przyszłość bez węgla

WWF: Komisja Europejska stara się dbać o klimat, ale wciąż robi zbyt mało

2 minuty czytania
Komentarze

Według WWF Komisja Europejska w sprawie, jaką jest klimat, idzie naprzód. Organizacja zaznacza jednak, że działania te wciąż są niewystarczające, żeby przeciwstawić się kryzysowi klimatycznemu. WWF przedstawiło własną propozycję dotyczącą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Co postuluje Komisja Europejska, a co WWF w temacie, jakim jest klimat?

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała zwiększenie celu klimatycznego UE do 2030 roku. Redukcja w porównaniu do 1990 roku wyniosłaby co najmniej 55%. Cel zaproponowany przez Komisję jest krokiem naprzód, jednak w dalszym ciągu niegwarantującym nam bezpiecznej przyszłości klimatycznej. Jeśli chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną na świecie najpóźniej do 2050 roku, musimy zacząć zdecydowanie ograniczać nasze emisje już teraz – mówi Oskar Kulik, specjalista ds. polityki klimatycznej WWF Polska. W związku z tym WWF proponuje, by do 2030 roku ograniczono emisję o min. 65 %.

Ester Asin, dyrektor Biura Polityki Europejskiej WWF uważa, że zwiększanie przez UE celów klimatycznych jest rażąco opóźnione. Organizacja apeluje o:

  • Ustanowienie celu redukcji emisji na poziomie co najmniej 65% do 2030 roku.
  • Uwzględnienie zaproponowanego celu co najmniej 55%, jak również celu neutralności klimatycznej we wszystkich politykach i strategiach sektorowych w Polsce.
  • Ustanowienie odrębnego celu w zakresie krajowego pochłaniania netto w sektorze gruntów, który ma zostać osiągnięty poprzez przyjazną dla różnorodności biologicznej odbudowę lasów i innych ekosystemów.
  • Nierozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na transport i budynki. Według WWF taki krok osłabiłby krajowe wysiłki na rzecz klimatu.

Czytaj także: WWF prezentuje „koło ratunkowe” dla neutralności klimatycznej w Polsce

WWF chce także reformy polityki UE w zakresie bioenergii. Ta obecna w opinii organizacji stanowi istotne zagrożenie dla lasów i klimatu na świecie.

źródło: informacja prasowa

Motyw