Nowe e-usługi

Będą nowe e-usługi dla obywateli? Nowości mogą przydać się m.in. przyszłym małżonkom

Mateusz Nowak Mateusz Nowak Newsy

Minister Janusz Cieszyński udostępnił projekt zmian prawnych, które przewidują m.in., że pojawią się nowe e-usługi dla obywateli. Proponowane rozwiązania przydadzą się cudzoziemcom, przyszłym małżonkom oraz osobom, które chcą… zrzec się obywatelstwa. Na tym jednak nie koniec.

Nowe e-usługi – pięć propozycji

Nowe e-usługi

Pięć nowych e-usług z projektu ministra zakłada następujące możliwości:

  • Rozwiedziony małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, mógłby złożyć online oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska,
  • osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński mogłyby złożyć online zapewnienia o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie takiego związku,
  • cudzoziemcy mogliby składać online wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego,
  • cudzoziemcy składający wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy mogliby sporządzić w formie elektronicznej załącznik, który wypełniany jest przez pracodawcę. Dokument byłby przekazany na adres do doręczeń elektronicznych właściwego organu,
  • polscy obywatele mogliby wnieść przez internet wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa.

Wśród proponowanych zmian poza e-usługami jest też m.in. lepsza weryfikacja tożsamości. Tylko od początku roku odnotowano 1124 próby posłużenia się podrobionym dowodem osobistym. Projekt określa, jak prywatni usługodawcy będą mogli weryfikować zgodność fotografii zawartej w dowodzie osobistym okazywanym przez usługobiorcę z fotografią przechowywaną w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Kolejna nowość to nowa metoda zdalnej weryfikacji tożsamości dotycząca osób, które np. nie mogły w czasie pandemii osobiście stawić się w urzędzie. Pozwoli to na zdalne potwierdzenie tożsamości na podstawie wizerunku wnioskodawcy zarejestrowanego w drodze teletransmisji danych pochodzących z dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz danych z Rejestru Dowodów Osobistych – czytamy na rządowej stronie. W ten sposób będzie można nabyć m.in. kwalifikowany podpis elektroniczny.

Wprowadzone ma również zostać darmowe narzędzie EZD RP wraz z obowiązkiem elektronicznego zarządzania dokumentacją. EZD RP to system umożliwiający wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu rozstrzyganych spraw, tworzenie, gromadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji w formie elektronicznej. System mają otrzymać nieodpłatnie podmioty publiczne.

Czytaj także: Profil Zaufany – jak z niego korzystać? Zakładanie, logowanie, funkcje

Póki co mówimy jednak o projekcie i nie wiadomo, kiedy i w jakiej ostatecznie formie zmiany zostaną wdrożone. Do sprawy będziemy wracać.

źródło: cyfryzacja KPRM

Sprawdź najlepsze prezenty na Komunię

Partner poradnika:

Kup prezent na Komunię z apką PAYBACK i zgarnij punkty
Impression Tag
Sprawdź najnowsze wpisy