Kilka dni temu Microsoft udostępnił kompilację 22449 Insider Preview systemu Windows 11 na kanale deweloperskim. Te kompilacje pochodzą z najwcześniejszego etapu i nie zawsze są stabilne. Warto zapoznać się z nowościami buildu.

Zobacz także: Twój stary iPhone wolno działa? Przyspiesz go jedną sztuczką!

Windows 11 – kolejna aktualizacja na kanale Dev

Windows 11 loading

Nowości systemu obejmują:

 • Ekran startowy pokazuje teraz progresywną animację pierścienia do ładowania systemu operacyjnego zamiast animowanego okręgu kropek. Z biegiem czasu będzie też tak w innych obszarach systemu operacyjnego.
 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku Bluetooth w Szybkich ustawieniach i wybranie Ustawienia spowoduje teraz otwarcie głównej strony Bluetooth i urządzeń w Ustawieniach.
 • Dźwięk uruchamiania systemu Windows nie będzie już odtwarzany po aktualizacji nienadzorowanej (czyli zaplanowanej aktualizacji systemu Windows, gdy nie ma Cię przy komputerze).
 • Dodano łącze do ustawień personalizacji klawiatury dotykowej w sekcji Pisanie > Klawiatura dotykowa, aby poprawić wykrywalność.
 • Powiadomienia mają teraz tło akrylowe.
 • Zaktualizowana animacja używana w powiadomieniu przedstawiającym Windows Hello, jeśli nie został skonfigurowany.
 • Zaktualizowano okno dialogowe podczas zamykania Sandboxa systemu Windows, aby miało zaokrąglone efekty wizualne.
 • Zmieniono projekt Centrum powiadomień, aby nazwy aplikacji były lepiej oddzielone od powiadomień.

Poprawki

Microsoft Windows 11 błędy

Nowa wersja uwzględnia następujące poprawki:

