ANDROID.COM.PL – społeczność entuzjastów technologii
naprawiamy czy wyrzucamy

Naprawiamy zepsute urządzenia czy wyrzucamy je i kupujemy nowe? Polacy odpowiedzieli

Autor: Mateusz Nowak Kategoria: Artykuły

Tauron opublikował raport Naprawiamy czy wyrzucamy?, który pokazuje postawy Polaków wobec takich zagadnień, jak kupno nowego sprzętu RTV/AGD czy awaria urządzeń. Ile pieniędzy wydajemy na sprzęt elektroniczny? Dlaczego decydujemy się na jego wymianę? Co robimy ze starymi urządzeniami? To tylko niektóre kwestie, które zostały poruszone.

Raport „Naprawiamy czy wyrzucamy” – kim są respondenci?

Na zlecenie Taurona Instytut Badawczy IPC przeprowadził badanie, na którym oparto cały raport. Celem badania było sprawdzenie opinii Polaków na temat zakupów urządzeń RTV/AGD, opłacalności ich naprawy, jak również sposobów postępowania z elektroodpadami. We wrześniu oraz październiku 2020 przeprowadzono wywiady z 1000 konsumentów, którzy są odpowiedzialni lub współodpowiedzialni za zakup sprzętu AGD/RTV na potrzeby swojego gospodarstwa domowego oraz podejmują decyzję (lub współdecydują) w kwestii naprawy zepsutego sprzętu. Instytut Badawczy IPC zrealizował badanie używając techniki CATI (wywiady prowadzone metodą wywiadu telefonicznego ze wspomaganiem komputerowym).

Wiek respondentów:

 • 9,5% osób w wieku poniżej 25 lat
 • 70% osób w wieku od 25 do 64 lat
 • 20,5% osób w wieku 65 lat i starszych

Pochodzenie respondentów:

 • 14,7% badanych to mieszkańcy wsi
 • 25,7% badanych mieszka w miastach do 50 000 mieszkańców
 • 59,6% badanych mieszka w miastach powyżej 50 000 mieszkańców

Płeć respondentów:

 • 52,1% badanych to kobiety
 • 47,9% badanych to mężczyźni

Jaki sprzęt kupujemy najczęściej i co nas do tego skłania?

57% respondentów zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 2 lat wydało powyżej 2000 zł na zakup urządzeń RTV/AGD. Kolejne 30,7% badanych przyznało, że na tego typu sprzęt w analogicznym okresie czasu wydało ponad 3000 zł. Najwięcej na szeroko rozumiane urządzenia elektroniczne wydają osoby w wieku od 35 do 44 lat. Aż 40,6% respondentów z tej grupy przyznało, że na nowe urządzenia w ciągu ostatnich 24 miesięcy wydało ponad 3000 zł. W raporcie czytamy, że na przeciwległym biegunie są seniorzy. Wśród badanych z tej grupy mniej niż 20% kupiło sprzęt za łączną kwotę powyżej 3000 zł w analogicznym okresie.

Zdecydowana większość respondentów twierdzi, że koszty zakupu sprzętu RTV/AGD są znaczącym wydatkiem w domowym budżecie. Jakie urządzenia badani kupują najczęściej?

 • 57,4% respondentów wskazało odpowiedź telewizor
 • 36-38,2% respondentów odpowiedziało, że najczęściej kupują pralkę lub lodówkę
 • 27,4% respondentów wskazało na telefon

Dlaczego Polacy kupują nowe urządzenia? Sprawdźmy, jakie odpowiedzi wskazywali respondenci.

