Słysząc pytanie o to, czy sieć 5G powoduje koronawirusa, wielu osobom trudno byłoby powstrzymać śmiech. Okazuje się jednak, że dla naszego społeczeństwa jest to jak najbardziej poważna kwestia. Uniwersytet Jagielloński sfinansował badania dotyczące wiary ludzi w teorie spiskowe w czasie pandemii. Na ich podstawie powstał raport Popularność narracji spiskowych w Polsce czasu pandemii COVID-19, którego autorami są Franciszek Czech i Paweł Ścigaj. Przeanalizujemy fragment tej publikacji.

5G powoduje koronawirusa – ilu Polaków zgadza się z tym stwierdzeniem, a ilu nie?

źródło: Popularność narracji spiskowych w Polsce czasu pandemii COVID-19 –
Raport z reprezentatywnych badań sondażowych
, Kraków, czerwiec 2020

W ramach badań na potrzeby raportu spytano Polaków o wiele różnych teorii spiskowych. Jednym z elementów badań było poproszenie respondentów o ustosunkowanie się do następującego twierdzenia: Dla zysków ukrywa się informacje o tym, że koronawirusa powodują nowe technologie, takie jak sieć telefonii komórkowej 5G.

13% badanych odpowiedziało, że zdecydowanie zgadza się z tym twierdzeniem. Kolejne 17% respondentów uznało, że raczej zgadza się przedstawionym poglądem. 19% ankietowanych wskazało, że trudno powiedzieć, czy przedstawione twierdzenie jest prawdziwe. Łącznie 51% badanych odpowiedziało, że nie zgadza się z przedstawionym poglądem (w tym 30% stwierdziło, że zdecydowanie się nie zgadza). Pokazuje to powyższy wykres z raportu (zaznaczyliśmy na czerwono omawiany fragment). Wyniki badania nie wskazują, że większość Polaków wierzy, iż koronawirusa powoduje 5G, a informacja o tym jest ukrywana dla zysków. Mimo to wysokość odsetka osób, które właśnie tak uważają, może zaskakiwać. W badaniach wykorzystano panel on-line na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 18-80 lat – czytamy w raporcie. 52% ankietowanych to kobiety.

Czytaj także: Europejska Federacja Chmur – Polska będzie ją współtworzyć

Sondaż został przeprowadzony między 15 a 21 maja 2020 roku. Trudno jednak wskazać, czy gdyby ponownie zadać identyczne pytania tym samym ankietowanym dziś, odpowiedzi znacznie by się różniły. W ostatnich tygodniach niejednokrotnie dementowano teorie spiskowe na temat 5G, ale jednocześnie działalność przeciwników nowego standardu sieci się nasilała.

Google News
Obserwuj ANDROID.COM.PL w Google News i bądź zawsze na bieżąco!
Obserwuj

Mateusz Nowak

Student dziennikarstwa i komunikacji społecznej, interesują go nowe technologie, a także kwestie społeczne i polityczne. W wolnym czasie czyta, słucha muzyki (głównie hip-hop) lub ćwiczy na siłowni.