 • Jeśli pasek zadań jest ustawiony na automatyczne ukrywanie, najechanie kursorem na róg paska zadań lub na dole monitorów pomocniczych powinno teraz poprawnie wywołać pasek zadań.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że wysuwany kalendarz był w stanie, w którym ładowały się tylko nazwy tygodni, a nie część kalendarza.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kalendarz księżycowy nie był zsynchronizowany z rzeczywistą datą w menu wysuwanym kalendarza.
 • Jeśli zaktualizowałeś swój format czasu, dodatkowe zegary dodane do menu wysuwanego kalendarza zostaną teraz zaktualizowane, aby to odzwierciedlić.
 • Najechanie kursorem na jeden z pulpitów w menu rozwijanym Widok zadań nie powinno już nieoczekiwanie zmieniać aktywnego pulpitu.
 • Przycisk Focus Assist w centrum powiadomień ma teraz nazwę dostępną dla czytników ekranu.
 • Naprawiono podstawowy problem, który powodował, że czcionka w podglądach paska zadań była niepoprawna.
 • Wykonano pracę, aby uczynić explorer.exe bardziej niezawodnym podczas korzystania z paska zadań na wielu monitorach.
 • Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że aplikacja Mail czasami nie akceptowała danych wprowadzanych z klawiatury w wierszu adresu/tematu nowej wiadomości e-mail.
 • Naprawiono również zakleszczenie związane z wprowadzaniem danych, które powodowało, że niektóre okna nie reagowały na dane wejściowe myszy, w tym Wyszukiwanie, Start i panel emoji.
 • Jeśli używasz tabletu lub urządzenia 2 w 1 w pozycji tabletu, klawiatura dotykowa powinna być teraz wywoływana po dotknięciu Wiersz polecenia, aby wprowadzić tekst bez konieczności dotykania przycisku klawiatury dotykowej.
 • Nazwa klawiatury N’Ko powinna teraz wyświetlać się poprawnie w menu wysuwanym po dodaniu do listy danych wejściowych.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem z animacją cienia podczas otwierania panelu emoji lub pisania głosowego.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń wydajności, aby rozwiązać problem, w którym IME Pinyin zajmował dużo czasu na uruchomienie.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że Pinyin IME ulegał awarii i utknął w zepsutym stanie, co mogło spowodować, że nie można już było niczego wpisywać.
 • Rozwiązano problem z japońskim edytorem IME, który nie blokował trybu wprowadzania Kana i przywracał go do trybu Romaji po wpisaniu pojedynczego znaku, gdy Kontrola konta użytkownika była wyłączona lub używano Windows Sandbox.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po wstawieniu wielu dźwięków przedłużenia w jednym rzędzie za pomocą japońskiego edytora IME, pierwszy i pozostałe były wstawiane z innym kodem znaków.
 • Zajęto się niektórymi przypadkami, w których nic nie widać podczas próby uruchomienia przełącznika wejściowego (Win + Spacja), w tym podczas korzystania z Windows Sandbox.
 • Rozwiązano problem z zwracaniem gniewnie wyglądającego emoji, jeśli szukano słowa „smutny” w panelu emoji.
 • Wprowadzono kilka poprawek, aby naprawić renderowanie niektórych znaków podczas pisania w pionie, na przykład pisanie po japońsku w pionie za pomocą interfejsu użytkownika Meiryo.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem, który mógł powodować zablokowanie się lewego przycisku myszy na precyzyjnych touchpadach i przestanie działać.
 • Wprowadzanie kodów klawiszy ALT na klawiaturze numerycznej podczas korzystania z japońskiego edytora IME powinno teraz działać.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że Alt-Gr był czasami ignorowany, gdy aktywne było okno RDP klienta.
 • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem, który mógł powodować upuszczanie znaków podczas pisania za pomocą koreańskiego edytora IME w niektórych polach tekstowych win32.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że przenoszenie niektórych okien aplikacji byłoby bardzo powolne, jeśli okno Eksploratora plików było również widoczne na ekranie.
 • Pasek poleceń powinien być teraz poprawnie odwzorowywany w języku arabskim i hebrajskim oraz poprawiono niektóre pozycje podczas korzystania z wysuwanych menu paska poleceń w tych językach wyświetlania.
 • Złagodzono problem mający wpływ na niezawodność explorer.exe.
 • Naprawiono problem z renderowaniem tekstu z apostrofem w oknie dialogowym Przenieś folder.
 • Kliknięcie komunikatu „Odnajdowanie sieci jest wyłączone” w Eksploratorze plików spowoduje teraz przejście do bardziej odpowiedniej lokalizacji, a nie tylko strony głównej Ustawienia sieci.
 • Naprawiono podstawowy problem, który uważa się za przyczynę awarii explorer.exe u niektórych osób po użyciu przycisku wklejania po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze plików.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że poziom naładowania baterii wyświetlany dla podłączonych urządzeń Bluetooth w Ustawieniach zacinał się i wydawał się nieaktualny.
 • Problemy z kontrastem w ustawieniach dźwięku powinny teraz zostać naprawione podczas korzystania z motywu kontrastu Pustynia.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wybór typu dźwięku 5.1 w ustawieniach dźwięku nie zacinał się.
 • Suwaki w mikserze głośności ustawień dźwięku nie powinny już mieć niespodziewanie różnej długości.
 • Łącze Wyszukiwanie w systemie Windows na stronie Uprawnienia wyszukiwania w Ustawieniach działa teraz i nie powinno już powodować awarii Ustawień, jeśli indeksator nie jest uruchomiony.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń, które pomogą rozwiązać podstawowy problem, który może powodować nieoczekiwane zapominanie o pozycjach wyświetlania i ustawieniach.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego zdjęcie profilowe w górnym rogu Ustawień czasami źle się skalowało.
 • Format czasu w Ustawieniach zasilania i baterii powinien teraz odpowiadać Twoim preferencjom.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kliknięcie ostrzeżenia o wysokiej jasności w ustawieniach zasilania i baterii nie obniżało jasności.
 • Strona odtwarzania wideo w Ustawieniach nie powinna już pokazywać opcji baterii dla urządzeń bez baterii.
 • Naprawiono błąd pisowni Santali w ustawieniach językowych.
