Chrome

Microsoft i Google łączą siły – giganci chcą zlikwidować problem kompatybilności przeglądarek

2 minuty czytania
Komentarze

W czasach słusznie minionych stworzenie strony internetowej, która wyglądałaby dobrze, we wszystkich przeglądarkach było uciążliwe. Web 2.0, HTML5 i CSS3 złagodziły wiele kłopotów związanych z próbą sprawienia, by witryny przedstawiały się tak, jak zaplanował to ich twórca. Jednak wciąż nie jest idealnie. Dlatego też twórcy przeglądarek z Microsoftem i Google na czele, mają nadzieję rozwiązać pięć największych problemów, z którymi borykają się dzisiejsi twórcy stron internetowych.

Microsoft i Google poprawią kompatybilność stron internetowych

Microsoft i Google poprawią kompatybilność stron internetowych

We wtorek, Microsoft ogłosił #Compat2021. Jest to projekt mający na celu poprawę kompatybilności między przeglądarkami. Nawiązał współpracę z Google i innymi producentami przeglądarek, aby złagodzić najbardziej uporczywe problemy z kompatybilnością, z którymi borykają się twórcy stron internetowych. Wspólny projekt ma na celu naprawę pięciu kluczowych obszarów: CSS Flexbox, CSS Grid, position: sticky, aspect-ratio i CSS transforms. Dlaczego akurat te? Ponieważ zostały one zgłoszone przez samych twórców stron w ankietach Google’s Developer Satisfaction (DevSAT) i MDN DNA (Developer Needs Assessment) przeprowadzonych w 2019 i 2020 roku. Zaczerpnięto również z Raportu kompatybilności przeglądarek MDN 2020, aby nadać priorytet najbardziej palącym problemom, na których należy się indywidualnie skupić w Chromium i WebKit.

Zobacz też: Nawigacja satelitarna na Księżycu – wszystko w rękach ESA

 Na przykład, trzy czwarte wszystkich stron internetowych używa CSS Flexbox, ale programiści często borykają się z problemem automatycznej zmiany rozmiaru obrazów pomiędzy przeglądarkami. Podczas gdy CSS Grid nie został przyjęty w takim stopniu jak Flexbox, koalicja ma nadzieję dodać możliwość animowania układów siatki w WebKit i Chromium. Animacja siatki jest obecnie obsługiwana w Gecko. Właściwości CSS position: sticky i aspect-ratio, oraz transformacje CSS mają podobne problemy z kompatybilnością, z każdym z nich przechodzą testy przeglądarek odpowiednio w 66, 27 i 55 procentach czasu. Celem projektu jest to, aby do końca roku każdy z obszarów osiągnął 100-procentowy wskaźnik pozytywnego przejścia testów.

Źródło: TechSpot

Motyw