ANDROID.COM.PL – społeczność entuzjastów technologii
Jak zainstalować Windows

Windows 11 w wersji 22509 to zmiany Pulpitu i Paska zadań

Autor: Adam Lulek Kategoria: Artykuły

Microsoft właśnie opublikował nowy build systemu Windows 11 w wersji 22509. Obejmuje on zmiany Pulpitu i Paska zadań.

Windows 11 22509 – nowości

Microsoft pracował nad zbiorem ulepszeń przeglądania stron internetowych za pomocą Microsoft Edge i Narratora. W szczególności wpisywanie w polach edycji powinno być teraz szybsze.

Zobacz także: Oto najpopularniejszy film na Netflix – nie rozumiem jego fenomenu.

Windows 11 22509

Ponadto ułatwiono wpisywanie w polach edycji, takich jak pasek adresu, ponieważ tryb skanowania Narratora będzie teraz wyłączany szybciej. W szczególności, jeśli naciśniesz Ctrl + L, aby przejść do paska adresu, powinieneś być w stanie natychmiast zacząć pisać, ponieważ tryb skanowania zostanie wcześniej wyłączony. To ulepszenie pomoże również podczas wypełniania pól formularzy, takich jak wpisywanie swojego nazwiska i adresu w różnych polach edycji. Oprócz ułatwienia wpisywania w polach edycyjnych uproszczono również usuwanie w polach edycyjnych. Narrator odczyta teraz znak, w którym znajduje się kursor po usunięciu znaku.

Otrzymasz także więcej informacji kontekstowych podczas poruszania się po sieci. Na przykład wymagane przyciski opcji i pola edycyjne będą teraz odczytywane zgodnie z wymaganiami, a więcej informacji o listach, w tym poziomy list i dokładne indeksy list, będą teraz odczytywane.

Oprócz odczytywania większej ilości informacji, będziesz mieć bardziej spójną nawigację dzięki Narratorowi. Obejmuje to ulepszenia nawigacji nagłówków, bardziej spójne środowisko nawigacji w trybie skanowania, w którym tryb skanowania jest mniej podatny na zapętlenie między elementami oraz bardziej spójne środowisko czytania hiperłączy podczas nawigowania do przodu i do tyłu.

Inne nowości i zmiany:

 • Począwszy od tej kompilacji, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy Start, aby szybko uzyskać dostęp do ustawień Start i wybrać opcję układu „Więcej pinezek” lub „Więcej rekomendacji”, aby wyświetlić dodatkowy rząd odpowiednio pinezek lub rekomendacji.
Windows 11 22509
 • Po podłączeniu dodatkowego monitora zegar i data będą teraz wyświetlane również na paskach zadań drugiego monitora lub monitorów, aby zapewnić dobrą widoczność.
 • W przypadku aplikacji wysyłających powiadomienia o połączeniach, przypomnieniach lub alarmach, które wykorzystują powiadomienia systemu Windows, 3 powiadomienia o wysokim priorytecie będą teraz pokazywane jako ułożone i pokazywane w tym samym czasie. Oznacza to, że w dowolnym momencie możesz zobaczyć do 4 powiadomień jednocześnie – 3 powiadomienia o wysokim priorytecie i jedno powiadomienie o normalnym priorytecie.
 • W ramach nieustających starań o przeniesienie ustawień z Panelu sterowania do aplikacji Ustawienia:
  • Przeniesiono zaawansowane ustawienia udostępniania (takie jak wykrywanie sieci, udostępnianie plików i drukarek oraz udostępnianie folderów publicznych) na nową stronę w aplikacji Ustawienia w obszarze Zaawansowane ustawienia sieciowe.
  • Wprowadzono pewne aktualizacje na stronach dotyczących konkretnych urządzeń w sekcji Drukarki i skanery w Ustawieniach, aby wyświetlić więcej informacji o drukarce lub skanerze bezpośrednio w Ustawieniach, jeśli są dostępne.
  • Niektóre punkty wejścia ustawień sieci i urządzeń w Panelu sterowania będą teraz przekierowywać do odpowiednich stron w Ustawieniach.
 • Dodano nową opcję do strony Zainstalowane aplikacje w Ustawieniach, aby posortować listę od Nazwy (Z do A) i odpowiednio zaktualizowano poprzednią opcję „Alfabetycznie”, aby teraz nazywała się „Nazwa” (od A do Z).
 • System zapamięta teraz, czy włączysz Bluetooth lub Wi-Fi w trybie samolotowym. Gdy następnym razem będziesz korzystać z trybu samolotowego, radia będą odzwierciedlać Twoje preferencje i pozostaną włączone, aby ułatwić dalsze słuchanie przez słuchawki i pozostawanie w kontakcie podczas podróży.
 • Windows Sandbox obsługuje teraz ponowne uruchamianie w swoim zwirtualizowanym środowisku (na przykład po kliknięciu opcji Uruchom ponownie pod przyciskiem zasilania w menu Start).