 • Naprawiono błędną pisownię Malezja (TA-MY) w ustawieniach języka podczas używania języka wyświetlania tamilskiego.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że przejście do ekranu blokady czasami powodowało awarię ustawień.
 • Ustawienie „Zezwalaj na logowanie Windows Hello tylko dla kont Microsoft na tym urządzeniu” w Ustawieniach logowania będzie teraz wyświetlane tylko dla kont, dla których ta opcja jest obsługiwana.
 • Możesz teraz ponownie zaznaczyć tekst nazw aktualizacji w historii aktualizacji systemu Windows, jeśli chcesz je skopiować.
 • Rozwiązano problem, który uważany jest za główną przyczynę awarii u niektórych osób po kliknięciu niektórych łączy na stronie Opcje zaawansowane w Ustawieniach usługi Windows Update.
 • Historia aktualizacji systemu Windows powinna teraz poprawnie pokazywać liczbę aktualizacji w każdej kategorii, zamiast pokazywać 0.
 • Łącze BitLocker w Ustawieniach nie będzie się już zawieszać, jeśli zostanie kliknięte na urządzeniach, na których nie jest obsługiwane.
 • Naprawiono kilka miejsc w Ustawieniach, w których Narrator nie czytał elementów, w tym dokonywał aktualizacji, aby Narrator ogłaszał teraz sukces po pomyślnym sparowaniu urządzenia.
 • Opcje w Ustawieniach personalizacji, które nie są obsługiwane po wybraniu motywu kontrastowego, zostaną teraz wyłączone.
 • Otwarcie Ustawień paska zadań w Windows Sandbox nie spowoduje już awarii Ustawień.
 • Naprawiono zawieszanie się okna wysuwanego wprowadzania, które powodowało zawieszanie się Szybkich ustawień i brak uruchamiania.
 • Wykonano pracę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że czasami znikał przycisk edycji w Szybkich ustawieniach.
 • Naprawiono zakleszczenie, które powodowało, że wartości włączania/wyłączania danych komórkowych nie pasowały między stronami Szybkie ustawienia i Ustawienia sieci komórkowej.
 • Szybkie ustawienia nie powinny być już przycinane podczas korzystania z Lupy.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że opcja Duplikuj w menu wysuwanym Projekt w Szybkich ustawieniach nie działała w niektórych przypadkach.
 • Ikony używane w tekście Windows Spotlight na ekranie blokady powinny teraz wyświetlać się poprawnie i czasami nie wyglądać jak pola.
 • Dźwięk uruchamiania systemu Windows nie powinien już być odtwarzany podczas aktualizacji.
 • Poprawiono przyciski okna dialogowego UAC, aby stan wciśnięty był bardziej spójny z innymi przyciskami.
 • Obraz w powiadomieniu Windows Hello jest teraz widoczny w trybie jasnym.
 • Tekst „Przygotowywanie rzeczy” po aktualizacji powinien być teraz napisany poprawną czcionką (zmienna Segoe UI).
 • Wykonano pracę, aby zmniejszyć potencjalne efekty bandingu na ekranie „Przygotowywanie rzeczy” po pierwszym skonfigurowaniu urządzenia.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że stan Number Lock nie utrzymywał się podczas ponownego uruchamiania szybkiego uruchamiania.
 • Naprawiono problem, który mógł powodować, że ekran blokady był pusty z domyślnym obrazem ekranu blokady, jeśli włączono pokaz slajdów na ekranie blokady w połączeniu z opcją „Automatycznie wybierz kolor akcentu z mojego tła” w ustawieniach personalizacji.
 • Rozwiązano problem z niejawnymi testerami ze sparowanymi urządzeniami Bluetooth LE, który powodował wzrost problemów z niezawodnością i sprawdzaniem błędów Bluetooth po wznowieniu ze stanu hibernacji lub po wyłączeniu Bluetooth.
 • Naprawiono awarię niektórych podłączonych urządzeń, która mogła spowodować niemożność korzystania z Bluetooth.
 • Złagodzono problem dla niektórych podłączonych urządzeń, który powodował nieoczekiwane sygnały dźwiękowe, niższą niż oczekiwano maksymalną głośność, sporadyczne zawieszanie się usługi Windows Audio i pozorne zacinanie się głośności.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że niektóre skanery nie działały.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować nieoczekiwane zmiany jasności podczas dodawania monitora, zamykania, a następnie otwierania pokrywy laptopa, zmiany rozdzielczości lub orientacji (w tym autorotacji) lub ustawienia w grze lub trybu pełnoekranowego w innej rozdzielczości.
 • Instalowany nowy sterownik ekranu nie powinien już nieoczekiwanie ponownie włączać wyłączonych urządzeń, w tym kart graficznych.
 • Przyciski Min/Max na pasku tytułu niektórych aplikacji nie powinny już być zniekształcone po wyłączeniu motywu kontrastu.
 • Naprawiono awarię explorer.exe, która mogła wystąpić podczas korzystania z klawiszy ALT + Tab.
 • Fokus klawiatury w ALT + Tab i Widok zadań powinien być teraz lepiej widoczny.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że przycisk instalacji w Sklepie Microsoft mógł nie działać w ograniczonych scenariuszach.
 • Rozwiązano również problem z ocenami i opiniami w przypadku niektórych aplikacji.
 • Języki arabski i hebrajski umożliwiają teraz zmianę ustawień zespołów.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli wykonywałeś połączenie wychodzące, nie było dzwonka, ale interfejs użytkownika wskazywał, że połączenie jest nawiązywane.
 • Wprowadzono zmianę, aby poprawić wydajność uruchamiania Menedżera zadań w niektórych scenariuszach, w których był nieoczekiwanie bardzo powolny.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że niektóre aplikacje czasami uzyskiwały niewłaściwy profil kolorów w scenariuszach z wieloma monitorami.
 • Naprawiono awarię, która powodowała nieoczekiwane wyłączenie opcji nagrywania i zrzutów ekranu na pasku gier Xbox.
 • Rozwiązano problem z wdrażaniem aplikacji, który uważany jest za główną przyczynę nieuruchamiania się zabezpieczeń systemu Windows na niewielkiej liczbie urządzeń.
 • Tekst modułu ładującego systemu Windows powinien teraz poprawnie brzmieć Windows 11.
 • Naprawiono logo w narzędziu do rozwiązywania problemów z aplikacjami Sklepu.
 • Wykonano pracę nad WSL2, aby poprawić wydajność i niezawodność przekaźnika localhost.

Źródło: microsoft

Google News
Obserwuj ANDROID.COM.PL w Google News i bądź zawsze na bieżąco!
Obserwuj

Adam Lulek

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, wykładowca, maniak GPW, gier strategicznych, smartfonów i nowych technologii. Sympatyk kolejnictwa i muzyki elektronicznej.