ANDROID.COM.PL – społeczność entuzjastów technologii
YouTube zmienia zasady dotyczące szczepionek

Ruszyły darmowe szczepienia na grypę. Jak się zapisać? Dlaczego warto?

Autor: Adam Lulek Kategoria: Artykuły

Szczepionki przeciwko COVID-19 nadal nie przekonały wielu osób, że jest to jedyny sposób, aby pokonać pandemię. Czwarta fala przed nami, a liczba dziennych zakażeń powoli zbliża się do 1000 osób. W tym niepewnym czasie darmowe szczepienia na grypę (które właśnie ruszyły) to strzał w dziesiątkę!

Ochrona przed grypą

Grypa mija sama, zwykle po 7 dniach. Jednak czasami mogą pojawić się powikłania, które mogą skutkować hospitalizacją lub nawet śmiercią.

Zobacz także: iOS 15 jest pełen błędów! Nie instaluj aktualizacji!

Żeby chronić siebie oraz swoich bliskich przed grypą należy:

 • zaszczepić się,
 • często myć ręce,
 • kichać w chusteczki lub w zgięcie łokciowe tak, aby nie przenosić wydzieliny na dłonie, którymi często dotykamy twarzy,
 • unikać przebywania w zatłoczonych miejscach (szczególnie w czasie nasilenia sezonu grypowego),
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust rękami, którymi dotykaliśmy np. klamek, poręczy, pieniędzy,
 • pozostać w domu w przypadku objawów choroby.

Darmowe szczepienia na grypę

Szczepienia na grypę

Przedwczoraj ruszyły darmowe szczepienia na grypę. Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych,
 • farmaceuci i pracownicy aptek,
 • diagności laboratoryjni,
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni,
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne,
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjenci:
  • zakładu opiekuńczo-leczniczego
  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  • hospicjum stacjonarnego lub domowego
  • oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Żeby się zaszczepić wystarczy zgłosić się do jednego z punktu szczepień i umówić na dogodny termin. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu. Do darmowego szczepienia nie jest potrzebne skierowanie.

Po odbytym szczepieniu, odpowiednie zaświadczenie pojawi się na Internetowym Koncie Pacjenta. 

Dlaczego warto się zaszczepić?

e-zaproszenie na szczepienie

Szczepionki przeciw grypie powodują powstawanie przeciwciał w organizmie około dwóch tygodni po szczepieniu. Przeciwciała te zapewniają ochronę przed zakażeniem krążącymi wirusami grypy.

Skuteczność szczepionki przeciw grypie może być różna. Ochrona zapewniana przez szczepionkę różni się w zależności od sezonu i częściowo zależy od wieku i stanu zdrowia osoby zaszczepionej oraz podobieństwa lub „dopasowania” między wirusami zawartymi w szczepionce a tymi znajdującymi się w obiegu. W latach, kiedy szczepionka przeciw grypie jest dobra, można zmierzyć znaczne korzyści ze szczepienia przeciw grypie pod względem zapobiegania chorobom i powikłaniom grypy. 

Badanie z 2018 r. wykazało, że od 2012 do 2015 r. szczepienie przeciwko grypie wśród dorosłych zmniejszyło ryzyko przyjęcia na oddział intensywnej terapii (OIOM) z powodu grypy o 82 procent.

Inne korzyści ze szczepionek przeciw grypie to:

 • zmniejszenie nasilenia objawów u osób, które zachorowały na grypę, 
 • zmniejszenie ryzyka przeniesienia grypy na osoby z grupy wysokiego ryzyka,
 • zmniejszenie ryzyka zgonu u osób z nadciśnieniem,
 • zapobieganie dziesiątkom tysięcy wizyt do lekarzy każdego roku.

CDC szacuje, że szczepienia przeciwko grypie w latach 2017-2018 zapobiegły:

 • 6,16 mln chorób,
 • 3,18 mln wizyt lekarskich,
 • 90 904 hospitalizacji,
 • 5747 zgonów.

Źródło: pacjent.gov.pl, cdc, medicalnewstoday

  Sprawdź najnowsze wpisy