Stosy polskich banknotów na klawiaturze laptopa.

Stawka godzinowa w 2024 roku. Minimalna wartość nie dotyczy branży IT

4 minuty czytania
Komentarze

Od 1 stycznia 2024 roku minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenie oraz innych umowach cywilnoprawnych wynosi 27,70 zł brutto, co odpowiada około 21,75 zł netto. Planowane jest jej zwiększenie od 1 lipca.

Ile obecnie wynosi stawka minimalna?

Te wartości zostały ustalone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku, dotyczącego minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej na 2024 rok, opublikowanego w Dzienniku Ustaw (pozycja 1893). W myśl tego rozporządzenia, minimalne stawki godzinowe w 2024 roku są następujące:

  • Od 1 stycznia: 27,70 zł brutto (około 21,75 zł netto)
  • Od 1 lipca: 28,10 zł brutto (około 22,05 zł netto)

Stawki te są minimalnym wynagrodzeniem godzinowym dla umów zlecenia oraz podobnych umów cywilnoprawnych. Przysługują one osobom przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi zgodnie z ustawą z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Osoby te mogą być:

  • Samozatrudnionymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w Polsce lub poza granicami Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów z zleceniobiorcami.
  • Osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które przyjmują zlecenia lub świadczą usługi na podstawie umów określonych w art. 734 (umowa zlecenia) i art. 750 (umowy o świadczenie usług) Kodeksu cywilnego, działając na rzecz przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych.

Zasady ustalania wynagrodzenia dla zleceniobiorców oraz osób świadczących podobne usługi określone są w art. 8a-8c ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku umów zlecenia i o świadczenie usług, wynagrodzenie powinno być ustalone w umowie tak, aby za każdą godzinę pracy wynagrodzenie nie było niższe niż minimalna stawka godzinowa.

Jeśli umowa nie zapewnia wynagrodzenia na poziomie co najmniej minimalnej stawki godzinowej, zleceniobiorca lub świadczący usługi ma prawo do wynagrodzenia obliczonego na podstawie tej stawki.

Gdy kilka osób wykonuje pracę wspólnie na podstawie umowy zlecenia lub świadczenia usług, każda z nich ma prawo do wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z minimalną stawką godzinową. Należy pamiętać, że prawa do minimalnej stawki godzinowej nie można się zrzec ani ustalić innej niż pieniężna formy jej wypłaty.

Ponadto, w przypadku umów zlecenia i podobnych zawartych na okres dłuższy niż miesiąc, wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej należy wypłacać co najmniej raz w miesiącu.

W sektorze IT ciągle wysokie wynagrodzenie

W sektorze IT minimalne stawki godzinowe określone przez przepisy prawne, takie jak te dotyczące umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych, również obowiązują. Jednak branża IT zazwyczaj płaci znacznie więcej niż minimalne wynagrodzenie. Specyfika rynku IT, wysokie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów oraz dynamiczny rozwój technologiczny sprawiają, że zarobki w tej branży są wyższe.

Programiści, analitycy danych, specjaliści ds. bezpieczeństwa cybernetycznego i inni profesjonaliści IT zazwyczaj otrzymują wynagrodzenie znacznie przekraczające minimalne stawki godzinowe, nawet na poziomie początkującym. Firmy IT często oferują konkurencyjne wynagrodzenia, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty na rynku. Nawet stażyści i juniorzy w IT mogą liczyć na stawki znacznie wyższe niż minimalne, co wynika z wysokich kosztów szkoleń i inwestycji w rozwój pracowników, które są standardem w tej branży.

W praktyce minimalne stawki godzinowe mają mniejsze znaczenie w IT, ponieważ rzeczywiste wynagrodzenia są ustalane na podstawie umiejętności, doświadczenia i specjalizacji pracowników. Dodatkowo wiele firm oferuje różne formy wynagrodzenia poza podstawową stawką godzinową, takie jak premie, udziały w zyskach, bonusy projektowe oraz szeroki pakiet benefitów, które znacznie podnoszą całkowitą wartość wynagrodzenia.

Dlatego, chociaż minimalne stawki godzinowe obowiązują formalnie również w IT, w praktyce są one zwykle znacznie wyższe ze względu na specyfikę i wymagania rynku pracy w tej branży.

Część odnośników to linki afiliacyjne lub linki do ofert naszych partnerów. Po kliknięciu możesz zapoznać się z ceną i dostępnością wybranego przez nas produktu – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz niezależność zespołu redakcyjnego.

Motyw