 • 29% – Miałem taki sprzęt, ale chciałem mieć nowszy
 • 22,5% – Stary sprzęt się zepsuł i nie można było go naprawić, mimo podejmowanych prób
 • 21,3% – Stary sprzęt się zepsuł, a jego naprawa była zbyt droga
 • 19,4% – Nie miałem nigdy takiego sprzętu, ale go potrzebowałem
 • 15,3% – Stary sprzęt nie zepsuł się, ale kupiłem bardziej nowoczesny model
 • 11,1% – Nigdy nie miałem takiego sprzętu, ale chciałem go mieć, mimo że nie jest on produktem pierwszej potrzeby

Wnioski? Choć Polacy wydają na sprzęt RTV/AGD znaczne kwoty pieniędzy, to nie zawsze decydują się na zakup właśnie wtedy, gdy jest to konieczne. Niemal 30% respondentów przyznało, że kupuje nowy sprzęt, mimo iż ma w domu działające urządzenie. Motywem zakupu jest po prostu chęć posiadania nowszego modelu – czytamy w raporcie. Awaria i brak możliwości naprawy rzadziej mają decydujący wpływ na decyzję zakupową.

Co robią Polacy, gdy urządzenie się zepsuje?

Polacy nie mają zbyt dobrej opinii o trwałości urządzeń RTV/AGD. 37% badanych uznało, że sprzęt ulega awarii zaraz po zakończeniu gwarancji podstawowej. Co trzeci respondent wskazał, że taka sytuacja ma miejsce od roku do dwóch po zakończeniu gwarancji. 14% zapytanych osób odpowiedziało, że urządzenia psują się od dwóch do pięciu lat po zakończeniu gwarancji. 7,4% respondentów uważa, że sprzęt psuje się jeszcze w czasie obowiązywania gwarancji.

Czy warto naprawiać zepsuty sprzęt RTV/AGD? Ponad połowa badanych (50,6%) nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 28,3% respondentów twierdzi, że naprawy się opłacają, 20,3% jest dokładnie przeciwnego zdania. Swojej opinii na ten temat nie posiada 0,8% badanych.

W przypadku awarii większość badanych (54%) szuka serwisanta w internecie. 27,7% respondentów ma swojego sprawdzonego fachowca, 11,8% z badanej grupy prosi o pomoc kogoś znajomego lub członka rodziny, a 6,3% respondentów decyduje się na samodzielną naprawę. Najczęściej wybieramy więc fachowców z internetu, ale nie oznacza to, że im ufamy. 76,9% badanych przyznało, że nie darzy fachowców z internetu dużym zaufaniem. 60,2% respondentów uważa, że wśród fachowców ogłaszających się w internecie dominują osoby nieuczciwe. Przeważa też pogląd, że trudno znaleźć dobrego serwisanta, a większość badanych polega na tych fachowcach, którzy mają dobre opinie w sieci lub których ktoś im polecił.

„Naprawiamy czy wyrzucamy?” – kwestie ekologiczne

Prawie 2/3 respondentów (63,7%) przyznało, że naprawa urządzenia jest bardziej ekologiczna od jego wyrzucenia. 15,4% badanych uważa jednak dokładnie odwrotnie. 36,5% uczestników badania przechowuje w swoim domu nieużywany sprzęt. Najczęstsze uzasadnienie dla niechęci do pozbycia się elektrośmieci brzmi następująco: bo mogą się przydać. Najczęściej stary sprzęt elektryczny i elektroniczny przechowują osoby ze skrajnych grup wiekowych. W grupie 25-34 elektrośmieci nie pozbywa się 39,2% badanych, w grupie 65+ – 39%. Dla porównania, wśród respondentów z grupy 45-54 latków tylko 32,5% z nich wykazuje taką postawę. Z badania wynika, że starego sprzętu pozbywamy się głównie wtedy, gdy nie da się go naprawić lub jeśli naprawa jest zbyt droga. 12,6% respondentów przyznało jednak, że wyrzuciło sprzęt, który był sprawny, bo kupili nowszy model.

Czytaj także: Sony kupi serwis streamingowy z anime za kolosalną kwotę

W przypadku niektórych pytań łączny wskaźnik procentowy wszystkich udzielonych odpowiedzi przekracza 100%. Jest tak dlatego, że przy niektórych pytaniach respondenci mieli możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi.

źródło, zdjęcia: „Naprawiamy czy wyrzucamy?” Raport z badań postaw konsumenckich Polaków

Sprawdź najnowsze wpisy