ANDROID.COM.PL – społeczność entuzjastów technologii
Jak liczyć słowa w Dokumentach Google

Jak liczyć słowa w Dokumentach Google? Ustaw licznik znaków, by być na bieżąco z tekstem!

Autor: Kamil Żółkiewicz Kategoria: Technologia

Jak liczyć słowa w Dokumentach Google? Jest to kluczowa kwestia w każdym edytorze tekstowym, ponieważ pozwala kontrolować gabaryty swojego tekstu. Na przestrzeni wszystkich programów oraz usług internetowych wygląda to bardzo podobnie. W tym celu warto skupić się również na znajomości ukrytych funkcji oraz skrótów klawiszowych, które znacząco ułatwiają życie. 

Jak liczyć słowa w Microsoft Word?

Microsoft Word
Jak liczyć słowa w Microsoft Word?

W najbardziej znanym edytorze tekstowym licznik słów oraz znaków znajduje się w lewym dolnym rogu. Kiedy użytkownik wklika się w to miejsce, wówczas pojawia się okno z szerszą informacją. Z niego można wyczytać ile samych znaków, znaków ze spacjami, słów, stron, wierszy oraz akapitów. Po najechaniu myszką na dolny pasek, gdzie wyświetla się liczba wyrazów, można nacisnąć prawy klawisz myszy i zaznaczyć “Liczba znaków (ze spacjami)”. Po tym na dolnej belce Worda będzie pojawiać się już nie tylko informacja na temat wyrazów. 

Jak liczyć słowa w Dokumentach Google?

Jak liczyć słowa w Dokumentach Google?
Jak liczyć słowa w Dokumentach Google?

Statystyki w Dokumentach Google są bardzo proste. Aby je zobaczyć, wystarczy wejść w Narzędzia i następnie z listy wybrać Liczba słów. Po tym wyświetli się okno z podsumą na strony, słowa, znaki bez spacji oraz znaki ze spacjami. To naprawdę nic trudnego! Dzięki temu praca w webowym edytorze tekstu będzie naprawdę wydajna. 

Jak ustawić pływające okienko z liczbą słów?

Jak liczyć słowa w dokumentach google
Jak liczyć słowa w Dokumentach Google?

Nie ma tutaj żadnej wielkiej komplikacji. Wystarczy wejść w Narzędzia i następnie z listy wybrać Liczba słów. Następnie w oknie ze statystykami wyrazowymi zaznacz opcję Wyświetlaj liczbę słów podczas wpisywania. Od tej pory w lewym dolnym rogu będzie pojawiać się informacja na temat ilości znaków w tekście. Po kliknięciu okna pojawi się więcej informacji. 

Skracaj swoją pracę skrótami klawiszowymi

W przypadku pracy w edytorach tekstów oraz innych aplikacjach warto korzystać ze skrótów klawiszowych. W Dokumentach Google to CTRL + SHIFT + C. Dzięki temu wyświetli się okno ze statystyką wyrazów, znaków ze spacjami i reszty. Pierwsze próby mogą być nieco trudne, ale im częściej skrót będzie używany, tym łatwiej będzie się go używało. 

Zainstaluj te dodatki w Dokumentach Google, aby liczyć jeszcze lepiej

Jak liczyć słowa w Dokumentach Google
Rozszerzenia w Dokumentach Google

Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych opcji, wówczas możesz skorzystać z dodatków, które można zainstalować w Dokumentach Google: 

  • Wordcounter – po zainstalowaniu tego dodatku zobaczysz miarki na swoim tekście, które będą pojawiać się, co 500 słów
  • Яeverse Word Count – dodatek pozwala odwrócić liczenie znaków. Od tej pory licznik w dokumencie nie będzie pokazywać, ile słów jest w dokumencie, lecz ile brakuje o osiągnięcia zakładanego pułapu

Zewnętrzne strony internetowe do liczenia słów i znaków

W internecie można znaleźć również wiele stron internetowych, gdzie można wkleić tekst i sprawdzić statystyki słów, znaków oraz inne. Najbardziej znane to:

Jak liczyć słowa w Dokumentach Google? To bardzo proste. Można w tym celu korzystać ze skrótu klawiszowego CTRL + SHIFT + C. Jeśli lubisz mieć przez cały czas wgląd w postępy w pisaniu, można wówczas ustawić okienko z podliczeniem, które przez cały czas będzie na wierzchu. 

Sprawdź najnowsze wpisy