Windows 11 jest stale testowany w kanale Dev i Beta. Każdy użytkownik, który należy do Windows Insider może przetestować nadchodzącą generację systemu. Microsoft regularnie go aktualizuje dodając nowe funkcje i poprawiając błędy. Nie inaczej jest tym razem.

Windows 11 z kolejną aktualizacją

Kilka dni temu pojawił się build o numerze 22000.120. Zobaczmy, jakie zmiany zagościły w kolejnej wersji systemu Windows 11.

Zobacz także: Nie rozumiem popularności Google Chrome

Zmiany i ulepszenia:

 • Wprowadzono nowy widżet Rodzina dla kont MSA! Jest dostępny we wszystkich językach i regionach systemu Windows. Pozwala zobaczyć ostatnią aktywność członków Twojej grupy rodzinnej Microsoft.
Windows 11 plakietka
 • Zaczęto wprowadzać plakietki powiadomień dla ikony czatu na pasku zadań. Nie wszyscy od razu to zobaczą.
 • Wprowadzono pewne ulepszenia, aby poprawić wygląd przycisku zamykania w oknach podglądu paska zadań.
 • Podczas zmiany tła dla komputerów stacjonarnych, nawet jeśli Ustawienia są już otwarte, użycie opcji Wybierz tło za pomocą widoku zadań wymusi teraz przeniesienie ustawień na dowolny pulpit, na którym aktualnie się znajdujesz.
 • Przesunięto przycisk Identyfikuj w Ustawieniach wyświetlania, aby znajdował się tuż pod kontrolą rozmieszczania monitorów (gdy podłączonych jest wiele monitorów), aby łatwiej było go znaleźć.
 • Zaktualizowano menu kontekstowe Eksploratora plików, aby było nieco bardziej kompaktowe dla użytkowników myszy.
 • Zaktualizowano przycisk „Nowy” na pasku poleceń Eksploratora plików, aby używał stylu menu rozwijanego ze wszystkimi opcjami na jednej liście zamiast listy zagnieżdżonej.
 • Wprowadzono pewne ulepszenia, aby poprawić wykorzystanie miejsca i rozmiarów miniatur w ALT + Tab, Widok zadań i asystent przyciągania.

Poprawki błędów:

