projekt ustawy o komunikacji elektronicznej

Jest projekt nowej ustawy o prawie komunikacji elektronicznej – można zgłosić swoje uwagi

Newsy

Projekt ustawy o prawie komunikacji elektronicznej jest już dostępny. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało jego treść i zachęca do przesyłania swoich uwag oraz opinii odnośnie tego dokumentu. Sprawa jest istotna, ponieważ nowe prawo ma regulować cały polski sektor łączności elektronicznej, zastępując obowiązujące obecnie Prawo telekomunikacyjne.

Czego dokładnie dotyczy projekt ustawy o komunikacji elektronicznej?

projekt ustawy o komunikacji elektronicznej

Doprecyzowując, zaprezentowano właśnie dwa dokumenty związane z nowym prawem: projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz projekt ustawy wprowadzającej. Główny cel planowanych zmian w prawie to wdrożenie w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE). To dokument z 20 grudnia 2018 r.

Nie przegap
AppGallery zamiast Sklepu Play – jak wygląda użytkowanie na co dzień?
huawei appgallery sklep play zastepstwo
Huawei Mobile Services to zbiór wielu usług od firmy z Państwa Środka, które mają odmienić czystego Androida. Wśród dostępnych dodatków jednym z podstawowych jest tytułowe AppGallery, a więc sklep Huawei z grami i aplikacjami. Naturalnie jest to odpowiednik Sklepu Play, bez którego wiele osób nie widzi sensu korzystania z Robocika. Oczywiście jest to zbyt daleko […]

Nowa ustawa ma uregulować m.in. następujące kwestie:

  • zagadnienia związane z usługami OTT (Over-the-top), czyli komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów
  • transmisje stosowane na potrzeby świadczenia usług komunikacji maszyna – maszyna lub usługi direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku)
  • wpisy do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także rejestru jednostek samorządu terytorialnego
  • gospodarowanie częstotliwościami oraz zasobami numeracji, w tym warunki uzyskania, zmiany czy odnowienia rezerwacji częstotliwości
  • funkcjonowanie multipleksów
  • funkcjonowanie organów właściwych w sprawach telekomunikacji oraz komunikacji elektronicznej
  • prawa użytkowników końcowych, w tym m.in. kwestie dotyczące zawierania i rozwiązywania umów, reklamacji usługi, zakres dokumentów składających się na umowę o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, dostęp do niezależnego narzędzia porównawczego ofert usług komunikacji elektronicznej, regulacja usług tzw. direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku)

Czytaj także: Domena .pl obchodzi dziś 30. urodziny! Ile stron z niej korzysta?

To oczywiście tylko część kwestii, które porusza projekt ustawy. Z całością projektu ustawy wprowadzającej oraz projektu właściwej ustawy można zapoznać się na stronie legislacja.gov.pl. Swoje uwagi oraz opinie można przesyłać na adres [email protected] do 28 sierpnia 2020. Resort cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach podmioty zainteresowane regulacjami z zakresu komunikacji elektronicznej, ale także wszystkie inne osoby.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji


Przewiń stronę, by przeczytać kolejny wpis
x