Pozyskiwanie prądu z bakterii czy odpadów brzmi jak fantastyka naukowa, ale to rzeczywistość. Rzeczywistość, która zostaje opracowywana na Wydziale Chemii Politechnik Wrocławskiej. Technologia może pozwolić na to, by odpady przekształcać na coś pożytecznego, a w przyszłości przyczynić się do tego, by pozyskiwać z nich energię elektryczną. Polska jest jednym z kilku ośrodków badawczych na świecie, który zajmuje się podobnymi badaniami.

Pozyskiwanie prądu z bakterii i odpadów

Pozyskiwanie prądu z bakterii i odpadów
Fot. Politechnika Wrocławska

Samo pozyskiwanie prądu z bakterii oraz odpadów ma być w efekcie tańsze, niż inne metody. Będzie też zdrowsze dla środowiska naturalnego, bo wykorzystywane będą głównie odpady. Czyli coś, co i tak nie pozwoliłby się ponownie wykorzystać. W przyszłości badania nad taką technologią mogą prowadzić do tego, że gospodarka będzie korzystała z obiegu zamkniętego, czyli wykorzystywała po wielokroć swoje własne produkty. Na Politechnice Wrocławskiej zostało uruchomione laboratorium układów bioelektrochemicznych, które zarządzane jest przez dr inż. Grzegorza Pasternaka.

Opracowywana przez naukowców technologia opiera się na podobnych rozwiązaniach do tych, które są już znane. Mikrobiologiczne ogniwo paliwowe składa się anody, katody oraz membrany, ale tutaj katalizatorem całego procesu mają być właśnie bakterie. Te wykorzystują materię organiczną, a naukowcy są wtedy w stanie kontrolować ich proces metabolizmu. Efektem ubocznym jest pobieranie elektronów i pozyskiwanie prądu. Tak tworzone ogniwa mogą znaleźć zastosowanie np. w oczyszczalniach ścieków.

Zobacz też: Tak wyglądają mapy z dostępem do sieci 5G w Polsce.

Potrafimy pozyskać związki powierzchniowo czynne tzw. biosurfaktanty w reaktorach bioelektrochemicznych, które sami skonstruowaliśmy, tu na Politechnice Wrocławskiej. (…) Nasze badania mają charakter eksperymentalny. Wprowadziliśmy dodatkowy element do układu bioelektrochemicznego, czyli biosyntezę surfaktantów, których obecność ma istotny wpływ na mechanizm pracy ogniwa oraz jego poszczególne elementy. Opracowujemy technologię, w której biosurfaktanty są produkowane wraz z energią elektryczną z odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego i petrochemicznego. Chcemy z czegoś bezużytecznego i stanowiącego zagrożenie wytworzyć przynajmniej dwa użyteczne produkty.

Źródło: Politechnika Wrocławska / Whitemad

Google News
Obserwuj ANDROID.COM.PL w Google News i bądź zawsze na bieżąco!
Obserwuj

Bartosz Szczygielski

Nowymi technologiami zajmuje się od kilku lat. Kiedy o nich nie pisze, to pewnie pisze kolejną książkę. Jeżeli nie pisze kolejnej książki, to pewnie ogląda seriale, a jeżeli nie ogląda seriali, to najprawdopodobniej śpi.