Zdjęcie zakładu przemysłowego z kominami emitującymi biały dym na tle niebieskiego nieba z chmurami.

Tak wysokiej emisji CO2 nie było od 50 tysięcy lat. Naukowcy ostrzegają

3 minuty czytania
Komentarze

Wzrost emisji dwutlenku węgla w atmosferze osiągnął obecnie tempo, które nie miało miejsca od 50 tysięcy lat. Badania oparte na analizie rdzeni lodowych z Antarktydy wykazały, że obecny wskaźnik wzrostu CO2 jest dziesięciokrotnie wyższy niż jakikolwiek naturalny wzrost dwutlenku węgla zarejestrowany w ciągu ostatnich pięćdziesięciu tysiącleci.

Emisja CO2 nabiera szalonego tempa – tak źle nie było od 50 tysięcy lat

Emisja CO2. Przemysłowe kominy emitujące dym na tle zachodzącego słońca i zarysów gór.
Fot. Milous / Depositphotos

Główną przyczyną gwałtownego wzrostu poziomu CO2, którego nie było od 50 tysięcy lat, jest działalność człowieka, a w szczególności spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, które emitują ogromne ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkowo masowe wylesianie prowadzi do zmniejszenia liczby drzew, które mogłyby pochłaniać CO2, co pogłębia problem. Industrializacja, rozwój transportu i produkcja energii elektrycznej również przyczyniły się do ogromnego wzrostu emisji gazów cieplarnianych.

Szybkie zwiększenie stężenia CO2 w atmosferze ma poważne konsekwencje dla klimatu Ziemi. Dwutlenek węgla jest jednym z głównych gazów cieplarnianych, który zatrzymuje ciepło w atmosferze, prowadząc do globalnego ocieplenia. To z kolei powoduje topnienie lodowców, podnoszenie poziomu mórz i oceanów oraz nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, susze i powodzie. Długoterminowe efekty obejmują zmiany w ekosystemach, zagrożenia dla bioróżnorodności i poważne wyzwania dla rolnictwa i zaopatrzenia w żywność.

Dalsza część materiału znajduje się pod wideo

Naukowcy zbierają dane na temat przeszłych i obecnych poziomów CO2 poprzez analizę rdzeni lodowych. Te odłamki lodowców zawierające bąbelki powietrza z minionych epok, pozwalają na precyzyjne określenie składu atmosfery w przeszłości. Badania wykazały, że obecny wzrost CO2 jest niezwykle szybki w porównaniu do naturalnych fluktuacji, które miały miejsce w ciągu ostatnich 50 tysięcy lat.

Co więcej, z badań wynika, że najwięcej CO2 w atmosferze wzrosło podczas tzw. zdarzeń Heinricha, które były związane z nagłymi zmianami klimatu spowodowanymi kolapsami pokrywy lodowej w Ameryce Północnej.

Wydarzenia Heinricha są naprawdę wyjątkowe. Uważamy, że są one spowodowane drastycznym zapadnięciem się pokrywy lodowej Ameryki Północnej. To wywołało reakcję łańcuchową, która obejmuje zmiany w tropikalnych monsunach, zachodnich wiatrach na półkuli południowej i duże wyrzuty CO2 wydobywające się z oceanów.

Christo Buizert, profesor nadzwyczajny w College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences

Co może wydarzyć się w przyszłości?

Naukowcy ostrzegają, że jeśli obecne trendy się utrzymają, możemy doświadczyć nieodwracalnych zmian w klimacie Ziemi. Te zmiany mogą wpłynąć na wzmocnienie wiatrów zachodnich, które ograniczą zdolność południowego oceanu do pochłaniania nadmiaru CO2, co dodatkowo pogłębi problem globalnego ocieplenia.

Wyobrażenie graficzne planety Ziemi widziane z kosmosu, z kontynentami Ameryki oznaczonymi jasnymi światłami miejskimi i wschodzącym słońcem w tle.
Fot. Obraz wygenerowany za pomocą DALLE-3

Obecny wzrost emisji CO2, będący najszybszym w ciągu ostatnich 50 tysięcy lat, jest wynikiem działalności człowieka i ma poważne konsekwencje dla klimatu naszej planety. Badania naukowe opierające się na analizie rdzeni lodowych dostarczają przekonujących dowodów na ten alarmujący trend. W związku z tym, aby zapobiec dalszym szkodom, konieczne jest podjęcie pilnych działań na skalę globalną w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Dotarłeś do końca materiału? Wspaniale! Teraz prosimy o poświęcenie 10 sekund na wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej wynagrodzeń programistów. Twoja opinia pomoże nam lepiej zrozumieć tę kwestię.

Źródło: Earth.org, Earth.com. Zdjęcie otwierające: arjen2405 / Depositphotos

Część odnośników to linki afiliacyjne lub linki do ofert naszych partnerów. Po kliknięciu możesz zapoznać się z ceną i dostępnością wybranego przez nas produktu – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz niezależność zespołu redakcyjnego.

    Motyw