Microsoft Windows 10 21H1 błędy - koniec problemów z procesorem

Microsoft łata Windows 10 – duża liczba poprawek, które trafią do systemu

5 minut czytania
Komentarze

Windows 11 jeszcze nie ujrzał światła dziennego, a Microsoft stale pracuje nad poprawkami Windows 10. Gigant z Redmond udostępnił właśnie kompilację 19043.1200 (KB5005101) w kanale podglądu dla niejawnych testerów, którzy korzystają z systemu Windows 10 w wersji 21H1. Zobaczmy, co trafi do Windowsa 10.

Zobacz także: Microsoft utrudni zmianę domyślnej przeglądarki

Microsoft łata Windows 10

Microsoft Windows 10 21H1 błędy - koniec problemów z procesorem

Oto zmiany, które Microsoft póki co wdroży do wersji Preview Windows 10, a potem trafią do stabilnego wydania:

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał użytkownikom śledzenie niepowodzeń aktywacji Distributed Component Object Model (DCOM).
 • Rozwiązano problem z wątkami, który mógł powodować, że usługa zdalnego zarządzania Windows (WinRM) przestaje działać, gdy jest mocno obciążona.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że proces hosta Windows Management Instrumentation (WMI) przestawał działać.
 • Rozwiązano problem z migracją plików między ścieżkami rozproszonego systemu plików (DFS) przechowywanymi na różnych woluminach.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał zapisywanie do repozytorium WMI po wystąpieniu stanu małej ilości pamięci.
 • Rozwiązano problem z resetowaniem jasności dla zawartości standardowego zakresu dynamiki (SDR) na monitorach o wysokim zakresie dynamiki (HDR). Dzieje się tak po ponownym uruchomieniu systemu lub ponownym zdalnym połączeniu się z systemem.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować wyświetlanie czarnego ekranu na zewnętrznym monitorze po hibernacji. Ten problem może wystąpić, gdy monitor zewnętrzny łączy się ze stacją dokującą przy użyciu określonego interfejsu sprzętowego.
 • Naprawiono wyciek pamięci, który występuje, gdy używasz klas zagnieżdżonych w VBScript.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał wpisywanie jakichkolwiek słów w polu nazwy użytkownika podczas procesu out-of-box experience (OOBE). Ten problem występuje, gdy używasz edytora chińskiej metody wprowadzania (IME).
 • Rozwiązano problem z aplikacjami używającymi podkładki, które przestawały działać. Ten problem występuje na urządzeniach, na których nie zainstalowano pliku edgegdi.dll. Komunikat o błędzie brzmi: „Wykonywanie kodu nie może być kontynuowane, ponieważ nie znaleziono pliku edgegdi.dll”.
 • Rozwiązano problem, który mógł uniemożliwiać zminimalizowanie aplikacji korzystającej z okien bez motywów.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować, że urządzenie przestaje działać podczas gestu wprowadzania dotykowego. Ten problem występuje, gdy więcej palców zetknie się z touchpadem lub ekranem w trakcie wykonywania gestu.
 • Rozwiązano problem ze zmianą rozmiaru obrazów, który mógł powodować migotanie i resztkowe artefakty liniowe.
 • Rozwiązano problem z kopiowaniem i wklejaniem pola tekstowego do aplikacji Office 365. Edytor IME uniemożliwia wstawianie tekstu do pola tekstowego.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał słuchawkom USB pracy na laptopach obsługujących odciążanie dźwięku USB. Ten problem występuje, jeśli na laptopach zainstalowano sterowniki audio innych firm.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał prawidłowe działanie reguł integralności kodu podczas określania reguł dotyczących nazw rodzinnych pakietów w zasadach integralności kodu. Ten problem występuje z powodu nieprawidłowej obsługi nazw z rozróżnianiem wielkości liter.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający uruchomienie usługi ShellHWDetection na urządzeniu z uprzywilejowanym dostępem (PAW) i uniemożliwiający zarządzanie szyfrowaniem dysków funkcją BitLocker.
