NASA opublikowała raport nt. UFO. Przedstawiamy jego treść

7 minut czytania
Komentarze

Temat UFO, przez lata powiązany był co najwyżej z teoriami spiskowymi. W ostatnich miesiącach, wokół tematu robi się jednak coraz poważniej. UAP, czyli nowa nazwa niewyjaśnionych zjawisk, którym posługuje się środowisko naukowe, nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. A jeśli kogoś nie przekonały zeznania pilotów przed Kongresem czy chociażby niedawne wideo domniemanego UFO z meksykańskiego parlamentu… to może przekona go oficjalny raport NASA.

Kto pracował nad raportem o UFO/UAP?

Pełen raport z prac, które trwały w NASA od dłuższego czasu, możecie przeczytać w języku angielskim pod poniższym linkiem.

Dokument obejmuje 36 stron opisów podjętych badań oraz wniosków, które wysnuł na podstawie obserwacji kilkunastoosobowy zespół. Jego pełna nazwa to NASA Unidentified Anomalous Phenomena Independent Study Team, a w jego skład wchodziły następujące osoby:

Przewodniczący:

 • Dr David Spergel (Fundacja Simons)

Desygnowany Federalny Urzędnik:

 • Dr Daniel Evans (Główna Siedziba NASA)

Paneliści:

 • Dr Anamaria Berea (Uniwersytet George’a Masona)
 • Dr Federica Bianco (Uniwersytet w Delaware)
 • Dr Reggie Brothers (AE Industrial Partners)
 • Dr Paula Bontempi (Uniwersytet Rhode Island)
 • Dr Jennifer Buss (Potomac Institute of Policy Studies)
 • Dr Nadia Drake (Dziennikarka Naukowa)
 • Mr Mike Gold (Redwire Space)
 • Dr David Grinspoon (Planetary Science Institute)
 • Kapitan Scott Kelly, US Navy (emerytowany), astronauta NASA (emerytowany)
 • Dr Matt Mountain (Stowarzyszenie Uniwersytetów dla Badań Astronomicznych)
 • Mr Warren Randolph (Federalna Administracja Lotnictwa)
 • Dr Walter Scott (Maxar Technologies)
 • Dr Joshua Semeter (Uniwersytet w Bostonie)
 • Dr Karlin Toner (Federalna Administracja Lotnictwa)
 • Dr Shelley Wright (Uniwersytet Kalifornijski, San Diego)

NASA w związku z publikacją raportu, zorganizowała specjalną konferencję, której zapis możecie obejrzeć na oficjalnym kanale NASA na YouTube. Transmisja trwała nieco ponad 45 minut.

Co znajdziemy w raporcie?

Poniżej prezentujemy opracowanie i streszczenie najważniejszych wniosków, informacji oraz faktów przedstawionych w raporcie. NASA pisze w nim:

Badanie Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalnych (UAP) oferuje wyjątkową możliwość naukową, która wymaga rygorystycznego podejścia opartego na dowodach. Kluczowe jest wprowadzenie nowych metod zdobywania danych, zaawansowanych technik analizy, systematycznego raportowania oraz przełamanie negatywnego postrzegania tematu UAP.

NASA, posiadając szerokie doświadczenie i międzynarodową reputację, może znacząco przyczynić się do badań UAP w ramach szerszej, rządowej strategii prowadzonej przez All-domain Anomaly Resolution Office (AARO). Chociaż satelity obserwujące Ziemię, którymi dysponuje NASA, często nie mają wystarczających możliwości technicznych do wykrywania UAP, mogą być wykorzystywane do badania lokalnych warunków atmosferycznych czy oceanicznych w miejscach pojawienia się UAP.

Komercyjny przemysł zdalnego wykrywania w USA posiada satelity o wysokiej rozdzielczości, które mogą być pomocne w wykrywaniu UAP. Obecne analizy danych UAP są jednak utrudnione z powodu słabej kalibracji czujników oraz braku wielu niezbędnych danych. NASA powinna więc w pełni wykorzystać swoją wiedzę w ramach skoordynowanej strategii zbierania danych.

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) są kluczowe do identyfikacji rzadkich zjawisk w dużych zbiorach danych. Jednak te technologie będą skuteczne tylko przy dobrze uporządkowanych i przetworzonych danych. Doświadczenie NASA w zaawansowanej analizie danych będzie tu nieocenione.

Zaangażowanie społeczeństwa jest kluczowe dla zrozumienia UAP. NASA powinna rozważyć wykorzystanie nowoczesnych technik crowdsourcingu, w tym aplikacji mobilnych, do zbierania danych od obywateli. Ponadto brakuje standaryzowanego systemu raportowania UAP przez cywilów, co prowadzi do niepełnych danych. NASA powinna pomóc AARO w tworzeniu takiego systemu.

Negatywne postrzeganie raportowania UAP (czyt. wyśmiewanie takich raportów i doniesień – dop. red.) utrudnia zbieranie danych. Zaangażowanie NASA może pomóc w przełamaniu tego stereotypu. Ponadto, zagrożenie dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej w USA przez UAP jest oczywiste. System Raportowania Bezpieczeństwa Lotnictwa (ASRS), zarządzany przez NASA dla FAA, mógłby zostać lepiej wykorzystany do raportowania UAP przez pilotów komercyjnych.