 • Wirtualny touchpad jest teraz ponownie dostępny do włączenia w Ustawieniach paska zadań.
 • Menu wysuwane: Widok zadań nie będzie już zamykane, gdy zaczniesz pisać podczas próby zmiany nazwy pulpitów.
 • Wysuwany panel: Widok zadań powinien być teraz wyświetlany we właściwym kierunku dla niejawnych testerów używających języka arabskiego lub hebrajskiego.
 • Gdy Cortana jest skonfigurowana do aktywacji głosowej, najechanie kursorem na ikonę mikrofonu w rogu paska zadań da odpowiedź: „Twój asystent jest gotowy do odpowiedzi” zamiast „Proces hostowania usług systemu Windows”.
 • Zmiany DPI nie powinny już powodować powielania i nakładania się ikon w rogu paska zadań.
 • Dostosowano odstępy między nagłówkami wysuwanego kalendarza, aby dać nieco więcej miejsca.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli zaktualizowałeś preferowany pierwszy dzień tygodnia, nie było to odzwierciedlone w menu wysuwanym kalendarza, dopóki nie wylogujesz się i nie zalogujesz ponownie.
 • Preferowany stan wysuwanego kalendarza (rozwinięty lub zwinięty) powinien teraz trwać po ponownym uruchomieniu.
 • Naprawiono problem, w którym wiele monitorów powiązanych z paskiem zadań powodowało, że menu Start wyskakiwało w róg ekranu, a plik explorer.exe ulegał awarii podczas próby najechania kursorem na przycisk Widok zadań na monitorach pomocniczych.
 • Złagodzono problem, który mógł wywołać pętlę awarii explorer.exe dla niejawnych testerów działających w systemie Windows z wieloma monitorami.
 • Kliknięcie ikony widżetów na monitorze dodatkowym powinno teraz otwierać widżety na tym monitorze zamiast na głównym.
 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pasku zadań za pomocą pióra nie powinno już powodować awarii.
 • Rozwiązano problem powodujący rozmycie ikon aplikacji na pasku zadań dla niektórych niejawnych testerów.
 • Dokonano postępów, aby rozwiązać problem polegający na tym, że ikony aplikacji na pasku zadań mogły utknąć podczas ładowania.
 • Naprawiono błąd powodujący awarię pliku explorer.exe po kliknięciu przycisku Widok zadań.
 • Naprawiono błąd powodujący zacinanie się okna czatu na ekranie.
 • Kliknięcie Czatu na drugim monitorze powinno teraz uruchomić go we właściwej pozycji i DPI.
 • Dokonano postępów, aby rozwiązać problem polegający na tym, że okna podglądu paska zadań zacinały się na ekranie i nie zamykały się po kliknięciu czegoś innego.
 • Aby rozwiązać problem polegający na tym, że naciśnięcie klawisza F7 przy fokusie ustawionym na pasek zadań powoduje zablokowanie paska zadań, wprowadzono zmianę polegającą na tym, że monit przeglądania kursora nie będzie już wyświetlany, jeśli klawisz F7 zostanie naciśnięty w miejscu, w którym nie ma bloku tekstu.
 • Jeśli naciśniesz WIN + B, a następnie klawisze strzałek, będziesz mógł teraz przejść do wszystkich elementów w rogu paska zadań bez konieczności wcześniejszego naciskania klawisza Tab.
 • Plakietki na ikonach aplikacji na monitorach dodatkowych powinny być teraz zsynchronizowane z tym, co jest wyświetlane na monitorze głównym.
 • Ustawienia nie będą się już zawieszać po kliknięciu „Rozpoznawanie twarzy (Windows Hello)” w Ustawieniach logowania, gdy Windows Hello jest już skonfigurowany.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po przejściu do opcji Ustawienia > Sieć i Internet > Ethernet można było nieoczekiwanie zmienić typ profilu sieciowego. Jeśli jesteś użytkownikiem sieci Ethernet, sprawdź ustawienia po uaktualnieniu do tej kompilacji, aby upewnić się, że wybrany jest żądany typ profilu sieciowego i zmień go, jeśli tak nie jest.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że ustawienie adresu IP w ustawieniach sieci nie działało w niektórych przypadkach.
 • Edycja szczegółów serwera proxy VPN w Ustawieniach nie powinna już powodować awarii Ustawień.
 • Naprawiono inny problem powodujący awarię ustawień zasilania i baterii.
 • Rozwiązano również problem, który mógł powodować awarię ustawień, jeśli przeszedłeś do wykresu 7-dniowego zużycia baterii w Ustawieniach zasilania i baterii.
 • Paski postępu w Ustawieniach mają teraz odpowiednie akcenty kolorystyczne.
 • Zapisywanie niestandardowych motywów w Ustawieniach personalizacji powinno teraz działać.
 • Najechanie kursorem na przełączniki w Ustawieniach nie spowoduje ich zniknięcia.
 • Rozwiązano problem, który mógł spowodować, że wyszukiwanie w Ustawieniach było trwale zepsute, z komunikatem „Brak wyniku” przy każdym wyszukiwaniu.
 • Dokonano postępów, aby rozwiązać problem polegający na tym, że podczas zmiany rozmiaru okna Ustawienia wyświetlał się duży, jednolity obszar koloru akcentującego.
 • Po uruchomieniu ustawienia nie powinny już migać na zielono.
