Microsoft błędy Windows 11 błędy

Windows 11 dostał kolejną wersję. Oto zmiany nowego builda

Adam Lulek Adam Lulek Artykuły

Kilka dni temu Microsoft udostępnił kompilację 22449 Insider Preview systemu Windows 11 na kanale deweloperskim. Te kompilacje pochodzą z najwcześniejszego etapu i nie zawsze są stabilne. Warto zapoznać się z nowościami buildu.

Zobacz także: Twój stary iPhone wolno działa? Przyspiesz go jedną sztuczką!

Windows 11 – kolejna aktualizacja na kanale Dev

Windows 11 loading

Nowości systemu obejmują:

 • Ekran startowy pokazuje teraz progresywną animację pierścienia do ładowania systemu operacyjnego zamiast animowanego okręgu kropek. Z biegiem czasu będzie też tak w innych obszarach systemu operacyjnego.
 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku Bluetooth w Szybkich ustawieniach i wybranie Ustawienia spowoduje teraz otwarcie głównej strony Bluetooth i urządzeń w Ustawieniach.
 • Dźwięk uruchamiania systemu Windows nie będzie już odtwarzany po aktualizacji nienadzorowanej (czyli zaplanowanej aktualizacji systemu Windows, gdy nie ma Cię przy komputerze).
 • Dodano łącze do ustawień personalizacji klawiatury dotykowej w sekcji Pisanie > Klawiatura dotykowa, aby poprawić wykrywalność.
 • Powiadomienia mają teraz tło akrylowe.
 • Zaktualizowana animacja używana w powiadomieniu przedstawiającym Windows Hello, jeśli nie został skonfigurowany.
 • Zaktualizowano okno dialogowe podczas zamykania Sandboxa systemu Windows, aby miało zaokrąglone efekty wizualne.
 • Zmieniono projekt Centrum powiadomień, aby nazwy aplikacji były lepiej oddzielone od powiadomień.

Poprawki

Microsoft Windows 11 błędy

Nowa wersja uwzględnia następujące poprawki:

 • Jeśli pasek zadań jest ustawiony na automatyczne ukrywanie, najechanie kursorem na róg paska zadań lub na dole monitorów pomocniczych powinno teraz poprawnie wywołać pasek zadań.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że wysuwany kalendarz był w stanie, w którym ładowały się tylko nazwy tygodni, a nie część kalendarza.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kalendarz księżycowy nie był zsynchronizowany z rzeczywistą datą w menu wysuwanym kalendarza.
 • Jeśli zaktualizowałeś swój format czasu, dodatkowe zegary dodane do menu wysuwanego kalendarza zostaną teraz zaktualizowane, aby to odzwierciedlić.
 • Najechanie kursorem na jeden z pulpitów w menu rozwijanym Widok zadań nie powinno już nieoczekiwanie zmieniać aktywnego pulpitu.
 • Przycisk Focus Assist w centrum powiadomień ma teraz nazwę dostępną dla czytników ekranu.
 • Naprawiono podstawowy problem, który powodował, że czcionka w podglądach paska zadań była niepoprawna.
 • Wykonano pracę, aby uczynić explorer.exe bardziej niezawodnym podczas korzystania z paska zadań na wielu monitorach.
 • Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że aplikacja Mail czasami nie akceptowała danych wprowadzanych z klawiatury w wierszu adresu/tematu nowej wiadomości e-mail.
 • Naprawiono również zakleszczenie związane z wprowadzaniem danych, które powodowało, że niektóre okna nie reagowały na dane wejściowe myszy, w tym Wyszukiwanie, Start i panel emoji.
 • Jeśli używasz tabletu lub urządzenia 2 w 1 w pozycji tabletu, klawiatura dotykowa powinna być teraz wywoływana po dotknięciu Wiersz polecenia, aby wprowadzić tekst bez konieczności dotykania przycisku klawiatury dotykowej.
 • Nazwa klawiatury N’Ko powinna teraz wyświetlać się poprawnie w menu wysuwanym po dodaniu do listy danych wejściowych.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem z animacją cienia podczas otwierania panelu emoji lub pisania głosowego.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń wydajności, aby rozwiązać problem, w którym IME Pinyin zajmował dużo czasu na uruchomienie.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że Pinyin IME ulegał awarii i utknął w zepsutym stanie, co mogło spowodować, że nie można już było niczego wpisywać.
 • Rozwiązano problem z japońskim edytorem IME, który nie blokował trybu wprowadzania Kana i przywracał go do trybu Romaji po wpisaniu pojedynczego znaku, gdy Kontrola konta użytkownika była wyłączona lub używano Windows Sandbox.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po wstawieniu wielu dźwięków przedłużenia w jednym rzędzie za pomocą japońskiego edytora IME, pierwszy i pozostałe były wstawiane z innym kodem znaków.
 • Zajęto się niektórymi przypadkami, w których nic nie widać podczas próby uruchomienia przełącznika wejściowego (Win + Spacja), w tym podczas korzystania z Windows Sandbox.
 • Rozwiązano problem z zwracaniem gniewnie wyglądającego emoji, jeśli szukano słowa „smutny” w panelu emoji.
 • Wprowadzono kilka poprawek, aby naprawić renderowanie niektórych znaków podczas pisania w pionie, na przykład pisanie po japońsku w pionie za pomocą interfejsu użytkownika Meiryo.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem, który mógł powodować zablokowanie się lewego przycisku myszy na precyzyjnych touchpadach i przestanie działać.
 • Wprowadzanie kodów klawiszy ALT na klawiaturze numerycznej podczas korzystania z japońskiego edytora IME powinno teraz działać.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że Alt-Gr był czasami ignorowany, gdy aktywne było okno RDP klienta.
 • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem, który mógł powodować upuszczanie znaków podczas pisania za pomocą koreańskiego edytora IME w niektórych polach tekstowych win32.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że przenoszenie niektórych okien aplikacji byłoby bardzo powolne, jeśli okno Eksploratora plików było również widoczne na ekranie.
 • Pasek poleceń powinien być teraz poprawnie odwzorowywany w języku arabskim i hebrajskim oraz poprawiono niektóre pozycje podczas korzystania z wysuwanych menu paska poleceń w tych językach wyświetlania.
 • Złagodzono problem mający wpływ na niezawodność explorer.exe.
 • Naprawiono problem z renderowaniem tekstu z apostrofem w oknie dialogowym Przenieś folder.
 • Kliknięcie komunikatu „Odnajdowanie sieci jest wyłączone” w Eksploratorze plików spowoduje teraz przejście do bardziej odpowiedniej lokalizacji, a nie tylko strony głównej Ustawienia sieci.
 • Naprawiono podstawowy problem, który uważa się za przyczynę awarii explorer.exe u niektórych osób po użyciu przycisku wklejania po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze plików.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że poziom naładowania baterii wyświetlany dla podłączonych urządzeń Bluetooth w Ustawieniach zacinał się i wydawał się nieaktualny.
 • Problemy z kontrastem w ustawieniach dźwięku powinny teraz zostać naprawione podczas korzystania z motywu kontrastu Pustynia.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wybór typu dźwięku 5.1 w ustawieniach dźwięku nie zacinał się.
 • Suwaki w mikserze głośności ustawień dźwięku nie powinny już mieć niespodziewanie różnej długości.
 • Łącze Wyszukiwanie w systemie Windows na stronie Uprawnienia wyszukiwania w Ustawieniach działa teraz i nie powinno już powodować awarii Ustawień, jeśli indeksator nie jest uruchomiony.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń, które pomogą rozwiązać podstawowy problem, który może powodować nieoczekiwane zapominanie o pozycjach wyświetlania i ustawieniach.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego zdjęcie profilowe w górnym rogu Ustawień czasami źle się skalowało.
 • Format czasu w Ustawieniach zasilania i baterii powinien teraz odpowiadać Twoim preferencjom.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kliknięcie ostrzeżenia o wysokiej jasności w ustawieniach zasilania i baterii nie obniżało jasności.
 • Strona odtwarzania wideo w Ustawieniach nie powinna już pokazywać opcji baterii dla urządzeń bez baterii.