 • Rozwiązano problem w Windows Defender Exploit Protection, który uniemożliwiał niektórym aplikacjom Microsoft Office działanie na komputerach z określonymi procesorami.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że pasek narzędzi IME pojawiał się nawet po zamknięciu aplikacji zdalnej.
 • Rozwiązano problem, który mógł wystąpić podczas konfigurowania zasady „Usuń profile użytkowników starsze niż określona liczba dni po ponownym uruchomieniu systemu”. Jeśli użytkownik był zalogowany dłużej niż czas określony w zasadach, urządzenie może nieoczekiwanie usunąć profile podczas uruchamiania.
 • Rozwiązano problem z ustawieniem synchronizacji Microsoft OneDrive „Zawsze zachowuj na tym urządzeniu”.
 • Rozwiązano problem z błędnym wynikiem Furigany, gdy użytkownik anuluje japońską rekonwersję.
 • Naprawiono rzadki stan, który uniemożliwia zestawom słuchawkowym Bluetooth łączenie się przy użyciu profilu zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP) do odtwarzania muzyki i powoduje, że zestawy słuchawkowe działają tylko w przypadku połączeń głosowych.
 • Dodano zasadę „Docelowa wersja produktu”. Dzięki temu administratorzy mogą określić produkt systemu Windows, do którego urządzenia mają być migrowane lub na których mają pozostać (na przykład Windows 10 lub Windows 11).
 • Zwiększono domyślną liczbę wpisów w pamięci podręcznej wyszukiwania lokalnego urzędu zabezpieczeń (LSA), aby poprawić wydajność wyszukiwania w scenariuszach z dużą liczbą wyszukiwań.
 • Rozwiązano problem, który mógł tworzyć zduplikowane wbudowane konta lokalne, takie jak konto administratora lub gościa, podczas uaktualniania. Ten problem występuje, jeśli wcześniej zmieniono nazwy tych kont. W rezultacie po uaktualnieniu przystawka MMC Użytkownicy i grupy lokalne (msc) jest wyświetlana jako pusta bez kont. Ta aktualizacja usuwa zduplikowane konta z lokalnej bazy danych Menedżera kont zabezpieczeń (SAM) na komputerach, których dotyczy problem. Jeśli system wykrył i usunął zduplikowane konta, rejestruje zdarzenie Directory-Services-SAM o identyfikatorze 16986 w dzienniku zdarzeń systemu.
 • Naprawiono błąd zatrzymania 0x1E w srv2!Smb2CheckAndInvalidateCCFFile.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować niepowodzenie walidacji transferu z błędem „HRESULT E_FAIL został zwrócony z wywołania składnika COM”. Ten problem występuje, gdy jako źródeł używasz systemu Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować, że system przestawał działać po wykryciu przez filtr deduplikacji uszkodzenia w punkcie ponownej analizy. Ten problem występuje z powodu zmian sterownika deduplikacji wprowadzonych w poprzedniej aktualizacji.
 • Rozwiązano problem z używaniem polecenia robocopy z opcją tworzenia kopii zapasowej (/B) w celu naprawienia utraty danych. Ten problem występuje, gdy lokalizacja źródłowa zawiera warstwowe pliki Azure File Sync lub warstwowe pliki w chmurze.
 • Zaprzestalno uruchamiać zapytania względem interfejsów API OneSettings z przestarzałej funkcji kondycji pamięci masowej.
 • Włączono ponad 1400 nowych zasad zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Za ich pomocą można skonfigurować zasady, które również obsługują zasady grupy. Te nowe zasady MDM obejmują zasady szablonów administracyjnych (ADMX), takie jak zgodność aplikacji, przekazywanie zdarzeń, obsługa i harmonogram zadań. Od września 2021 r. możesz użyć katalogu ustawień programu Microsoft Endpoint Manager (MEM), aby skonfigurować te nowe zasady MDM.

Źródło: microsoft

Motyw