Microsoft zaprezentował kolejną wersję Windows 11. Tym razem chodzi o kompilację 22454. Co nowego tutaj zobaczymy?

Windows 11 22454 – nowości

Przyjrzyjmy się najpierw nowościom wersji 224454:

Windows 11 kosz
 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy Kosza na pulpicie używa teraz nowego menu kontekstowego.
 • Dodano opcję po kliknięciu prawym przyciskiem udziału sieciowego w Eksploratorze plików, aby przypiąć go do szybkiego dostępu bez konieczności klikania Pokaż więcej opcji.
 • Rozpoczęto udostępnianie zaktualizowanej wersji koreańskiego edytora IME z poprawkami wprowadzonymi na podstawie opinii niejawnych testerów systemu Windows. Microsoft wierzy, że zapewni to bardziej niezawodne wprowadzanie danych w języku koreańskim w systemie Windows 11.

Zobacz także: Microsoft Edge 93 już dostępny dla wszystkich

Poprawki nowej wersji

Poprawki wersji 224454 Windows 10:

 • Rozwiązano problem, który powodował, że komputery z włączoną funkcją Windows Defender Application Guard (WDAG) stale sprawdzały błędy. Komputery z włączonym WDAG powinny teraz otrzymać kompilację 22454.
 • Terminal Windows jest ponownie wyświetlany po kliknięciu prawym przyciskiem myszy przycisku Start (WIN + X).
 • Narrator powinien teraz bardziej niezawodnie ogłaszać uruchomienie Start.
 • Panel wysuwany Pulpity powinien teraz poprawnie zamykać się dla użytkowników Narratora podczas skanowania z nawigacją po elementach za pomocą przycisku Widok zadań.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że miniatury podglądu dla komputerów stacjonarnych nie renderowały się poprawnie dla niektórych współczynników proporcji.
 • Naprawiono problem z zaokrąglaniem, który powodował, że w niektórych przypadkach podgląd ikony głośności wyświetlał nieprawidłową liczbę.
 • Wskaźnik wprowadzania, Szybkie ustawienia i podpowiedzi ikony centrum powiadomień nie będą już wyświetlane za wysuwanymi oknami, gdy są otwarte.
 • Rozwiązano podstawowy problem, który powodował, że ikona głośności na pasku zadań była wyciszona, gdy tak nie było.
 • Naprawiono problem, który mógł powodować nieoczekiwane zacinanie się paska zadań na górze aplikacji pełnoekranowych, takich jak prezentacje PowerPoint, po interakcji z podglądami paska zadań.
 • Ikony na pasku zadań nie powinny już migotać po najechaniu na nie myszą podczas korzystania z kontrastowego motywu.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że ikony aplikacji czasami nieoczekiwanie animowały się na pasku zadań z innego miejsca niż od dołu.
 • Shift + Kliknij ikonę aplikacji na pasku zadań, aby uruchomić nową instancję tej aplikacji (w przypadku aplikacji obsługujących wiele instancji) ponownie działa.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że ikony aplikacji mogły utknąć w stanie alertu na pasku zadań, nawet jeśli dana aplikacja była zamknięta.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że podpowiedzi tekstu nie pojawiały się po pierwszym wywołaniu panelu pisma ręcznego.
 • Zmniejszono zacinanie się animacji po dotknięciu pola tekstowego w celu wywołania klawiatury dotykowej.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że historia schowka nie była renderowana dla niektórych osób.
 • Wyświetlanie ikon IME innych firm we wskaźniku wprowadzania powinno być teraz bardziej niezawodne.
 • Rozwiązano problem z awarią pliku explorer.exe, który mógł wystąpić podczas zmiany fokusu okna podczas korzystania z klawiatury dotykowej.
 • Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się niektórych gier przez osoby, które wybrały poprzednią wersję japońskiego IME.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że wskazówka dotycząca pisania głosowego podczas korzystania z klawiatury dotykowej nie była połączona z przyciskiem mikrofonu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że klawiatura dotykowa mogła przejść w stan, w którym etykiety klawiszy byłyby niewidoczne z powodu użycia niewłaściwego koloru tła.
