ANDROID.COM.PL – społeczność entuzjastów technologii
Problem z Windows 11 żółte HDR

Windows 11 w wersji 22463 już dostępny – oto nowości i poprawki

Autor: Adam Lulek Kategoria: Artykuły

Premiera Windows 11 tuż za rogiem. Za nieco ponad 2 tygodnie system oficjalnie zagości na komputerach wielu użytkowników. Tymczasem Microsoft wprowadza kolejne poprawki. Przed Wami Windows 11 w wersji 22463.

Windows 11 w wersji 22463 – nowości

Windows 11 aplikacje fluent design

Nowy build zawiera następujące nowości:

 • Po wybraniu pliku lub folderu w Eksploratorze plików możesz teraz użyć CTRL + Shift + C, aby skopiować ścieżkę do schowka.
 • Zaokrąglone rogi wyskakujących okienek wyświetlane po kliknięciu „zidentyfikuj wyświetlacze” w ustawieniach wyświetlania.
 • Dokonano niewielkich zmian w kontrastowych kolorach motywu w oparciu o opinie, w tym nieco bardziej wyróżniając hiperłącza po najechaniu kursorem podczas korzystania z motywu pustyni.
 • Dodano ikonę obok suwaka głośności w Szybkich ustawieniach, aby ułatwić wykrywanie opcji zarządzania punktami końcowymi dźwięku.
 • Zaktualizowano folder ułatwień dostępu systemu Windows na liście Wszystkie aplikacje w programie Start, aby teraz nazywać się po prostu Ułatwieniami dostępu.
 • Dodano opcję do ustawień Focus Assist, dzięki czemu możesz wybrać, czy chcesz, aby Focus Assist był automatycznie włączany przez pierwszą godzinę po aktualizacji funkcji systemu Windows.

Poprawki i ulepszenia

Standardowo, w Windows 11 22463 nie zabrakło też poprawek. Oto i one: 

