ANDROID.COM.PL – społeczność entuzjastów technologii

Fundacja Orange z prestiżową nagrodą!

Autor: Mateusz Jamroz Kategoria: Newsy

Wczoraj pisaliśmy o tym, że Fundacja Orange jest patronem nowej książki, która mówi o zdrowiu psychicznym młodzieży. Dziś wracamy z informacjami o fundacji, bo ta zgarnęła prestiżową nagrodę!

Fundacja Orange Dobroczyńcą roku 2022

fundacja orange dobroczyńcą roku!

Sama firma podkreśla, ze to kolejne wyróżnienie za działania społeczne. To najważniejszy laur za wysokie zaangażowanie życie społeczne przedsiębiorstw w Polsce. Orange chwali się także, że otrzymali wyróżnienie za działania edukacyjne i jak sami podkreślają edukacja jest sercem Fundacji Orange

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” powstał w okresie początkowych przemian demokratycznych po to, aby promować prospołeczne działania firm. To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. W 2022 roku Konkurs będzie obchodził swoje 25-lecie. Niezmiennie, nieprzerwanie od 25 lat nagradzamy firmy, zaangażowane społecznie. „Dobroczyńca Roku” stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację publiczną. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej doświadczonych w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia działania dobroczynne małych i średnich firm.

Informacje o konkursie, dobroczyncaroku.pl

Projekty konkursowe

Projekty zgłaszane w kategorii „Kultura i edukacja” dotyczyły m.in. prowadzenia wysokiej jakości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, która służy wyrównywaniu szans, rozwojowi  kompetencji przyszłości i idei uczenia się przez całe życie. Fundację Orange nominowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z którą współpracują na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie. Wyboru laureatów spośród zgłoszeń dokonali niezależni eksperci i członkowie Kapituły Konkursu. Organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Źródło: blog Orange Polska 

    Sprawdź najnowsze wpisy