W dalszej części raportu przeczytać możemy z kolei słowa, które da się streścić w następujący sposób:

Ostatnio wielu wiarygodnych świadków, głównie wojskowych pilotów, zgłaszało obserwacje nieznanych obiektów nad przestrzenią powietrzną USA. Chociaż większość z tych zdarzeń została wyjaśniona, pewna niewielka liczba nie została jednoznacznie zidentyfikowana jako znane zjawiska stworzone przez ludzi czy naturalne. Takie zdarzenia są obecnie określane jako Niezidentyfikowane Zjawiska Anomalne, czyli UAP.

Istotnym elementem misji NASA jest badanie nieznanego poprzez rygorystyczny proces metody naukowej. Oznacza to kwestionowanie naszych założeń, transparentne zbieranie danych, powtarzalność wyników i niezależną ocenę, aż do osiągnięcia naukowego konsensusu odnośnie zjawiska. Większość obserwacji UAP można przypisać do znanych zjawisk. Jednakże dane potrzebne do wyjaśnienia anomali często nie istnieją, a relacje świadków są trudne do odtworzenia i często nie zawierają wystarczających informacji. Dlatego do zrozumienia UAP potrzebne jest rygorystyczne podejście oparte na dowodach i danych. Raport przedstawia wizję, jak NASA może przyczynić się do zrozumienia tych zjawisk w kontekście całkowitego wysiłku rządowego w celu zrozumienia UAP.

W części poświęconej wnioskom oraz rekomendacjom z kolei widnieją zalecenia, które ująć można tak:

Zaleca się, aby NASA odgrywała kluczową rolę w wysiłku rządowym w celu zrozumienia UAP, wykorzystując swoją szeroką wiedzę. NASA powinna używać swoich zasobów do badania lokalnych warunków środowiskowych związanych z UAP wykrywanymi innymi metodami. Zalecane jest również wzmocnienie współpracy z amerykańskim przemysłem komercyjnego zdalnego wykrywania, który oferuje satelity obserwujące Ziemię o wysokiej rozdzielczości. Aktualne wykrywanie UAP jest często przypadkowe, a dane często są niekompletne.

Zespół podkreśla potrzebę zaawansowanej analizy danych, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, oraz zaangażowania szerszej publiki w zrozumienie UAP. NASA, uczestnicząc w badaniach UAP, pomaga redukować stygmat związany z raportowaniem UAP. Zespół zaleca również lepsze wykorzystanie Systemu Raportowania Bezpieczeństwa Lotnictwa (ASRS) do raportowania UAP przez pilotów komercyjnych. NASA jest wyjątkowo dobrze przygotowana do systematycznego badania UAP, promując swoją misję naukową. W kontekście tych zaleceń i priorytetów budżetowych NASA powinna zastanowić się, czy powinna odgrywać główną, czy wspierającą rolę w realizacji danych zaleceń, w kontekście szerokiego podejścia rządowego do zrozumienia UAP.

Działania zespołu oraz sam raport komentowali oczywiście dla mediów także sam szef NASA – Bill Nelson. W komunikacie opublikowanym na stronach agencji przeczytać możemy:

W NASA w naszym DNA jest dążenie do odkrywania – i zadawanie pytania, dlaczego rzeczy wyglądają tak, a nie inaczej. Chcę podziękować Zespołowi Badawczemu za dostarczenie informacji na temat tego, jak NASA może w przyszłości lepiej badać i analizować UAP. (…) Nowy Dyrektor NASA ds. Badań nad UAP opracuje i będzie nadzorować wdrożenie naukowej wizji NASA dotyczącej badań nad UAP, w tym wykorzystywanie wiedzy specjalistycznej NASA do współpracy z innymi agencjami w celu analizy UAP oraz stosowanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do przeszukiwania nieba w poszukiwaniu anomalii. NASA będzie prowadzić te prace w sposób przejrzysty dla dobra ludzkości.

Bill Nelson

Z kolei szef zespołu pracującego nad raportem, całe wydarzenie skomentował tak:

Użycie nieklasyfikowanych danych było niezbędne dla naszego zespołu w celu ustalenia faktów, otwartej współpracy komunikacyjnej oraz dla zachowania naukowego rygoru przy tworzeniu tego raportu dla NASA. Zespół napisał raport w zgodzie z zasadami NASA dotyczącymi przejrzystości, otwartości i integralności naukowej, aby pomóc agencji przybliżyć naturę przyszłych incydentów z UAP. Stwierdziliśmy, że NASA może pomóc w wysiłku rządowym w zakresie UAP poprzez systematyczną kalibrację danych, wielokrotne pomiary i zapewnienie dokładnych metadanych sensorów, aby stworzyć zestaw informacji, który jest zarówno wiarygodny, jak i wystarczająco obszerny dla przyszłych badań nad UAP.

Pełną treść komunikatu NASA opublikowanego wraz z raportem możecie przeczytać w tym miejscu. Z kolei wszystkie informacje poświęcone UAP (dawniej nazywanym UFO), znajdziecie na stronie NASA UAP.

fot. materiały prasowe/NASA/Depositphotos/kolbasa

Część odnośników to linki afiliacyjne lub linki do ofert naszych partnerów. Po kliknięciu możesz zapoznać się z ceną i dostępnością wybranego przez nas produktu – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz niezależność zespołu redakcyjnego.

Motyw