UPC decyzja UOKiK

UPC zmieni praktyki sprzedażowe i zaoferuje rekompensaty klientom – decyzja UOKiK

Mateusz Nowak Mateusz Nowak Newsy

Jest decyzja UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w sprawie UPC Polska i stosowanych przez spółkę praktyk sprzedażowych. UPC zmieni swoje zasady i zaoferuje rekompensaty klientom, którzy złożyli reklamacje w związku z nieprawidłowościami. Firma sama zaproponowała takie rozwiązanie w trakcie postępowania prowadzonego przez UOKiK – prezes urzędu ją zaakceptował.

Decyzja UOKiK w sprawie UPC – jakie nieprawidłowości były w firmie?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się sprawą UPC ze względu na sygnały od konsumentów mówiące o nieprawidłowościach przy zawieraniu umów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakwestionował szereg praktyk związanych z zawieraniem lub zmianą warunków podczas rozmowy telefonicznej konsumenta z operatorem, a także z korzystaniem z oferty przez stronę internetową. Szczególną uwagę UOKiK zwrócił na następujące nieprawidłowości:

  • UPC nie udzielało konsumentom podczas rozmowy telefonicznej informacji o możliwości rezygnacji z umowy w ciągu 14 dni, mimo że poinformowanie o tym klienta jest obowiązkowe.
  • Brak potwierdzenia zmienionych w trakcie rozmowy telefonicznej warunków konsumentom, którzy nie wyrazili zgody na przesłanie dokumentów w formie elektronicznej. W takiej sytuacji abonenci otrzymywali umowę dopiero w trakcie wizyty technika, który instalował usługę dostępu do internetu/telewizji w ich mieszkaniu. W efekcie niektóre osoby mogły mieć za mało czasu, by zapoznać się z umową.
  • Uznawanie, że konsument podczas rozmowy telefonicznej skutecznie zmienił warunki umowy, mimo że ten nie potwierdził tego UPC na papierze lub innym trwałym nośniku. Zgodnie z prawem, po rozmowie konsultanta z klientem, operator musi wysłać potwierdzenie warunków omówionych podczas rozmowy, a konsument udzielić na to odpowiedzi. Jej brak oznacza, że nie doszło do zmiany umowy.
  • Sposób, w jaki UPC potwierdzał konsumentom zawarcie lub zmiany umów był nieprawidłowy. Firma wysyłała e-mailem linki przekierowujące do dokumentów na stronie internetowej. Taka forma nie spełnia wymogów trwałego nośnika.

Przeanalizowaliśmy procedurę zawierania przez UPC umów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli przez telefon i stronę internetową. Informacje, które zebraliśmy, dały podstawę do postawienia zarzutów – tłumaczy Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

UPC zmieni swoje praktyki sprzedażowe i zaoferuje rekompensaty

W trakcie postępowania prowadzonego przez UOKiK UPC złożyło propozycję zobowiązania się do zmiany praktyk sprzedażowych i zaoferowania rekompensat klientom. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zgodził się na takie rozwiązanie. Wydał decyzję, zgodnie z którą UPC jest zobowiązane do następujących czynności:

  • Zmiana tych praktyk, które zakwestionował UOKiK.
  • Stosowanie zasady, zgodnie z którą, aby doszło do zawarcia lub zmiany umowy, której warunki ustalono podczas rozmowy telefonicznej, konsumenci muszą wyraźnie potwierdzić taką chęć po otrzymaniu od spółki potwierdzenia nowych warunków.
  • Zaoferowanie różnych usług osobom, które od 25 grudnia 2014 roku składały reklamacje na działania UPC zakwestionowane przez UOKiK. Osoby kontynuujące umowę będą mogły np. aktywować określoną ofertę telefonii mobilnej świadczonej przez UPC Polska lub podwyższyć parametry dostępu do internetu, albo korzystać ze wskazanego kanału sportowego. Usługi te będą świadczone konsumentom nieodpłatnie na okres dwóch lub trzech okresów rozliczeniowych. Osoby, które nie są już abonentami UPC, będą mogły otrzymać 20 lub 30 zł. Inna opcja to zawarcie nowej umowy na korzystniejszych warunkach finansowych. Będą one wtedy obowiązywać przez dwa lub trzy miesiące. 
  • Poinformowanie w ciągu trzech miesięcy konsumentów o tym, jakie korzyści im przysługują i jak mogą z nich skorzystać. Chodzi o rekompensaty z poprzedniego punktu.

Decyzja w sprawie UPC to nie wszystko, co ma do przekazania UOKiK. Urząd apeluje także do konsumentów

UOKiK przypomina, że zawieranie umów przez telefon niesie za sobą pewne ryzyko. Ograniczona jest możliwość skutecznego przekazania informacji. Może się zdarzyć, że firma celowo lub nieumyślnie wprowadzi konsumenta w błąd np. co do treści proponowanej umowy. Aby możliwość weryfikacji treści umowy nie była fikcją, przedsiębiorca, który proponuje zawieranie umów przez telefon, musi po zakończeniu rozmowy przekazać konsumentowi potwierdzenie jej warunków – przypomina prezes UOKiK, Tomasz Chróstny. Samo ustne wyrażenie zgody w trakcie rozmowy telefonicznej nie oznacza więc podpisania umowy.

Czytaj także: UOKiK sprawdza oferty ze środkami ochrony w internecie – usunięto m.in. 140 tys. ofert z Allegro

W razie ewentualnych wątpliwości czy problemów można skorzystać z bezpłatnej pomocy rzeczników konsumentów. Ich lista znajduje się na stronie UOKiK.

źródło: UOKiK

Sprawdź najlepsze prezenty na Komunię

Partner poradnika:

Kup prezent na Komunię z apką PAYBACK i zgarnij punkty
Impression Tag
Sprawdź najnowsze wpisy