 • Naprawiono błąd pisowni Santali w ustawieniach językowych.
 • Naprawiono błędną pisownię Malezja (TA-MY) w ustawieniach języka podczas używania języka wyświetlania tamilskiego.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że przejście do ekranu blokady czasami powodowało awarię ustawień.
 • Ustawienie „Zezwalaj na logowanie Windows Hello tylko dla kont Microsoft na tym urządzeniu” w Ustawieniach logowania będzie teraz wyświetlane tylko dla kont, dla których ta opcja jest obsługiwana.
 • Możesz teraz ponownie zaznaczyć tekst nazw aktualizacji w historii aktualizacji systemu Windows, jeśli chcesz je skopiować.
 • Rozwiązano problem, który uważany jest za główną przyczynę awarii u niektórych osób po kliknięciu niektórych łączy na stronie Opcje zaawansowane w Ustawieniach usługi Windows Update.
 • Historia aktualizacji systemu Windows powinna teraz poprawnie pokazywać liczbę aktualizacji w każdej kategorii, zamiast pokazywać 0.
 • Łącze BitLocker w Ustawieniach nie będzie się już zawieszać, jeśli zostanie kliknięte na urządzeniach, na których nie jest obsługiwane.
 • Naprawiono kilka miejsc w Ustawieniach, w których Narrator nie czytał elementów, w tym dokonywał aktualizacji, aby Narrator ogłaszał teraz sukces po pomyślnym sparowaniu urządzenia.
 • Opcje w Ustawieniach personalizacji, które nie są obsługiwane po wybraniu motywu kontrastowego, zostaną teraz wyłączone.
 • Otwarcie Ustawień paska zadań w Windows Sandbox nie spowoduje już awarii Ustawień.
 • Naprawiono zawieszanie się okna wysuwanego wprowadzania, które powodowało zawieszanie się Szybkich ustawień i brak uruchamiania.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że czasami znikał przycisk edycji w Szybkich ustawieniach.
 • Naprawiono zakleszczenie, które powodowało, że wartości włączania/wyłączania danych komórkowych nie pasowały między stronami Szybkie ustawienia i Ustawienia sieci komórkowej.
 • Szybkie ustawienia nie powinny być już przycinane podczas korzystania z Lupy.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że opcja Duplikuj w menu wysuwanym Projekt w Szybkich ustawieniach nie działała w niektórych przypadkach.
 • Ikony używane w tekście Windows Spotlight na ekranie blokady powinny teraz wyświetlać się poprawnie i czasami nie wyglądać jak pola.
 • Dźwięk uruchamiania systemu Windows nie powinien już być odtwarzany podczas aktualizacji.
 • Poprawiono przyciski okna dialogowego UAC, aby stan wciśnięty był bardziej spójny z innymi przyciskami.
 • Obraz w powiadomieniu Windows Hello jest teraz widoczny w trybie jasnym.
 • Tekst „Przygotowywanie rzeczy” po aktualizacji powinien być teraz napisany poprawną czcionką (zmienna Segoe UI).
 • Wykonano pracę, aby zmniejszyć potencjalne efekty bandingu na ekranie „Przygotowywanie rzeczy” po pierwszym skonfigurowaniu urządzenia.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że stan Number Lock nie utrzymywał się podczas ponownego uruchamiania szybkiego uruchamiania.
 • Naprawiono problem, który mógł powodować, że ekran blokady był pusty z domyślnym obrazem ekranu blokady, jeśli włączono pokaz slajdów na ekranie blokady w połączeniu z opcją „Automatycznie wybierz kolor akcentu z mojego tła” w ustawieniach personalizacji.
 • Rozwiązano problem z niejawnymi testerami ze sparowanymi urządzeniami Bluetooth LE, który powodował wzrost problemów z niezawodnością i sprawdzaniem błędów Bluetooth po wznowieniu ze stanu hibernacji lub po wyłączeniu Bluetooth.
 • Naprawiono awarię niektórych podłączonych urządzeń, która mogła spowodować niemożność korzystania z Bluetooth.
 • Złagodzono problem dla niektórych podłączonych urządzeń, który powodował nieoczekiwane sygnały dźwiękowe, niższą niż oczekiwano maksymalną głośność, sporadyczne zawieszanie się usługi Windows Audio i pozorne zacinanie się głośności.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że niektóre skanery nie działały.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować nieoczekiwane zmiany jasności podczas dodawania monitora, zamykania, a następnie otwierania pokrywy laptopa, zmiany rozdzielczości lub orientacji (w tym autorotacji) lub ustawienia w grze lub trybu pełnoekranowego w innej rozdzielczości.
 • Instalowany nowy sterownik ekranu nie powinien już nieoczekiwanie ponownie włączać wyłączonych urządzeń, w tym kart graficznych.
 • Przyciski Min/Max na pasku tytułu niektórych aplikacji nie powinny już być zniekształcone po wyłączeniu motywu kontrastu.
 • Naprawiono awarię explorer.exe, która mogła wystąpić podczas korzystania z klawiszy ALT + Tab.
 • Fokus klawiatury w ALT + Tab i Widok zadań powinien być teraz lepiej widoczny.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że przycisk instalacji w Sklepie Microsoft mógł nie działać w ograniczonych scenariuszach.
 • Rozwiązano również problem z ocenami i opiniami w przypadku niektórych aplikacji.
 • Języki arabski i hebrajski umożliwiają teraz zmianę ustawień zespołów.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli wykonywałeś połączenie wychodzące, nie było dzwonka, ale interfejs użytkownika wskazywał, że połączenie jest nawiązywane.
 • Wprowadzono zmianę, aby poprawić wydajność uruchamiania Menedżera zadań w niektórych scenariuszach, w których był nieoczekiwanie bardzo powolny.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że niektóre aplikacje czasami uzyskiwały niewłaściwy profil kolorów w scenariuszach z wieloma monitorami.
 • Naprawiono awarię, która powodowała nieoczekiwane wyłączenie opcji nagrywania i zrzutów ekranu na pasku gier Xbox.
 • Rozwiązano problem z wdrażaniem aplikacji, który uważany jest za główną przyczynę nieuruchamiania się zabezpieczeń systemu Windows na niewielkiej liczbie urządzeń.
 • Tekst modułu ładującego systemu Windows powinien teraz poprawnie brzmieć Windows 11.
 • Naprawiono logo w narzędziu do rozwiązywania problemów z aplikacjami Sklepu.
 • Wykonano pracę nad WSL2, aby poprawić wydajność i niezawodność przekaźnika localhost.

Źródło: microsoft

Sprawdź najlepsze prezenty na komunię

Partner poradnika:

Kup prezent na komunię z apką PAYBACK i zgarnij punkty
Impression Tag
Sprawdź najnowsze wpisy