Mniejsze poprawki i zmiany

W Windows 11 22509 Microsoft nie zapomina też o mniejszych poprawkach i zmianach. Oto one:

 • Ikony Start, Wyszukiwanie, Widok zadań, Widżety i Czat na pasku zadań nie powinny już być nieoczekiwanie duże, gdy skalowanie systemu jest ustawione na 125%.
 • Naciśnięcie klawisza Windows plus (liczba odpowiadająca pozycji ikony aplikacji na pasku zadań) powinno teraz przechodzić przez okna aplikacji, jeśli wielokrotnie naciskasz numer zamiast zatrzymywać się w ostatnim oknie.
 • Gdy fokus Narratora jest ustawiony na przycisk Widok zadań i pojawi się menu wysuwane Pulpity, Narrator przekaże teraz informacje o pulpitach.
 • Naprawiono awarię pliku explorer.exe, którego doświadczali niektórzy Insiderzy podczas ostatnich wydań, w związku z aktualizacją odznak na pasku zadań.
 • Pismo odręczne powinno znów działać, gdy język jest ustawiony na chiński.
 • Rozwiązano problem z myszą, który powodował, że niektórzy niejawni testerzy doświadczali sprawdzania błędów podczas hibernacji.
 • Zaktualizowano kandydatów dla chińskiego uproszczonego edytora IME.
 • Naprawiono wywoływanie klawiatury dotykowej w PowerShell.
 • Poruszanie myszą w tę i z powrotem między różnymi pulpitami w widoku zadań nie spowoduje już nieoczekiwanego zmniejszenia wyświetlanych miniatur i obszaru zawartości.
 • CompactOverlay powinien ponownie działać w tej kompilacji (czyli opcja, której niektóre aplikacje używają do tworzenia małego okna zawsze na górze).
 • Naprawiono sytuację, która powodowała czasami awarię pliku explorer.exe podczas zamykania grupy przyciągania 3 lub więcej okien w widoku zadań.
 • Usunięto nieoczekiwaną animację przechylania po kliknięciu rogu przycisku nowego pulpitu.
 • Wprowadzono poprawkę, aby rozwiązać podstawowy problem, który powodował, że menu kontekstowe wyświetlało animację w dół do myszy zamiast oddalania się od myszy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pulpitu w widoku zadań.
 • Naprawiono awarię DWM.
 • Naprawiono nakładający się tekst dla niektórych języków na stronie Zainstalowane aplikacje w Ustawieniach.
 • Kliknięcie przycisku Odinstaluj podczas korzystania ze strony Zainstalowane aplikacje w widoku siatki spowoduje teraz wyświetlenie okna dialogowego potwierdzenia.
 • Zmieniono nowy identyfikator URI ms-settings:installed-apps na ms-settings:appsfeatures, aby uwzględnić scenariusze, w których istniejące łącza oczekują, że te ostatnie będą prowadzić do listy zainstalowanych aplikacji, na przykład po wybraniu opcji Ustawienia aplikacji po kliknięciu prawym przyciskiem myszy aplikacja UWP w Start.
 • Naprawiono problem, który powodował, że niektórzy niejawni testerzy widzieli błąd 0x8007001f podczas próby uaktualnienia do najnowszych kompilacji Dev Channel.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że niektóre komputery nie mogą zainstalować nowych kompilacji lub innych aktualizacji z kodem błędu 0x80070002.
 • Naprawiono problem powodujący wycofywanie niektórych urządzeń z kodem błędu 0xc1900101-0x4001c podczas instalowania nowych kompilacji.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem prowadzący do utraty połączenia Wi-Fi po wznowieniu ze snu.

Źródło: microsoft

Sprawdź najnowsze wpisy