e-Doręczenia będą obowiązkowe. Oto kto i kiedy zostanie zmuszony do korzystania

3 minuty czytania
Komentarze

e-Doręczenia mają wyprzeć tradycyjne listy polecone. Nowość została zatwierdzona, a także poznaliśmy kogo i od kiedy obejmie obowiązek. Co to oznacza dla Polaków?

e-Doręczenia wchodzą w życie — nie należy się ich obawiać

Fot. Glenn Carstens-Peters/Unsplash

Minister cyfryzacji wydał komunikat, w którym poznaliśmy szczegóły dotyczące obowiązku doręczeń elektronicznych. e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie. Co ważne jest ona traktowana na równi z listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Osoby fizyczne mogą odetchnąć z ulgą, bo w zasadzie nie muszą nic robić. Obowiązek korzystania z nowej usługi w pierwszym terminie, a więc od 10 grudnia 2023 roku otrzymają głównie podmioty publiczne i zawody zaufania publicznego. Wśród nich znalazły się:

 • Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy
 • Organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne, oraz samorządowe zakłady budżetowe (z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego)
 • Zawody zaufania publicznego:
  • adwokat wykonujący zawód,
  • radca prawny wykonujący zawód;
  • doradca podatkowy wykonujący zawód;
  • doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;
  • rzecznik patentowy wykonujący zawód;
  • notariusz wykonujący zawód;
  • radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe.
 • Podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

W następnej kolejności, 10 stycznia 2024 r. obowiązek otrzymają podmioty niepubliczne wpisywane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do 10 marca 2024 r. z kolei, na e-Doręczenia przestawić się muszą podmioty niepubliczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 10.12.2023 r. Na koniec obowiązek dotknie podmioty publiczne, inne niż wymienione powyżej (od 1.01.2025 r.), podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 30.01.2023 r. jeżeli będą składać wniosek o jakąkolwiek zmianę (od 30.09.2025 r.), a także podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 10.12.2023 r (od 30.09.2026 r.).

Od 01.10.2029 r. nakaz obejmie jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne, oraz samorządowe zakłady budżetowe (obowiązek stosowania przepisów w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej) Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.

e-Doręczenia – jak skorzystać?

fot. Depositphotos/Agataus

Firmy zarejestrowane w CEIDG mogą korzystać ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy. Dużym atutem jest, że adres do e-Doręczeń firmy pozostaje stały, nawet jeśli zmieni się jej adres fizyczny. Obywatele, którzy chcą skorzystać z nowej metody do komunikacji z administracją publiczną, mogą złożyć wniosek. Z e-Doręczeń skorzystać może każdy posiadacz profilu zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowód). Usługa jest darmowa, a więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem. Proces jest łatwy, wystarczy laptop gamingowy do 3000 zł lub mały telefon.

Źródło: gov.pl, fot. Depositphotos/IgorVetushko

Motyw