Wprowadzanie sieci 5G wpłynie nie tylko na nasze korzystanie z internetu, ale też na regulacje prawne czy metody pomiarów pól elektromagnetycznych. Na ten temat rozmawiali eksperci podczas V Międzynarodowej Konferencji PEM organizowanej przez Kancelarię Premiera oraz Instytut Łączności.

5G a regulacje prawne, normy i pomiary

Regulacjom, normom i pomiarom był poświęcony drugi dzień konferencji. Pierwszym z prelegentów był inż. Johann Saustingl z firmy Wave-Test. Przedstawił on metody pomiarów pola elektromagnetycznego z instalacji 5G z użyciem aparatury Narda. Obecnie istnieją rozwiązania, w których w jednej stacji bazowej mamy system LTE oraz 5G, gdzie typowy zakres częstotliwości wynosi od 700 MHz do 2,6 GHz. Pomiar tutaj nie jest specjalnie skomplikowany, ponieważ rozwiązania dla pomiarów sieci LTE są już powszechne – powiedział. Przedstawiciel firmy Wave-Test tłumaczył, że pomiar 5G z kształtowaniem mMIMO i kształtowaniem wiązki stanowi już wyzwanie. Jak jednak zauważył, można wymusić nakierowanie wiązki w kierunku urządzenia pomiarowego i dzięki temu dokonać rejestracji pomiaru przy użyciu jednego z urządzeń.

Mgr inż. Rafał Pawlak z Instytutu Łączności opowiedział o prowadzonych przez Instytut stacjonarnych badaniach pola elektromagnetycznego. Zajął się też kwestią możliwości stworzenia sprawnego systemu monitoringu PEM. Według niego idealnym miejscem na instalację stacji PEM jest stacja monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Podczas konferencji wystąpił również mgr inż. Dariusz Wypiór z Instytutu Łączności. Jego wypowiedź dotyczyła wpływu 5G na poziomy natężenia pól elektromagnetycznych. Jak stwierdził, wdrażania 5G to proces ciągły i od strategii rozwoju tej sieci będzie zależała zmiana poziomów PEM. Co do zasady, budowanie pojemności sieci, możemy osiągnąć na kilka sposobów na przykład: dodanie nowego pasma, zagęszczenie sieci lub zwiększenie efektywności widmowej obszaru – powiedział.

Dr inż. Thomas Kopacz z Institute of High Frequency Technology, RWTH Aachen University przedstawił rezultaty badań natężenia pola elektromagnetycznego pochodzącego z anten Massive MIMO 5G. Debbie Wills i Mike Wood z firmy Telstra podzielili się natomiast wnioskami z badań natężenia energii elektromagnetycznej pochodzącej z 5G. Eksperci przeprowadzili badania w testowym mieszkaniu. Wygenerowanie największego możliwego obciążenie sieci nie wpłynęło znacząco na wysokie wartości PEM – twierdzi Mike Wood. Jak mówi, dominujący sygnał wciąż był z sieci WiFi, a nie z 5G, a do przekroczenia dopuszczalnych wartości dużo brakowało.

Wpływ fal elektromagnetycznych na ciało człowieka

Dr hab. inż. Łukasz Januszkiewicz z Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej przedstawił informacje o komputerowych symulacjach wpływu fal elektromagnetycznych na ciało człowieka. Szczególny nacisk położył na tzw. efekcie termicznym – chodzi o wzrost temperatury ciała w wyniku oddziaływania PEM. Dopiero dostarczenie bardzo dużej energii typu 1 kV/m może spowodować, że mechanizm termoregulacji organizmu nie „poradzi sobie” z wyrównaniem temperatury – stwierdził ekspert.

Pojawiła się też kwestia tego, komu ufać w temacie 5G i pól elektromagnetycznych. Prof. Dariusz Leszczyński z Uniwersytet Helsińskiego wyjaśnił, że obydwa z poniższych twierdzeń są fałszywe:

  • Mamy tysiące badań dotyczących PEM, z których wynika, że jest ono nieszkodliwe
  • Mamy tysiące badań, z których wynika, że PEM jest szkodliwe

Nie ma porozumienia, co do interpretacji wyników różnych badań oraz nie ma debaty prowadzącej do konsensusu, zastanówmy się, dlaczego? – mówił prof. Dariusz Leszczyński.

Wyniki badań wpływu pola elektromagnetycznego na samopoczucie i zdolności psychomotoryczne omówił natomiast dr hab. Grzegorz Tatoń. Jak tłumaczył, ekspozycja na PEM nie ma znaczenia w kwestii częstotliwości występowania elektrowrażliwości.

Pozostałe wystąpienia i podsumowanie

Prof. Kenneth R. Foster z Uniwersytetu Pensylwanii mówił o zasadzie ostrożności i jej stosowaniu w odniesieniu do pól elektromagnetycznych emitowanych przez 5G. Dr Christos Datsikas reprezentujący Komisję Europejską omówił natomiast rozwiązania regulacyjne Unii Europejskiej związane z 5G. Nie zabrakło też kwestii zdrowotnych, nowych zastosowań sieci bezprzewodowych i związanych z tym problemów prawnych oraz bezpieczeństwa cyfrowego. Te zagadnienia podejmowali kolejno Scott Marcus, ekspert think tanku Bruegel, dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla z Politechniki Warszawskiej i Instytutu Łączności oraz mec. Justyna Wilczyńska z Ernst & Young Law, a także dr inż. Jacek Oko.

Czytaj także: Konferencja o dezinformacji w temacie 5G za nami. Przeciwnicy tej sieci mówią o propagandzie

Całą konferencję podsumował minister Marek Zagórski. Dziękuję za Państwa zaangażowanie, ciekawe dyskusje i wnioski. W trakcie tych dwóch dni dowiedzieliśmy się m.in., że dezinformacja dotycząca 5G jest wszechobecna – bez względu na długość i szerokość geograficzną – mówił minister.

źródło: KPRM

Google News
Obserwuj ANDROID.COM.PL w Google News i bądź zawsze na bieżąco!
Obserwuj

Mateusz Nowak

Student dziennikarstwa i komunikacji społecznej, interesują go nowe technologie, a także kwestie społeczne i polityczne. W wolnym czasie czyta, słucha muzyki (głównie hip-hop) lub ćwiczy na siłowni.