 • Złagodzono problem, który powodował, że w menu wysuwanym ustawień klawiatury dotykowej czasami pojawiał się biały tekst.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że interakcja z ekspresyjnym przyciskiem wprowadzania na klawiaturze dotykowej mogła spowodować uszkodzenie obszaru kandydata.
 • Poprawiono niezawodność wywoływania menu kontekstowego.
 • Złagodzono kilka problemów, które powodowały wycieki podczas korzystania z Eksploratora plików.
 • Menu kontekstowe nie zostanie teraz natychmiast odrzucone, gdy opcja otwierania rzeczy za pomocą jednego kliknięcia jest włączona w Eksploratorze plików.
 • Jeśli naciśniesz F11 do pełnoekranowego Eksploratora plików, a następnie użyjesz WIN + Shift + Lewo/Prawo, aby zmienić ekran, na którym jest wyświetlane okno, ponowne naciśnięcie F11 nie spowoduje już przeskoku okna z powrotem do pierwotnego ekranu.
 • Złagodzono problem podczas pisania w niektórych edytorach IME innych firm w polu wyszukiwania w Ustawieniach, który mógł powodować renderowanie okna kandydata w innym miejscu na ekranie (niedołączone do pola wyszukiwania) i/lub niewyświetlanie znaków wstawianych do pola wyszukiwania.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem, który powodował, że strona programu Windows Insider w Ustawieniach była czasami pusta.
 • Wskaźniki myszy w obszarze Dostępność > Wskaźnik myszy i dotyk nie są już niewidoczne dla języków wyświetlania arabskiego i hebrajskiego.
 • System > Pamięć > Pokaż więcej kategorii > Inne nie powinno już zawsze wskazywać, że jest zarządzany przez zasady grupy, nawet jeśli tak nie jest.
 • Dodano kilka linków do „Znajdź moje urządzenie” w Ustawieniach, które pomogą Ci dowiedzieć się więcej o zasobach dotyczących prywatności.
 • Selektory czasu rozpoczęcia i zakończenia w obszarze Focus Assist > W tych godzinach są teraz widoczne, gdy fokus jest ustawiony przy użyciu kontrastowego motywu.
 • Rozwiązano problem z awarią, która mogła wystąpić podczas korzystania z ustawień dźwięku.
 • Naprawiono problem z suwakiem głośności w Szybkich ustawieniach, który powodował czasami zapisywanie głośności na nieco innym poziomie niż faktycznie ustawiony.
 • Naprawiono awarię, która mogła się zdarzyć, gdy ikona sieci zaktualizowała stan na ekranie logowania.
 • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że opcje paska tytułu, w tym zamykanie, minimalizowanie i maksymalizowanie, nie wyświetlają się zgodnie z oczekiwaniami w niektórych aplikacjach po przesunięciu myszy do górnej części ekranu, gdy aplikacja była zmaksymalizowana.
 • Ulepszono renderowanie ikon dla niektórych aplikacji w menu wysuwanym Wyszukaj.
 • Rozwiązano problem powodujący nakładanie się tekstu w oknie udostępniania w niektórych językach.
 • Wprowadzono pewne ulepszenia wydajności podczas przełączania na kartę Szczegóły Menedżera zadań.
 • Jeśli aplikacja Zabezpieczenia systemu Windows jest otwarta podczas przełączania w tryb ciemny, elementy interfejsu użytkownika powinny teraz lepiej reagować i nie zawierać nieczytelnego tekstu.
 • Jeśli w sekcji Ochrona przed wirusami i zagrożeniami w aplikacji Zabezpieczenia systemu Windows znajduje się duża liczba wyjątków, podczas ich ładowania będzie teraz wyświetlany wskaźnik postępu.
 • Naprawiono przycinanie tekstu w aplikacji Zabezpieczenia Windows podczas używania opcji w Ustawieniach ułatwień dostępu, aby zwiększyć rozmiar tekstu.
 • Złagodzono problem, który powodował ignorowanie komunikatu WM_CTLCOLORSTATIC używanego w niektórych aplikacjach, przez co kolory w niektórych miejscach nie były wyświetlane poprawnie.
 • Naprawiono wyciek, gdy tło pulpitu było ustawione na pokaz slajdów, co miało wpływ na wydajność w czasie do ponownego uruchomienia explorer.exe.
 • Złagodzono problem, który powodował, że niektóre komputery PC sprawdzały błędy w nowoczesnym trybie gotowości.
 • Naprawiono błąd, który powodował wolniejsze prędkości Wi-Fi po włączeniu funkcji Hyper-V i utworzeniu zewnętrznego przełącznika V.
 • Gdy animacje są wyłączone w systemie Windows 11, w aplikacjach platformy UWP, takich jak Ustawienia lub Centrum opinii, podczas przechodzenia z ekranu powitalnego do zawartości aplikacji nie powinna już występować animacja zanikania.

Źródło: microsoft