bezpieczeństwo Europa cyberprzestrzeń

Europejski zespół gotowy bronić naszego bezpieczeństwa i wspólnej cyberprzestrzeni

2 minuty czytania
Komentarze

Cyber Rapid Reaction Team, czyli europejski zespół ds. ochrony cyberprzestrzeni jest gotowy do pierwszej rotacji, która odbędzie się w 2020 roku. Zespół kierowany przez Litwinów powstał przy współpracy ekspertów z państw członkowskich Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Gruzji i Ukrainy. Według komunikatu litewskiego ministerstwa obrony osiągnął niedawno zdolność operacyjną i rozpocznie stałą służbę już od nowego roku. Zespół działa jako projekt w ramach stałej współpracy strukturalnej PESCO.

CRRT – bezpieczeństwo europejskiej cyberprzestrzeni

bezpieczeństwo Europa cyberprzestrzeń

Projekt CRRT można wykorzystać jako siły gotowe do pomocy między innym państwom członkowskim oraz instytucjom UE. Zespoły będą wyposażone w zestawy narzędzi zaprojektowane do wykrywania, rozpoznawania i niwelowania zagrożeń czy ataków cybernetycznych. Pierwsza rotacja ma się odbyć w przyszłym roku. Wiceminister obrony Litwy Edvinas Kerza powiedział w Brukseli:

Jeszcze rok temu wciąż zastanawialiśmy się, czy taka siła może być użyta w praktyce, a dziś posiadamy już taki zespół.

Zobacz też: Europa zależna od obcych technologii

PESCO – europejska współpraca dla bezpieczeństwa

bezpieczeństwo Europa cyberprzestrzeń

11 grudnia 2017 roku, Rada UE przyjęła decyzję ustanawiającą stałą współpracę strukturalną (PESCO). Te stałe ramy pozwolą państwom, które mają taką wolę i możliwości, na wspólne rozwijanie zdolności defensywnych, inwestowanie w te same projekty oraz zwiększenie wkładu i gotowości operacyjnej swoich sił zbrojnych – przede wszystkim interoperacyjności, zbliżeniu systemów obronnych, uczestnictwie w programach uzbrojenia.
25 państw uczestniczących w PESCO to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. Nasz kraj również zgłosił własny projekt – budowy centrum wsparcia medycznego sił operacji specjalnych, opartego na Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Czy to zalążek słynnej armii Unii Europejskiej? Co myślicie o projekcie?

Źródło: cyberdefence.24

Motyw