu będą musieli wziąć pod uwagę fakt, że dofinansowane zostaną wyłącznie pompy ciepła z listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także fakt, iż dofinansowanie pokryje też koszty wykonania (do kwoty 1,2 tys. zł) audytu energetycznego.

Audyt energetyczny – zalecenie czy obowiązek?

Pompy ciepła są dobrym rozwiązaniem dla budynku tylko po wykonaniu termomodernizacji (tj. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej itp.). Dlatego przed instalacją nowego źródła ciepła, na które użytkownik zamierza wnioskować o dotację, warto przeprowadzić audytu energetyczny budynku, który określi realne zapotrzebowanie na ciepło oraz możliwości i nakłady finansowe pozwalające na obniżenie tego zapotrzebowania.  Warto dodać, że na audyt – do 1,2 tys. zł – również można dostać dotację z programu „Czyste Powietrze”.

Czarna pompa ciepła stojąca przed drewnianą ścianą obok przeszklonych drzwi tarasowych.
Fot. Woltair / materiały prasowe

Strona programu nie wspomina o obowiązku wykonania audytu, tylko o fakcie, że są na to przewidziane środki:

W trosce o beneficjentów w programie przewidziano także środki finansowe na audyt energetyczny – osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze” decydując się na wymianę starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, mogą otrzymać dotację na audyt energetyczny do 1,2 tys. zł.

Program „Czyste Powietrze” – lepsze standardy w trosce o osoby korzystające z programu

Jednocześnie źródła podają, że inne słowa padły podczas konferencji prasowej w MKiŚ, w której udział wzięli Prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak oraz wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Rzeczpospolita podaje, iż minister Bolesta wskazał, że w ramach wprowadzonych zmian w „Czystym Powietrzu” 14 czerwca pojawi się obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku, jeśli ktoś będzie chciał sfinansować z tego programu zakup pompy ciepła. Twierdzi, skądinąd słusznie, że dotychczas często instalowano pompy ciepła na budynkach, które nie były do tego przystosowane.

Fot. X.com / zrzut ekranu

Niewątpliwie wykonanie audytu energetycznego jest kluczowe dla uniknięcia wysokich rachunków za ogrzewanie. Tego typu badanie powinno zostać wykonane przed instalacją nowych źródeł ciepła. Tylko w ten sposób można określić realne zapotrzebowanie na ciepło oraz możliwości termomodernizacji budynku tak, aby wybrać odpowiednie urządzenie.

Pompy ciepła tylko z listy ZUM (zielonych urządzeń i materiałów)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje, że osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze” będą miały obowiązek wybierania pomp ciepła tylko z listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) już od 14 czerwca 2024 r. Będzie stanowiło to gwarancję wyboru urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry oraz wymogi programu „Czyste Powietrze”.

Lista zielonych urządzeń i materiałów, menu z kategoriami po lewej stronie i opcjami wyboru dla pomp ciepła powietrze/woda na środku.
Fot. Lista ZUM, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy / zrzut ekranu

Beneficjenci będą mieli obowiązek wyboru pomp ciepła i kotłów na biomasę z listy ZUM:  

Od 14 czerwca 2024 r. pompy ciepła montowane w ramach programu „Czyste Powietrze” będą kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Program „Czyste Powietrze” – lepsze standardy w trosce o osoby korzystające z programu

Co więcej, równolegle Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie działania w zakresie prowadzenia kontroli zgodności pomp ciepła, oferowanych na rynku z deklaracjami producentów. Pomoże to wyeliminować ze sprzedaży niskiej jakości urządzenia, które nie spełniają wymogów przepisów i nie dotrzymują deklarowanych parametrów pracy.

Źródło: Czyste Powietrze, gov.pl, Globenergia, Rzeczpospolita. Zdjęcie otwierające: Ingrid Balabanova / Shutterstock

Część odnośników to linki afiliacyjne lub linki do ofert naszych partnerów. Po kliknięciu możesz zapoznać się z ceną i dostępnością wybranego przez nas produktu – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz niezależność zespołu redakcyjnego.

Motyw