kolejne nowości microsoft Edge 97

Aplikacje internetowe Microsoft Edge wzbogacone o przydatną nowość

Adam Lulek Adam Lulek Artykuły

Począwszy od Microsoft Edge 96, aplikacje internetowe będą mogły teraz obsługiwać protokoły w Microsoft Edge. Jest to potężna funkcja, która umożliwia zainstalowanej aplikacji internetowej (lub PWA) obsługę wstępnie ustawionych lub niestandardowych protokołów. Zainstalowane aplikacje internetowe mogą teraz rejestrować się w systemie operacyjnym jako programy obsługi protokołów i uruchamiać się po wywołaniu określonego protokołu.

Zobacz także: Oto brakujące funkcje Windowsa 11

Aplikacje internetowe Microsoft Edge z nowością

Typowe przypadki użycia

http aplikacje internetowe microsoft edge

Prawdopodobnie najpopularniejszym protokołem, z którym współpracujemy, jest protokół http. Kiedy klikamy łącze korzystające z tego protokołu, system wie, że należy otworzyć przeglądarkę internetową i przejść do podanego adresu. Innym typowym protokołem jest mailto, który umożliwia użytkownikom klikanie adresów e-mail i otwieranie domyślnego klienta poczty. Istnieją inne predefiniowane protokoły, ale możemy zobaczyć, jak przydatna jest koncepcja „protokołu URL”, ponieważ mówi systemowi o identyfikatorze i jak uzyskać do niego dostęp. Programy obsługi protokołów umożliwiają aplikacji sieci Web uczestnictwo jako aplikacja w tych przypadkach użycia.

Korzyści

Dzięki możliwości zarejestrowania się jako programy obsługi protokołów Twoja aplikacja internetowa ma lepszą integrację z systemem operacyjnym i można ją ustawić tak, aby otwierała określone protokoły. Można ją nawet ustawić jako domyślny program obsługi, więc jeśli na przykład tworzona aplikacja internetowa jest klientem poczty e-mail, możesz dać użytkownikom opcję, aby była domyślną aplikacją do tworzenia nowych wiadomości e-mail.

Ponadto możesz tworzyć niestandardowe schematy, które Twoja aplikacja internetowa zechce obsługiwać, rejestrując protokoły z prefiksem web+. Jest to przydatne, jeśli potrzebujesz obsługiwać adres URL, dla którego zestaw bezpiecznych schematów nie pasuje.

Programy obsługi protokołów mogą być używane do komunikacji aplikacji internetowych, w których jedna aplikacja bezpośrednio wywołuje inną i przekazuje dane za pośrednictwem niestandardowych łączy protokołów.

Jak to zrobić?

Aby zarejestrować zainstalowaną aplikację internetową jako procedurę obsługi protokołu, musisz użyć pola protocol_handlers w pliku manifestu. Jeśli pole protocol_handlers jest obecne w manifeście, to podczas instalacji aplikacja internetowa zostanie zarejestrowana jako procedura obsługi protokołów dla protokołów określonych w kolekcji.

To pole odbiera kolekcję par protokołów i adresów URL. Protokół określa, który schemat należy zarejestrować, a adres URL informuje agenta użytkownika, który zasób będzie przetwarzał identyfikator URI.

Jako przykład przyjrzymy się PWinter PWA. Jest to instalowalna aplikacja internetowa, która pozwala użytkownikowi tworzyć niestandardowe logo PWA, wybierając 3 kolory. Aplikacja definiuje niestandardową procedurę obsługi protokołu web+pwinter:// w swoim pliku manifestu.

aplikacje internetowe microsoft edge

Mając ją i aplikację internetową zainstalowaną w systemie operacyjnym komputera, możesz teraz klikać łącza web+pwinter:// w witrynie takiej jak web+pwinter://3D3D3D-5A0FC8-3D3D3D. Ten link reprezentuje 3 kolory, które będą używane przez zainstalowaną aplikację internetową dla każdej litery. Zauważ, że wartość klucza url musi również zawierać podciąg %s, który zostanie zastąpiony przez rzeczywisty zasób w łączu.

aplikacje internetowe microsoft edge

Po kliknięciu łącza przeglądarka prosi o pozwolenie na otwarcie aplikacji, a następnie wyświetla monit o potwierdzenie, że chcesz obsługiwać protokół i aplikację, której chcesz do tego użyć. Jeśli wyrazisz zgodę, wybrana aplikacja otworzy się z określoną zawartością.

Wsparcie funkcji

Protokoły obsługi są obsługiwane w systemach Windows, Linux i Mac i są dostarczane w Microsoft Edge 96. Funkcja jest teraz dostępna również w innych przeglądarkach opartych na Chromium!

Jest ona podobna do metody JS navigator.registerProtocolHandler(). W rzeczywistości używa tych samych podstawowych kroków, z tą główną różnicą, że registerProtocolHandler() jest sposobem JavaScript rejestrowania strony internetowej w celu obsługi protokołów, podczas gdy pole protocol_handlers w manifeście jest odpowiednikiem dla zainstalowanych aplikacji internetowych. Ponadto programiści mogą określić wiele protokołów bez konieczności wielokrotnego wywoływania tej samej metody.

Źródło: microsoft

Sprawdź najlepsze prezenty na komunię

Partner poradnika:

Kup prezent na komunię z apką PAYBACK i zgarnij punkty
Impression Tag
Sprawdź najnowsze wpisy