Podczas jubileuszowego szczytu w Krakowie przez premierów państw tworzących Grupę V4 została podpisana Deklaracja Cyfrowa. Dokument zakłada zacieśnianie współpracy przez państwa regionu w ramach projektów cyfrowych. Ustalono 10 punktów, do których realizacji zobowiązali się szefowie rządów.

Deklaracja Cyfrowa – czym jest i w jakim celu powstała?

fot. GOV.pl

Dziś w Krakowie odbył się szczyt premierów państw Grupy Wyszechradzkiej (V4). Wydarzenie zorganizowała polska prezydencja w grupie, a okazją do tego było 30-lecie istnienia V4. W ramach szczytu premierzy Polski, Czech, Słowacji, a także Węgier wzięli udział m.in. w sesji poświęconej strategii cyfrowej.

Szefowie rządów dyskutowali o zmianach w postrzeganiu technologii cyfrowych spowodowanych pandemią koronawirusa. Rozmowa dotyczyła głównie takich zagadnień, jak infrastruktura cyfrowa, superkomputery, a także chmury obliczeniowe. Świat na chwilę zamarł na skutek pandemii, ale tylko po to, żeby przyspieszyć, żeby wzrost gospodarczy był bardziej cyfrowy. To proces, który musi się charakteryzować skutecznością, solidarnością i odwagą w sięganiu do nowych źródeł wzrostu – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Zdaniem szefa polskiego rządu zacieśnienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej spowoduje, że podczas podejmowania decyzji związanych ze strategią cyfrową UE, głos państw naszego regionu zyska na znaczeniu.

10 zobowiązań państw tworzących V4

Zwieńczeniem wydarzenia było podpisanie przez premierów państw tworzących Grupę Wyszehradzką Deklaracji Cyfrowej. To dokument o współpracy przy projektach cyfrowych. Szefowie rządów zobowiązują się w nim do:

  1. Tworzenia wspólnych ram współpracy w zakresie spraw cyfrowych poprzez m.in. ustanowienie mechanizmu konsultacji. Mają się one odbywać na poziomie roboczym.
  2. Współpracy na rzecz zabezpieczenia funduszy UE na transformację cyfrową, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych projektów cyfrowych Grupy Wyszehradzkiej.
  3. Nawiązania trwałej współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi specjalizujących się w tematach cyfrowych. Chodzi m.in. o infrastrukturę obliczeniową i dane, Big Data, Przemysł 4.0, technologie chmurowe, obliczenia o wysokiej wydajności (HPC), obliczenia kwantowe, sztuczną inteligencję (AI), a także robotykę. Ważne są także uczenie maszynowe, blockchain, Internet rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo, inteligentne i cyfrowe umiejętności oraz kompetencje, jak również telekomunikacja.
  4. Zachęcania do nawiązywania współpracy transgranicznej (w tym inwestycji i możliwości finansowych) wśród przedsiębiorstw z krajów tworzących V4. Chodzi szczególnie o innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa, a także start-upy.
  5. Koordynowania działań m.in. poprawiających konkurencyjność, a także zwiększających potencjał innowacyjny państw V4 w sprawach cyfrowych.
  6. Budowania zasobów wiedzy, wspierania organizacji wspólnych wydarzeń międzynarodowych poprzez delegowanie ekspertów i przedstawicieli wysokiego szczebla. W tym punkcie mowa m.in. o Forum Zarządzania Internetem ONZ, które w grudniu 2021 roku odbędzie się w Polsce.
  7. Wymiany najlepszych praktyk związanych z cyfryzacją i promowanie osiągnięć Grupy Wyszehradzkiej w tym obszarze.
  8. Współpracy w Unii Europejskiej w kwestii tworzenia i skutecznego funkcjonowania transgranicznych projektów cyfrowych.
  9. Identyfikowania globalnych wyzwań, które wymagają pilnej reakcji, w przypadku których istnieje szansa na rozwiązanie problemu dzięki wspólnym działaniom ekspertów IT i firm cyfrowych w krajach V4. Chodzi np. o pandemie i klęski żywiołowe.
  10. Podejmowania innych działań związanych z nowymi i powstającymi technologiami telekomunikacyjnymi i cyfrowymi technologiami informatycznymi.

Państwa V4 zdecydowały się wyznaczyć punkty kontaktowe ds. cyfrowych. Kraje tworzące Grupę Wyszehradzką postanowiły powołać też grupę ekspercką. Ta zajmie się koordynowaniem wspólnych projektów cyfrowych w grupie V4.

Czytaj także: Bilet komunikacji miejskiej kupisz w Mapach Google i to w Polsce – nadchodzą duże zmiany

Podpisanie Deklaracji Cyfrowej to ważny polityczny sygnał o gotowości administracji do współpracy z biznesem w zakresie projektów cyfrowych. Będziemy zabiegać o pozyskanie jak największej liczby partnerów z krajów V4, aby wypełnić ten dokument konkretną treścią – mówi Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej. To właśnie on reprezentuje nasz kraj w pracach wspomnianej grupy eksperckiej.

źródło: KPRM

Google News
Obserwuj ANDROID.COM.PL w Google News i bądź zawsze na bieżąco!
Obserwuj

Mateusz Nowak

Student dziennikarstwa i komunikacji społecznej, interesują go nowe technologie, a także kwestie społeczne i polityczne. W wolnym czasie czyta, słucha muzyki (głównie hip-hop) lub ćwiczy na siłowni.