 • Dokonano postępów, aby naprawić problem, który powodował losowe awarie na stronach Ustawień z listami, a także problem powodujący losowe awarie na stronach Ustawień z przyciskami opcji.
 • Linki do określonych stron Ustawień będą teraz poprawnie przekierowywać do właściwej strony w Ustawieniach, gdy Ustawienia nie są jeszcze otwarte.
 • Twoje zdjęcie profilowe w Ustawieniach nie powinno już mieć nieoczekiwanej kwadratowej tylnej płyty, gdy włączona jest przezroczystość.
 • Dodano brakujący pasek postępu podczas odinstalowywania aplikacji w sekcji Aplikacje i funkcje w Ustawieniach.
 • Ikony w mikserze głośności w ustawieniach dźwięku nie powinny się już nakładać.
 • Parowanie przychodzącego kodu PIN Bluetooth w Ustawieniach powinno teraz działać ponownie.
 • Jeśli klikniesz „Opcje zaawansowane” u góry strony podczas przeglądania ustawień Windows Update, powinny się teraz otworzyć Opcje zaawansowane.
 • Wprowadzono kolejną poprawkę dla suwaków głośności i jasności, które stały się nieoczekiwanie małe, jeśli wszystkie inne ustawienia zostały usunięte z Szybkich ustawień.
 • Przejście z jednej z podstron Szybkich ustawień do rozwijanego menu wejściowego nie powinno już powodować awarii.
 • Jeśli korzystasz z sekcji Dostępność w Szybkich ustawieniach, przełączniki powinny teraz pokazywać poprawny stan każdej funkcji.
 • Jeśli naciśniesz WIN + P, aby przejść bezpośrednio do projektu w Szybkich ustawieniach, klawisze strzałek działają teraz, aby poruszać się w górę i w dół listy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre miniatury były losowo ściskane w panelu sterowania multimediami nad Szybkimi ustawieniami.
 • Wprowadzono kolejną poprawkę, aby rozwiązać problem nieoczekiwanego włączania się Focus Assist podczas przeglądania pulpitu.
 • Naprawiono problem powodujący, że Eksplorator plików nieoczekiwanie nie wyświetlał zaktualizowanego paska przewijania w trybie ciemnym.
 • Rozwiązano problem wycieku GDI związanego z używaniem menu kontekstowego, który powodował spowolnienie działania Eksploratora plików po dłuższym użytkowaniu.
 • Wprowadzono zmianę, aby zaradzić wyciekowi pamięci, który miał wpływ na Eksplorator plików, gdy otwierano więcej okien Eksploratora plików.
 • Wprowadzono również zmianę związaną z paskiem poleceń w Eksploratorze plików, która powodowała zwiększenie liczby wątków za każdym razem, gdy otwierano nowe okno Eksploratora plików, które stale rosło, zużywając zasoby.
 • Naprawiono awarię pliku explorer.exe związaną z używaniem Akrylu w menu kontekstowym Eksploratora plików.
 • Naprawiono problem powodujący nieoczekiwane pojawianie się prostokąta fokusu podczas korzystania z myszy do interakcji z paskiem poleceń Eksploratora plików.
 • Menu kontekstowe nie powinno już migotać, jeśli najedziesz na nie kursorem, gdy włączone są motywy Kontrastowe.
 • Menu kontekstowe nie powinno już być nieoczekiwanie przycinane z boku.
 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dolnym rogu pulpitu nie powoduje już otwierania menu kontekstowego u góry ekranu.
 • Rozwiązano podstawowy problem, który był główną przyczyną pojawiania się paska przewijania w menu kontekstowym i awarii pliku explorer.exe podczas próby interakcji z nim.
 • Wprowadzono zmianę, aby przyciski radiowe w opcjach plików Eksploratora plików były nieco bardziej oczywiste, gdy są w wybranym stanie.
 • Kliknięcie przycisku zmiany nazwy na pasku poleceń nie powinno już czasami powodować losowego wyświetlania okna dialogowego: Otwórz za pomocą.
 • Naprawiono problem, który powodował, że niektóre okna dialogowe operacji na plikach miały nieczytelny tekst przycisku w trybie ciemnym (na przykład „Plik w użyciu” i „Odmowa dostępu do folderu docelowego”).
 • Wielokrotne szybkie naciśnięcie klawisza Windows nie powinno już powodować awarii programu Start.
 • Wprowadzono zmianę, aby poprawić wydajność uruchamiania menu Start.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że kliknięcie jednego z plików w sekcji Zalecane powodowało w niektórych przypadkach otwarcie pliku w nieoczekiwanej aplikacji.
 • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że wyszukiwanie czasami losowo migało nad Startem podczas otwierania menu Start.
 • Najechanie kursorem na ikonę wyszukiwania nie powinno już powodować awarii po zaktualizowaniu ostatnich wyszukiwań.
 • Po najechaniu kursorem na ikonę Szukaj okno nie powinno być już przycięte.
 • Łączenie się i rozłączanie z komputerem przez Pulpit zdalny oraz przełączanie użytkowników nie powinno już powodować nieoczekiwanego minimalizowania wszystkich otwartych aplikacji.
 • Rozwiązano problem z awarią pliku explorer.exe podczas przyciągania niektórych aplikacji w systemie z monitorami o różnych rozdzielczościach DPI.
 • Gdy okno układów przyciągania jest widoczne po najechaniu na przycisk maksymalizacji aplikacji, powinno teraz być bardziej niezawodnie zamykane po odsunięciu myszy.