 • System wyświetla się teraz ponownie jako opcja po kliknięciu prawym przyciskiem myszy przycisku Start (WIN + X).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Narrator nie był w stanie skupić się na nagłówkach w Start, czasami za pomocą dotyku.
 • Zmniejszono problem polegający na tym, że po zainstalowaniu dużej liczby aplikacji menu Start mogło utknąć bez wyświetlania ikon aplikacji (tylko nazwa aplikacji) po zmianie DPI. Uważa się, że ta zmiana pomaga również poprawić niezawodność uruchamiania na monitorach pomocniczych w scenariuszach o mieszanym DPI.
 • Jeśli opcja ułatwień dostępu „Zawsze pokazuj paski przewijania” jest włączona, przejście do listy Wszystkie aplikacje nie będzie już powodować opuszczania paska przewijania poza granice okna podczas animacji przejścia.
 • Naciśnięcie strzałki w dół po otwarciu Start spowoduje teraz przejście do sekcji przypiętych aplikacji zamiast przeskakiwania do nazwy użytkownika.
 • Ikony na pasku zadań są odpowiednio wyrównane i ponownie wyśrodkowane, aplikacje nie powinny już być odcinane przez przycisk „pokaż ukryte ikony”, gdy otwartych jest zbyt wiele aplikacji.
 • Tekst podglądu paska zadań będzie teraz zgodny z ustawieniem dostępności, aby zwiększyć rozmiar tekstu.
 • Poprawiono plakietkę licznika powiadomień w centrum powiadomień, aby naprawić problem polegający na tym, że niektóre liczby nie były wyśrodkowane w okręgu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że okienko czatu nie wyłączało się przy pierwszym otwarciu.
 • Poprawiono niezawodność explorer.exe, gdy pasek zadań obejmuje wiele monitorów.
 • Otwieranie wyszukiwania na monitorach dodatkowych już działa.
 • Złagodzono problem, który mógł powodować zawieszanie się Eksploratora plików podczas wyszukiwania.
 • Naciśnięcie F1 w Eksploratorze plików otworzy teraz wyszukiwanie pomocy systemu Windows 11, a nie systemu Windows 10.
 • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że elementy w podmenu Widok, Sortuj według i Grupuj według w menu kontekstowym nie wyświetlały znacznika wskazującego, że zostały wybrane.
 • Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe położenie wskaźnika myszy w WDAG, gdy monitor był w trybie pionowym.
 • Prognozy tekstowe (zarówno dla klawiatury dotykowej, jak i klawiatury sprzętowej) powinny teraz działać ponownie w tym locie dla języka angielskiego i niektórych innych języków, w których został uszkodzony.
 • Rozwiązano problem podczas korzystania z poprzedniej wersji koreańskiego IME, gdzie podczas szybkiego pisania w niektórych aplikacjach zdarzenie Shift Key Up nie było odbierane przez aplikację.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach krawędzie klawiszy klawiatury dotykowej były rozmyte.
 • Złagodzono problem polegający na zawieszaniu się klawiatury dotykowej w niektórych przypadkach podczas przełączania trybu dokowania, gdy interfejs pisania głosowego był widoczny.
 • Usunięto zduplikowany wpis Udostępnianie w pobliżu z listy priorytetów Focus Assist.
 • Naprawiono błąd, który powodował powtarzający się monit o przywrócenie ustawień domyślnych, gdy opcja „Automatycznie optymalizuj nowe dyski” nie była zaznaczona w opcji Optymalizuj dyski.
 • Jeśli naciśniesz WIN + P, bieżący tryb projekcji będzie teraz miał początkowy fokus klawiatury.
 • Próba przełączania pulpitów (na przykład za pomocą skrótów klawiaturowych), gdy jest tylko jeden, nie powinna już kraść fokusu na pierwszym planie.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że menu rozwijane przyciągania zaczynało migać po wywołaniu w niektórych miejscach na ekranie.
 • Opcja Przenieś do po kliknięciu prawym przyciskiem miniatury okna w Widoku zadań jest teraz wyrównana z innymi wpisami menu kontekstowego.
 • Windows Sandbox powinien się teraz uruchomić w tej kompilacji. W poprzednich kompilacjach Dev Channel, Windows Sandbox nie uruchamiał się w pewnych okolicznościach.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że zarówno WSL2, jak i Hyper-V nie działały na komputerach ARM64, takich jak Surface Pro X w poprzednich kompilacjach Dev Channel.
 • Naprawiono problem, który powodował, że niektóre komputery sprawdzały błędy z błędem DRIVER_PNP_WATCHDOG podczas próby aktualizacji do najnowszej kompilacji.
 • Naprawiono problem, który powodował, że niektóre Surface Pro X sprawdzały błędy z WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że wpis rejestru Autorun dla wiersza polecenia nie działał, jeśli użyto / k.
 • Wykonano trochę pracy, aby rozwiązać problem polegający na tym, że niemożność przeanalizowania określonej reguły zapory spowodowała, że ​​wszystkie reguły następujące po tej jednej nie byłyby migrowane podczas aktualizacji.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że okno szybkiej pomocy mogło być małe i niemożliwe do zmiany rozmiaru.
 • Naprawiono problem dla niektórych użytkowników polegający na tym, że kliknięcie przycisku logowania w Szybkiej asyście powodowało otwarcie pustego okna przeglądarki i nie można było zalogować się.
 • Złagodzono problem z niektórymi menu/menu kontekstowymi, który powodował błąd wizualny związany z cieniem przy pierwszym uruchomieniu.
 • Złagodzono sytuację, która powodowała, że ​​niektóre komputery czasami sprawdzały błędy za pomocą INTERNAL_POWER_ERROR podczas wznawiania ze stanu hibernacji.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przejście niektórych komputerów poza ekran startowy podczas aktualizacji do wersji 224xx z pewnymi dyskami SSD.

Źródło: microsoft

Sprawdź najnowsze wpisy