Zbliżająca się aktualizacja Windows 10 21H1 nie będzie należała do obszernych. Jednak Microsoft postarał się, aby poprawić błędy i wprowadzić mniejsze poprawki. Jak to mówią: Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego warto się z nimi zapoznać. Przed Wami wszystkie nowości Windows 10 21H1.

Zobacz także: Uruchom aplikacje Androida na Windows 10 bez użycia telefonu

Nowości Windows 10 21H1

Nowości Windows 10 21H1
Windows 10

W pierwszej kolejności sprawdźmy nowości Windows 10 21H1. Oto one:

 • Wsparcie dla wielu kamer z funkcją Windows Hello, aby ustawić kamerę domyślną jako kamerę zewnętrzną, gdy obecne są zarówno kamery zewnętrzne, jak i wewnętrzne.
 • Ulepszenia wydajności Windows Defender Application Guard, w tym optymalizacja scenariuszy otwierania dokumentów.
 • Usługa Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC) aktualizuje poprawę wydajności w celu obsługi scenariuszy pracy zdalnej.
 • Usunięto starszą aplikację klasyczną Microsoft Edge (Legacy), która nie jest objęta pomocą techniczną i zainstalowano nową przeglądarkę Microsoft Edge.

Poprawki i inne ulepszenia

Oprócz nowości w Windows 10 21H1, Microsoft zadbał także o mniejsze poprawki i ulepszenia:

 • Naprawiono problem z powiększaniem, który występuje podczas korzystania z trybu Microsoft Edge IE na urządzeniach korzystających z wielu monitorów o wysokiej rozdzielczości DPI.
 • Umożliwiono administratorom korzystanie z zasad grupy, aby włączyć rozszerzone skróty klawiaturowe, w tym Ctrl + S, dla użytkowników w trybie przeglądarki Microsoft Edge IE.
 • Naprawiono problem, który uniemożliwiał wyświetlanie ikony kolekcji Toast w Centrum akcji, jeśli identyfikator URI pliku ikony zawiera spacje.
 • Naprawiono błąd powodujący, że ekrany z wysokim zakresem dynamicznym (HDR) są znacznie ciemniejsze niż oczekiwano.
 • Naprawiono problem, który powoduje, że odtwarzanie wideo nie jest zsynchronizowane w trybie duplikatu podczas korzystania z wielu monitorów.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować, że aplikacje przestały działać podczas wpisywania znaków japońskich za pomocą edytora Microsoft Japanese Input Method Editor (IME) w trybie zgodności.
 • Naprawiono problem, który mógł powodować, że urządzenie przestało odpowiadać podczas wyłączania hybrydowego.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał użytkownikom dostosowywanie lub wyłączanie touchpada z powodu ustawień administracyjnych.
 • Naprawiono problem z renderowaniem okna, który powoduje, że zawartość w oknie często miga, gdy używany jest FlipEx.
 • Naprawiono problem z renderowaniem okna, który powoduje, że zawartość w oknie często miga, gdy używana jest nakładka wielopłaszczyznowa (MPO).
 • Naprawiono problem z wprowadzaniem danych w języku japońskim, który pojawia się po zmianie fokusu między polami w przeglądarce Microsoft Edge.
 • Rozwiązano problem, związany z niewyświetlaniem niczego lub wyświetlaniem „Filtrów obliczeniowych” przez czas nieokreślony podczas filtrowania wyników wyszukiwania Eksploratora plików.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał podział układu klawiatury dotykowej po obróceniu urządzenia do trybu pionowego.
 • System Windows będzie teraz informował użytkowników, gdy konto dziecka w planie Family Safety ma uprawnienia administracyjne.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał zamykanie wyskakujących powiadomień za pomocą przycisku Zamknij na urządzeniach z ekranem dotykowym.
 • Naprawiono problem z wyciekiem, który mógł powodować, że program explorer.exe zużywał duże ilości pamięci.
 • Zaktualizowano strefę czasową Wołgograd, Rosja z UTC + 4 do UTC + 3.
 • Dodano nową strefę czasową UTC + 2: 00 Dżuba dla Republiki Sudanu Południowego.
 • Rozwiązano problem z klientem przekazywania dzienników zdarzeń systemu Windows, który zwraca pierwszy zgodny certyfikat bez sprawdzania uprawnień klucza prywatnego. Dzięki tej aktualizacji klient przekazujący dziennik zdarzeń systemu Windows wybiera certyfikat klienta tylko wtedy, gdy usługa sieciowa ma uprawnienia do odczytu klucza prywatnego.
 • Rozwiązano problem, który powoduje, że monitory oparte na programie PowerShell przestają działać po włączeniu transkrypcji w systemach.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał działanie usługi BranchCache, jeśli aktywujesz system Windows przy użyciu licencji dostawcy rozwiązań w chmurze (CSP).
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający uaktualnianie urządzeń z systemem Windows 10 Home Edition do wersji Windows 10 Pro Education przy użyciu usług zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), takich jak Microsoft Intune.
 • Naprawiono problem, który uniemożliwia otwieranie aplikacji App-V i generuje błąd 0xc0000225.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre komputery zarejestrowane w usłudze MDM nie synchronizują się, jeśli nazwa producenta urządzenia zawiera zastrzeżony znak.
 • Rozwiązano problem z używaniem zasad dostawcy usług konfiguracji (CSP) do konfigurowania niestandardowego ustawienia dla inspekcji innych zdarzeń logowania / wylogowywania. Ustawienie niestandardowe nie działa.
 • Naprawiono problem, który powoduje, że system przestaje działać, gdy w systemie nie ma modułu TPM (Trusted Platform Module). Kod błędu w TpmTasks.dll! TrackTPMStateChanges to c0000005.
 • Rozwiązano problem, który powoduje, że wiele wystąpień programu explorer.exe jest uruchamianych w systemie, gdy funkcja AppLocker jest włączona, a system nie znajduje się w Internecie.
 • Rozwiązano problem z roamingiem poświadczeń, gdy włączona jest funkcja Windows Hello dla firm.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał narzędziom do monitorowania wydajności wyświetlanie zarejestrowanych danych dla obiektów liczników pojedynczych wystąpień.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał działanie przeglądarki Microsoft Edge opartej na Chromium. Ten problem występuje, gdy Microsoft Edge jest używany w połączeniu z Microsoft App-V, a czcionki są włączone w środowisku wirtualnym.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować czarny ekran lub opóźnienie logowania do maszyn przyłączonych do hybrydowej usługi Azure Active Directory. Dodatkowo nie ma dostępu do login.microsoftonline.com.
 • Naprawiono problem, który powoduje, że system przestaje działać i generuje kod błędu 0xC9.
 • Naprawiono problem z technologią dźwięku 7.1-kanałowego.
 • Naprawiono problem, który nieoczekiwanie włącza Caps Lock podczas korzystania z trybu RemoteApp.
 • Umożliwiono systemowi Windows pobieranie zaktualizowanych funkcji drukarki, aby zapewnić użytkownikom odpowiedni zestaw dostępnych opcji drukowania.
 • Zaktualizowana obsługa miejsc dziurkowania i zszywania w przypadku zadań drukowania z podawaniem papieru dłuższą krawędzią do pierwszej w niektórych drukarkach.
 • Naprawiono problem z wysokim zużyciem pamięci podczas wykonywania przekształceń XSLT przy użyciu MSXLM6.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować, że Eksplorator plików i inne aplikacje przestały odpowiadać przez kilka minut. Ten problem występuje, gdy klient ponownie łączy się z siecią firmową i próbuje użyć dysków mapowanych w celu uzyskania dostępu do udziałów plików w sieci firmowej.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał klientom Server Message Block 1 (SMB1) uzyskiwanie dostępu do udziału SMB po ponownym uruchomieniu usługi LanmanServer.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować, że interfejs sieciowy klastra przestawał działać przez krótki czas. W rezultacie kontroler interfejsu sieciowego (NIC) jest oznaczony jako uszkodzony. Gdy sieć znów będzie działać, system może nie wykryć, że karta sieciowa działa, a karta sieciowa pozostaje w stanie awarii.
 • Rozwiązano problem z logowaniem się do urządzenia znajdującego się w bieżącej domenie przy użyciu domyślnego profilu użytkownika urządzenia, które znajduje się w innej, ale zaufanej domenie. Usługa profilu bieżącej domeny nie może pobrać domyślnego profilu użytkownika z domeny zaufanej i zamiast tego używa lokalnego domyślnego profilu użytkownika.
 • Rozwiązano problem, który powoduje, że urządzenie przestaje działać, jeśli usuniesz pliki lub foldery synchronizowane przez OneDrive.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający systemowi Windows aktywowanie systemu Windows 10 w wersji 2004 przy użyciu klucza OA 3.0 po zainstalowaniu KB4598291.
 • Rozwiązano problem z oceną stanu zgodności ekosystemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń dla wszystkich aktualizacji systemu Windows.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwia użytkownikom używanie protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) do łączenia się z urządzeniem z systemem Windows Server 2019, które jest w trybie środowiska pulpitu.
 • Rozwiązano problem umożliwiający naszym partnerom biznesowym współpracę z programem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu tworzenia niestandardowych środków zaradczych.
 • Naprawiono problem, który mógł powodować niebieski ekran podczas próby drukowania na niektórych drukarkach za pomocą niektórych aplikacji i mógł generować błąd APC_INDEX_MISMATCH.
 • Rozwiązano problem z połączeniem HTTP Keep-Alive w usłudze Azure Front Door. Po wykonaniu poprzedniego żądania i odpowiedzi w celu utrzymania otwartego połączenia usługa Azure Front Door spróbuje ponownie użyć połączenia. Po przekroczeniu limitu czasu bezczynności może wystąpić sytuacja wyścigu, która zamyka połączenie protokołu kontroli transmisji (TCP). W rezultacie klient może zakończyć się niepowodzeniem z nieprawidłową odpowiedzią serwera.
 • Rozwiązano problem, który powoduje nieoczekiwane zakończenie sesji pulpitu zdalnego
 • Naprawiono lukę w zabezpieczeniach umożliwiającą podniesienie uprawnień, udokumentowaną w CVE-2021-1640, związaną z zadaniami drukowania przesyłanymi do portów „FILE:”. Po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows od 9 marca 2021 r. I późniejszych, zadania drukowania, które są w stanie oczekiwania przed ponownym uruchomieniem usługi bufora wydruku lub ponownym uruchomieniem systemu operacyjnego, pozostaną w stanie błędu. Ręcznie usuń zadania drukowania, których dotyczy problem, i prześlij je ponownie do kolejki drukowania, gdy usługa bufora wydruku jest w trybie online.
 • Aktualizacje zabezpieczeń powłoki systemu Windows, Podstawy systemu Windows, Zarządzanie systemem Windows, Aplikacje systemu Windows, Kontrola konta użytkownika systemu Windows (UAC), Wirtualizacja systemu Windows, jądro systemu Windows, składnik Microsoft Graphics, Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy i Windows Media.

Źródło: windowscentral, microsoft

Google News
Obserwuj ANDROID.COM.PL w Google News i bądź zawsze na bieżąco!
Obserwuj

Adam Lulek

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, wykładowca, maniak GPW, gier strategicznych, smartfonów i nowych technologii. Sympatyk kolejnictwa i muzyki elektronicznej.