 • Naprawiono problem, który powodował awarię explorer.exe, gdy zadokowano lub oddokowano komputer.
 • Ramki okien nie powinny już zacinać się na ekranie podczas zamykania okien.
 • Naprawiono problem, który powodował, że okna nieoczekiwanie otwierały się na niewłaściwym pulpicie, gdy nie powinny.
 • Wyłączono animację podczas przełączania pulpitów za pomocą skrótów klawiaturowych, ponieważ prowadziło to do migania i zawieszania się.
 • Podczas maksymalizacji niektórych okien, takich jak Eksplorator plików, granica nie powinna już być przekraczana do monitorów pomocniczych.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że czytniki ekranu nieoczekiwanie wyrzucały „DesktopWindowXamlSource” podczas używania klawiszy ALT + Tab.
 • Dokonano postępów, aby poprawić czułość podczas używania gestu touchpada do wywoływania ALT + Tab i przełączania aplikacji.
 • Windows Hello Face powinien teraz działać ponownie po aktualizacji.
 • Naprawiono problem, który powodował, że okno dialogowe UAC uruchamiało się w tle dla aplikacji przypiętych do paska zadań w niektórych sytuacjach.
 • Wdrażana jest poprawka programu Windows Defender rozwiązująca problem polegający na tym, że „Automatyczne przesyłanie próbek” zostało nieoczekiwanie wyłączone po ponownym uruchomieniu komputera.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że niektórzy niejawni testerzy widzieli powtarzające się awarie pliku logonui.exe.
 • Złagodzono również zakleszczenie, które mogło powodować utknięcie komputera na czarnym ekranie podczas odblokowywania komputera, a także osobną awarię, która powodowała, że ​​niektórzy niejawni testerzy widzieli czarny ekran przez kilka sekund po zalogowaniu.
 • Naprawiono błąd powodujący awarię pliku explorer.exe u niektórych niejawnych testerów podczas pierwszego logowania po uruchomieniu komputera.
 • Poprawiono widoczność elementów ekranu logowania przy wysokim kontraście.
 • Zalogowanie się lub zablokowanie komputera nie powinno już powodować migania na pełnym ekranie w kolorze białym lub z akcentami.
 • Naprawiono błąd związany z podpowiedziami, który powodował klikanie w niewłaściwym miejscu w systemie, na przykład podczas interakcji z ikonami na pulpicie.
 • Klawiatura dotykowa nie powinna już być przycinana po obróceniu orientacji ekranu po zadokowaniu.
 • Złagodzono problem, który prawdopodobnie powoduje, że niektóre klawisze sprzętowe i przyciski nie działają na niektórych urządzeniach, w tym klawisze funkcyjne.
 • Złagodzono problem, który mógł spowodować nieoczekiwane wybudzenie niektórych urządzeń ze stanu uśpienia, jeśli touchpad został użyty do kliknięcia opcji Uśpij w menu Start.
 • Naprawiono błąd, który mógł prowadzić do sprawdzania błędów na PC podczas snu.
 • Naprawiono błąd powodujący zacinanie się gry podczas próby grania, gdy monitor wydajności paska gier Xbox był przypięty do ekranu.
 • Złagodziono problem, który mógł powodować zacinanie się lub spadek liczby klatek na sekundę dla niejawnych testerów podczas poruszania myszą w niektórych grach.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że menu startowe nie identyfikowało poprawnie systemu Windows 11.
 • Rozwiązano problem, który prawdopodobnie powodował wiele nieoczekiwanych problemów z interfejsem użytkownika, w tym półprzezroczyste i nieczytelne okna dialogowe, problemy z kolejnością, duże, zacienione obszary blokujące się na ekranie i odwrócony tekst w menu kontekstowych dla Insiderów arabskich i hebrajskich.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że okna utworzone przy wyłączonej przezroczystości utknęły w jednolitym kolorze, zamiast zamieniać się w akryl, gdy była włączona przezroczystość.
 • Dokonano postępów, aby usunąć nieoczekiwane białe artefakty w rogach okien podczas korzystania z trybu ciemnego.
 • Wielokrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy w niektórych aplikacjach, takich jak Menedżer zadań, nie spowoduje już zmiany ramki menu kontekstowego z zaokrąglonej na kwadratową.
 • Naprawiono problem z fokusem, który powodował natychmiastowe zamykanie okna po naciśnięciu ALT + F4 na pulpicie.
 • Złagodzono problem, który powodował nieoczekiwaną potrzebę ponownego sparowania niektórych podłączonych urządzeń po ponownym uruchomieniu.
 • Osłabiono zakleszczenie programu explorer.exe, które może wystąpić podczas zmiany kolejności pulpitów.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że Microsoft Store wydawał się pobierać aktualizacje aplikacji, które były już zainstalowane na komputerze.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektórzy niejawni testerzy mieli problemy ze sprawdzaniem błędów, w szczególności podczas grania w gry.

Źródło: microsoft